eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Nadzór inwestorski nad realizacją III etapu robót budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im. J. Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 objętych projektem - umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00Ogłoszenie z dnia 2021-11-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Nadzór inwestorski nad realizacją III etapu robót budowlanych i instalacyjnych w budynku ASP im. J. Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21 objętych projektem - umowa nr POIS.01.03.01-00-0051/16-00

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6750007570

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Jana Matejki 13

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-157

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@asp.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00252829

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00243620/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
* przez obiekt zabytkowy, (dla potrzeb niniejszego postepowania), należy rozumieć obiekty wpisane do rejestru zabytków, bądź zlokalizowane w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków lub wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Kryteria pozacenowe dotyczą doświadczenia osób dedykowanych do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru, które to doświadczenie, ma istotny wpływ na jakość wykonania zamówienia.

Po zmianie:
* przez obiekt zabytkowy, (dla potrzeb niniejszego postepowania), należy rozumieć obiekty wpisane do rejestru zabytków, bądź zlokalizowane w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków lub wpisane do gminnej ewidencji zabytków.
Kryteria pozacenowe dotyczą doświadczenia osób dedykowanych do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru, które to doświadczenie, ma istotny wpływ na jakość wykonania zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-11-03 10:00

Po zmianie:
2021-11-05 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-11-03 10:30

Po zmianie:
2021-11-05 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-12-02

Po zmianie:
2021-12-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.