eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górzno › Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym.Ogłoszenie z dnia 2022-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa gminnego przedszkola publicznego wraz z oddziałem żłobkowym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA GÓRZNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118419

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Górzno

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-320

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.7.) Numer telefonu: 564989249

1.4.8.) Numer faksu: 566448363

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gorzno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gorzno.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242825

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00225507/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Szczegóły postępowania w SWZ dostępne na stronie zamawiającego: https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
oraz na platformie zakupowej JOSEPHINE.

Po zmianie:
Ważne! Dnia 07.07.2022 zmieniono załącznik nr 9.B (przedmiar wyposażenia) do SWZ.

Szczegóły postępowania w SWZ dostępne na stronie zamawiającego: https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
oraz na platformie zakupowej JOSEPHINE.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Proszę o zapoznanie się z aktualnym załącznikiem 9.B oraz z pytaniami i odpowiedziami do postępowania dostępnymi na:
https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/zp-271-7-2022-zamowienie-publiczne-budowa-gminnego-przedszkola-publicznego-wraz-z-oddzialem-zlobkowym/

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.