eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Prace projekt. oraz roboty budowlane remontowe zewn. ramp rozładunkowych ze schodami, przy bud. magazyn. 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119 w kompl. Stawy w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Prace projekt. oraz roboty budowlane remontowe zewn. ramp rozładunkowych ze schodami, przy bud. magazyn. 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119 w kompl. Stawy w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.4.2.) Miejscowość: Dęblin

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.7.) Numer telefonu: 261 517 714

1.4.8.) Numer faksu: 261 519 536

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238300

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00224029/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-07-11 09:00

Po zmianie:
2022-07-12 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:
Ofertę wraz z dokumentami określonymi w SWZ w rozdziale XI należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings (na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania) - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 11.07.2022r. do godz. 09:00. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty (załączniki)

Po zmianie:
Ofertę wraz z dokumentami określonymi w SWZ w rozdziale XI należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings (na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania) - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 12.07.2022r. do godz. 09:00. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty (załączniki)

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-07-11 09:30

Po zmianie:
2022-07-12 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-08-09

Po zmianie:
2022-08-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.