eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi ZSM w Świnoujściu - Etap VOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku internatu oraz remontu stołówki wraz z łącznikiem, pomieszczeniami kuchennymi i piwnicznymi ZSM w Świnoujściu – Etap V

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000144785

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Sołtana 2

1.4.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-602

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: +48 91 321 62 87

1.4.8.) Numer faksu: +48 91 321 62 87

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsm.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsm.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229656

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00225533

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Warunkiem uruchomienia prawa Opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa określonej Opcji. Zamawiający złoży ww. oświadczenie lub poinformuje Wykonawcę o nieskorzystaniu z prawa opcji nie później niż w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Celem usunięcia wątpliwości ustala się, iż brak złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w przypisanym terminie będzie oznaczał, iż Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.

Po zmianie:
Warunkiem uruchomienia prawa Opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa określonej Opcji. Zamawiający złoży ww. oświadczenie lub poinformuje Wykonawcę o nieskorzystaniu z prawa opcji nie później niż w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Celem usunięcia wątpliwości ustala się, iż brak złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w przypisanym terminie będzie oznaczał, iż Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.
Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej, celem szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia przed złożeniem oferty. Wykonawca jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. W celu dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z następującą osobą: p. Anita Bańkowska, pod adres e-mail: kiergosp@zsm.edu.pl. Wstępne daty, w których możliwe będzie odbycie wizji lokalnej to 26 maja 2023 r. o godz. 09.00 oraz 1 czerwca 2023 r. o godz. 09.00.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-05 10:00

Po zmianie:
2023-06-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-05 10:15

Po zmianie:
2023-06-06 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-30

Po zmianie:
2023-07-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.