eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.4.2.) Miejscowość: Witkowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 614777734

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224647

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00223804/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-07-04 12:00

Po zmianie:
2022-07-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-07-04 12:30

Po zmianie:
2022-07-06 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-08-02

Po zmianie:
2022-08-04

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

W związku z nieopublikowaniem postępowania na stronie prowadzonego postępowania w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.