eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznymOgłoszenie z dnia 2023-04-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Województwo Opolskie

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412421

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Piastowska 14

1.4.2.) Miejscowość: Opole

1.4.3.) Kod pocztowy: 45-082

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 775416401

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00169138

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00157095

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00056725/11/P

Po zmianie:
2023/BZP 00056725/13/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Dotyczy punktu 4.2.10 ogłoszenia o zamówieniu / dot. pkt VI SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres w którym będzie realizowane zamówienie: 20 miesięcy - dotyczy to części I i części II zamówienia.
Dla części I „§ 2 PPU
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy sukcesywnie od dnia zawarcia umowy i będzie realizowane przez okres 20 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia, określonego w § 4 ust. 1.”

Dla części II „§ 2 PPU
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy sukcesywnie od dnia zawarcia umowy i będzie realizowane przez okres 20 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia, określonego w § 4 ust. 1.”

- Okres archiwizacji dokumentacji z postępowania o udzielenie wnioskowanego zamówienia wynikający z: z Instrukcja kancelaryjna lub PZP - wynosi: 5 lat.

Pozostałe informacje w SWZ i dokumentach zamówienia.

Po zmianie:
Dotyczy punktu 4.2.10 ogłoszenia o zamówieniu / dot. pkt VI SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres w którym będzie realizowane zamówienie: 20 miesięcy - dotyczy to części I i części II zamówienia.

Dla części I „§ 2 PPU
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy sukcesywnie od dnia zawarcia umowy i będzie realizowane przez okres 20 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia, określonego w § 4 ust. 1.”

Dla części II „§ 2 PPU
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy sukcesywnie od dnia zawarcia umowy i będzie realizowane przez okres 20 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia, określonego w § 4 ust. 1.”

Dotyczy odpowiednio części I i części II "§7 PPU
(...)
13. Ilości danego rodzaju przesyłek/usług pocztowych wskazanych w Opisie przedmiotu Zamówienia są ilościami szacunkowymi w skali 20 miesięcy. Ostateczna ilość zamawianych przesyłek/usług pocztowych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego i wynagrodzenie będzie obejmować ich faktyczne zrealizowanie. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany szacunkowych ilości danego rodzaju przesyłek/usług pocztowych wskazanych w Opisie przedmiotu Zamówienia w ramach maksymalnej kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy.

- Okres archiwizacji dokumentacji z postępowania o udzielenie wnioskowanego zamówienia wynikający z: z Instrukcja kancelaryjna lub PZP - wynosi: 5 lat.

Pozostałe informacje w SWZ i dokumentach zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-12 09:00

Po zmianie:
2023-04-14 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-12 09:30

Po zmianie:
2023-04-14 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-11

Po zmianie:
2023-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.