eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Przebudowa istniejących nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz ze schodami budynku Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa istniejących nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz ze schodami budynku Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182338

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.cieszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.cieszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160281

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00151728

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie istniejących nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz ze schodami budynku Bramy Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie, działka nr 7/10 obręb 20. • demontaż krawężników i obrzeży betonowych oraz asfaltowej nawierzchni
• montaż krawężników oraz obrzeży,
• ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, chodnika oraz ułożenie ścieków z otoczaków i opaski wokół budynku. Materiał (otoczaki) dostarczony będzie przez Zamawiającego, natomiast w gestii Wykonawcy pozostaje przewiezienie go z miejsca składowania, tj. Siedziba MZD – ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn - na plac budowy,
• wymiana odbojów z piaskowca w przejeździe przez sień,
• montaż poidełka żeliwno-kamiennego,
• wykonanie odwodnienia liniowego wraz z regulacją studzienek,
• wykonanie kamiennej okładziny cokołów z płyt piaskowca godulskiego i schodów do kaplicy cmentarnej,
• montaż balustrad (słupki żeliwne zgodnie ze zdjęciem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, forma do odlewu dostępna będzie dla Wykonawcy w siedzibie MZD).

Po zmianie:
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie istniejących nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz ze schodami budynku Bramy Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie, działka nr 7/10 obręb 20. • demontaż krawężników i obrzeży betonowych oraz asfaltowej nawierzchni
• montaż krawężników oraz obrzeży,
• ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, chodnika oraz ułożenie ścieków z otoczaków i opaski wokół budynku. Materiał (otoczaki) dostarczony będzie przez Zamawiającego, natomiast w gestii Wykonawcy pozostaje przewiezienie go z miejsca składowania, tj. Siedziba MZD – ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn - na plac budowy,
• wymiana odbojów z piaskowca w przejeździe przez sień,
• montaż poidełka żeliwno-kamiennego,
• wykonanie odwodnienia liniowego wraz z regulacją studzienek,
• wykonanie z płyt piaskowca godulskiego schodów do kaplicy cmentarnej,
• montaż balustrad (słupki żeliwne zgodnie ze zdjęciem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, forma do odlewu dostępna będzie dla Wykonawcy w siedzibie MZD).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.