eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Augustów › Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu AugustowskiegoOgłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT AUGUSTOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 29

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 876439650

1.5.8.) Numer faksu: 876439695

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat.augustowski@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: augustowski.home.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Augustowski - Starostwo Powiatowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8461424162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 29

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 876439650

1.5.8.) Numer faksu: 876439695

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat.augustowski@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.augustowski.home.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Augustowski - Powiatowy Zarząd Dróg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 846-14-28-349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 54

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 643 49 20

1.5.8.) Numer faksu: 87 643 54 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@st.augustow.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-pzd-staugustow.wrotapodlasia.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 846-10-15-245

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 644 49 00

1.5.8.) Numer faksu: 87 643 58 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pup.augustow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://augustow.praca.gov.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Augustowski - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8461042058

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młyńska 52

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 643 36 21

1.5.8.) Numer faksu: 87 643 36 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppp-p_augustow@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://poradniap-p.pl/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Augustowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 846-14-30-725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młyńska 52

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 643 20 71

1.5.8.) Numer faksu: 87 643 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pcpr.st.augustow.wrotapodlasia.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Augustowski - II liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 846-10-56-563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Kardynała Wyszyńskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 643 22 28

1.5.8.) Numer faksu: 87 643 22 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 2lo@st.augustow.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lo2.augustow.pl/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Augustowski - Zespół Szkół Ogólnokształcących

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8461056942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Śródmieście 31

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 643 24 02

1.5.8.) Numer faksu: 87 643 24 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zso@st.augustow.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://piramowicz.augustow.pl/

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Augustowski - Zespół Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 846-105-65-28

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tytoniowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 643 28 29

1.5.8.) Numer faksu: 87 643 28 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zst.augustow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zst.augustow.pl/

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Augustowski - Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 846-14-87-323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3B

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 644 76 82

1.5.8.) Numer faksu: 87 644 76 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zss@st.augustow.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zssaugustow.pl/

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Augustowski - Zespół Placówek Młodzieżowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8461605283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Kard. Wyszyńskiego 3A

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 643 25 40

1.5.8.) Numer faksu: 87 643 03 97

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zpm-augustow.pl/

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Augustowski - Augustowskie Centrum Edukacyjne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 846-10-50-980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Kard. Wyszyńskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 876432861

1.5.8.) Numer faksu: 876432861 wew. 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ace@acedu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.acedu.pl/

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8461375707

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 12

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 644 42 84

1.5.8.) Numer faksu: 87 643 34 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzoz.augustow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.augustow.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu dniu 9 marca 2022 r. zapadła decyzja w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego na lata 2022-2024 do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego wyznaczone zostało Starostwo Powiatowe w Augustowie.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b49a0e30-d1ba-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033928/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ubezpieczenie majatku i innych interesów Powiatu Augustowskiego z podziałaem na częśći I, II, III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b49a0e30-d1ba-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest z użyciem środków komunikacji elektronicznej przy użyciu miniPortalu - https//miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu - Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na e-PUAP:/StarostwoPowiatoweAugustow/SkrytkaESP lub
/StarostwoPowiatoweAugustow/skrytka oraz przy użyciu poczty elektronicznej - email:powiat.augustowski@home.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego
www.augustowski.home.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do " Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
"Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Sposób złozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w "Instrukcji Użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w SWZ pkt. 27 .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OP.272.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Augustowskiego. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-15 do 2024-07-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1.2. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Augustowskiego. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących
do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta),
3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
5) ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-06-15 do 2024-06-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1.3. Część III: Ubezpieczenie jachtów i łodzi Powiatu Augustowskiego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje: ubezpieczenie jacht casco, ubezpieczenie OC użytkownika, ubezpieczenie NNW załogi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-06-15 do 2024-06-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7

Część 8

Część 9

Część 10

Część 11

Część 12

Część 13

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p.;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 i w art. 114 u.p.z.p., dotyczące posiadania odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Zamawiający nie określa innych warunków udziału w postępowaniu, niż wymienione w punkcie poprzedzającym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 125 ust. 1 u.p.z.p., do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przez wykonawców dodatkowych, innych niż oświadczenie, nie wymienione w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w drodze wyjątku z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p., tj. gdy na tę samą część zamówienia odrębne oferty złożą wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - zgodnie z postanowieniem poniżej.
Na podstawie art. 128 ust. 1 u.p.z.p. w związku z § 3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych o oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p. - postanowienie niniejsze dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy na tę samą część zamówienia oferty złożą wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Wykonawca składa na formularzu ofertowym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 1 u.p.z.p wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i realizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający możne żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany umowy oraz warunki jej wprowadzenia reguluje paragraf 11 projektowanych postanowień umowy - dot. części I,II i III

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę wraz wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przygotowaniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia uczestniczy broker ubezpieczeniowy - Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy w sprawie zamówienia, broker ubezpieczeniowy będzie nadzorował jej realizację. Wybrany w każdej części zamówienia wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.

1.2.1. Dane brokera ubezpieczeniowego.
Inter-Broker sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 5, 87-100 Toruń
NIP: 8791013031
REGON: 870315750
Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej: nr 404/98 z dnia 02 lipca 1998 r., wydane przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
tel.: 56 658 42 60, faks: 56 658 42 61
e-mail: interbroker@interbroker.pl
adres strony internetowej: www.interbroker.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.