eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śrem › Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń linii diagnostycznej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń linii diagnostycznej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630701338

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Parkowa 6

1.4.2.) Miejscowość: Śrem

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-100

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.7.) Numer telefonu: 61 28 30 511

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgk.srem.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.srem.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Odbiór odpadów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150888

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00141093

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż uniwersalnej linii diagnostycznej do badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 3,5 tony oraz urządzeń i przyrządów wyposażenia stanowiska kontrolnego dla Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Wszystkie urządzenia linii powinny posiadać deklaracje zgodności w języku polskim zgodnie z §14 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. Nr 40 poz.275 z 2006 r.) oraz oznakowanie CE, które powinien dostawca dostarczyć wraz z urządzeniami.
Linia diagnostyczna powinna być sterowana nowoczesną zintegrowaną jednostką komputerową umożliwiającą pomiar, odczyt i wydruk parametrów z wszystkich urządzeń pomiarowych linii. Program oparty o system operacyjny WINDOWS zapewniający obsługę i wydruki w języku polskim.
Stanowisko należy wyposażyć zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
Wszystkie urządzenia i przyrządy powinny umożliwiać przeprowadzanie badań zgodnie z Załącznikiem 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity z dnia 21 kwietnia 2015r. ( Dz. U. 2015 poz. 776) z późniejszymi zmianami.
Wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów, które należy zapewnić:
Urządzenia stacjonarne, wymagające montażu w fundamencie:
1. Dźwignik kanałowy o udźwigu min. 115kN
2. urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulców pojazdów do i powyżej 3,5t
3. urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu do i powyżej 3,5t;
4. urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu do i powyżej 3,5t;
5. urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;
6. legalizowana waga samochodowa - dopuszcza się zintegrowaną z urządzeniem rolkowym

Urządzenia pozostałe:
7. przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu;
8. przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu;
9. przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła;
10. miernik poziomu dźwięku;
11. dymomierz;
12. przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd – przyczepa;
13. przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy;
14. czytnik informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD;
15. wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym;
16. opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców;
17. podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia;
18. przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu dla pojazdów do 3,5t i powyżej 3,5t;
19. elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności instalacji gazowej;
20. kompresor
21. indywidualne odciągi spalin
22. zestaw narzędzi monterskich
23. komplet kluczy dynamometrycznych

Linia diagnostyczna wraz ze wszystkimi elementami składowymi winna być objęta gwarancją na 24 miesiące.
Termin realizacji - Dostawa i montaż urządzeń nastąpi po wykonaniu robót remontowych w budynku przeznaczonym pod okręgową stację kontroli pojazdów.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż uniwersalnej linii diagnostycznej do badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej i większej jak 3,5 tony oraz urządzeń i przyrządów wyposażenia stanowiska kontrolnego dla Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Wszystkie urządzenia linii powinny posiadać deklaracje zgodności w języku polskim zgodnie z §14 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. Nr 40 poz.275 z 2006 r.) oraz oznakowanie CE, które powinien dostawca dostarczyć wraz z urządzeniami.
Linia diagnostyczna powinna być sterowana nowoczesną zintegrowaną jednostką komputerową umożliwiającą pomiar, odczyt i wydruk parametrów z wszystkich urządzeń pomiarowych linii. Program oparty o system operacyjny WINDOWS zapewniający obsługę i wydruki w języku polskim.
Stanowisko należy wyposażyć zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
Wszystkie urządzenia i przyrządy powinny umożliwiać przeprowadzanie badań zgodnie z Załącznikiem 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity z dnia 21 kwietnia 2015r. ( Dz. U. 2015 poz. 776) z późniejszymi zmianami.
Wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów, które należy zapewnić:
Urządzenia stacjonarne, wymagające montażu w fundamencie:
1. Dźwignik kanałowy o udźwigu min. 115kN
2. urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulców pojazdów do i powyżej 3,5t
3. urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu do i powyżej 3,5t;
4. urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu do i powyżej 3,5t;
5. urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;
6. legalizowana waga samochodowa - dopuszcza się zintegrowaną z urządzeniem rolkowym

Urządzenia pozostałe:
7. przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu;
8. przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu;
9. przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła;
10. miernik poziomu dźwięku;
11. dymomierz;
12. przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd – przyczepa;
13. przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy;
14. czytnik informacji diagnostycznych do układu OBDII/EOBD;
15. wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym;
16. opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców;
17. podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia;
18. przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu dla pojazdów do 3,5t i powyżej 3,5t;
19. elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności instalacji gazowej;
20. kompresor
21. indywidualne odciągi spalin
22. zestaw narzędzi monterskich
23. komplet kluczy dynamometrycznych

Linia diagnostyczna wraz ze wszystkimi elementami składowymi winna być objęta gwarancją na 24 miesiące.
Termin realizacji - Dostawa i montaż urządzeń nastąpi po wykonaniu robót remontowych w budynku przeznaczonym pod okręgową stację kontroli pojazdów.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-27 14:00

Po zmianie:
2023-03-29 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-27 14:05

Po zmianie:
2023-03-29 14:05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.