eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › "DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY UKW W BYDGOSZCZY"Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
NA POTRZEBY UKW W BYDGOSZCZY”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340057695

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Karola Chodkiewicza 30

1.4.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 85-064

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ukw.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149881

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00147737

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) próbki oferowanego materiału promocyjnego tj.
dla części 1 z każdej pozycji - po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z danej pozycji;
dla części 2 z każdej pozycji - po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z danej pozycji;
dla części 3 z każdej pozycji - po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z danej pozycji;
dla części 4 :
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji osłonka na kamerę laptopa;
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji skrobaczka do szyb;
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji kalendarz - format kieszonkowy;
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji koszulka polo;
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji koszulka z długim rękawem;

dla części 5 :

- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji lunchbox;
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji plecak;
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji piórnik;

Po zmianie:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) próbki oferowanego materiału promocyjnego tj.
dla części 1 z każdej pozycji - po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z danej pozycji;
dla części 2 z każdej pozycji - po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z danej pozycji;
dla części 3 z każdej pozycji - po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z danej pozycji;
dla części 5 :
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji osłonka na kamerę laptopa;
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji skrobaczka do szyb;
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji kalendarz - format kieszonkowy;
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji koszulka polo;
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji koszulka z długim rękawem;

dla części 4 :

- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji lunchbox;
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji plecak;
- po 1 szt. próbki w postaci przedmiotu zamówienia z pozycji piórnik;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.