eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i stacji zgazowania dla SP ZOZ w Kędzierzynie-KoźluOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i stacji zgazowania dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000314661

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. 24 Kwietnia 5

1.4.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-200

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@e-szpital.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.e-szpital.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148359

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00146178

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej obecnej stałej stacji zgazowania tlenu. Z wizji lokalnej sporządzony zostanie protokół z poświadczeniem Zamawiającego (wg załącznika nr 5 do SWZ). Wizja lokalna winna zostać przeprowadzona w terminie 27.03.2023r. w godz. 10:00-12:00 na zasadach określonych w pkt 5.4 SWZ.

Po zmianie:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej obecnej stałej stacji zgazowania tlenu. Z wizji lokalnej sporządzony zostanie protokół z poświadczeniem Zamawiającego (wg załącznika nr 5 do SWZ). Wizja lokalna winna zostać przeprowadzona w terminie 27.03.2023r. w godz. 10:00-12:00 na zasadach określonych w pkt 5.4 SWZ. Z odbycia wizji lokalnej zwolniony jest wykonawca, który aktualnie realizuje przedmiot zamówienia w ramach postępowania nr AZ-P.2022.3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.