eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57Ogłoszenie z dnia 2023-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa budynku o klatkę schodową wraz z windą, przebudowa i adaptacja poddasza
budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach
57

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000719441

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Beskidzka 30

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-611

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mdkgalczynskiego@mjo.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdkgal.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00118177

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00071133

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w następujących terminach: 07.02.2023 godz. 08:00 (zbiórka pod budynkiem przy ul. Na Wrzosach 57). Brak potwierdzonego przez Zamawiającego uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) PZP.

Po zmianie:
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w następujących terminach: 07.02.2023 godz. 08:00 oraz w dniu 06.03.2023 roku o godz. 10:00 (zbiórka pod budynkiem przy ul. Na Wrzosach 57). Brak potwierdzonego przez Zamawiającego uczestnictwa w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) PZP.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 10:00

Po zmianie:
2023-03-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 13:00

Po zmianie:
2023-03-10 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-05

Po zmianie:
2023-04-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.