eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › "Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z opcją wykupu "Ogłoszenie z dnia 2021-07-16


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117213 z dnia 2021-07-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z opcją wykupu ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365525530

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Żołnierzy WiN 22

1.4.2.) Miejscowość: Włodawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.7.) Numer telefonu: 825725430

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzowlodawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzowlodawa.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117213

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00113460/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.5. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje, że wszystkie niezbędne dla Wykonawcy informacje znajdują się na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8370ab3c-9754-4eb6-86e8-ff0823485f05
2021-07-16 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.