eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Remont i przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy.Ogłoszenie z dnia 2023-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont i przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA“ w Bydgoszczy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I PROFILAKTYKI "BORPA"

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091539395

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bernarda Śliwińskiego 12

1.4.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 85-843

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: borpa@poczta.onet.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.borpa.bydgoszcz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00116997

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00087478

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Wprowadzono wymóg odbycia wizji lokalnej. W takim przypadku złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 p.z.p.
2. Termin wizji lokalnej:
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” ul. Bernarda Śliwińskiego 12, 85-843 Bydgoszcz (wejście główne do budynku BORPY) – w dniu 10.02.2023 r, o godz. 9.00.

Po zmianie:
1. Wprowadzono wymóg odbycia wizji lokalnej. W takim przypadku złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 p.z.p.
2. Termin wizji lokalnej:
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” ul. Bernarda Śliwińskiego 12, 85-843 Bydgoszcz (wejście główne do budynku BORPY) – w dniu 10.02.2023 r, o godz. 9.00.
Termin dodatkowej wizji lokalnej
Termin wizji lokalnej:
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” ul. Bernarda Śliwińskiego 12, 85-843 Bydgoszcz (wejście główne do budynku BORPY) – w dniu 3.03.2023 r, o godz. 9.00.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-06 11:00

Po zmianie:
2023-03-08 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-06 11:30

Po zmianie:
2023-03-08 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-04

Po zmianie:
2023-04-06

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Termin dodatkowej wizji lokalnej:
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” ul. Bernarda Śliwińskiego 12, 85-843 Bydgoszcz (wejście główne do budynku BORPY) – w dniu 3.03.2023 r, o godz. 9.00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.