eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kWp dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie"Ogłoszenie z dnia 2021-06-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00073781 z dnia 2021-06-07

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kWp dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365525530

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Żołnierzy WiN 22

1.4.2.) Miejscowość: Włodawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.7.) Numer telefonu: 825725430

1.4.8.) Numer faksu: 825725430

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzowlodawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzowlodawa.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00073781

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00057779/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
21

Po zmianie:
21

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-06-09 10:00

Po zmianie:
2021-06-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-06-09 10:15

Po zmianie:
2021-06-11 10:15

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiotowa zmian ogłoszenia o zamówieniu dotyczy zmiany terminu składania i otwarcia ofert z uwagi na udzielenie wyjaśnień do treści SWZ z dn. 07.06.2021 r. Lin do wyjaśnień: http://bip.zzowlodawa.pl/userfiles/yyjasnienie_tresci_SWZ_07062021.pdf
2021-06-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.