eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Dostawa sprz皻u i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przysz這軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 46 w BytomiuOg這szenie z dnia 2023-01-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Dostawa sprz皻u i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przysz這軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 46 w Bytomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 Podstawowa nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego w Bytomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000723365

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Prusa, 10

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 389 47 73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp46bytom_zp@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.sp46bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ac366204-ded8-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprz皻u i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przysz這軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 46 w Bytomiu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-ac366204-ded8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00065752

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00094208/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa sprz皻u, pomocy dydaktycznych i naukowych w ramach programu Laboratoria Przysz這軼i na potrzeby Szko造 Podstawowej nr 46 w Bytomiu

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Laboratoria Przysz這軼i

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00189151/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP46.261.5.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 146981,57 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

Cz窷 1

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa drukarek 3D i d逝gopis闚 3D wraz z oprogramowaniem i materia豉mi eksploatacyjnymi

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31710000-6 - Sprz皻 elektroniczny

37520000-9 - Zabawki

48321000-4 - Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 13013,37 PLN

Cz窷 2

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa laptop闚 do drukarek 3D.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przeno郾e

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 6829,19 PLN

Cz窷 3

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa okular闚 VR z oprogramowaniem edukacyjnym.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

31710000-6 - Sprz皻 elektroniczny

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 44185,28 PLN

Cz窷 4

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa sprz皻u i oprogramowania do rejestracji i przetwarzania obrazu.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 38650000-6 - Sprz皻 fotograficzny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48328000-3 - Pakiety oprogramowania do przetwarzania obraz闚

31500000-1 - Urz康zenia o鈍ietleniowe ilampy elektryczne

32351000-8 - Akcesoria do sprz皻u d德i瘯owego iwideo

32330000-5 - Aparatura do nagrywania ipowielania d德i瘯u iobrazu wideo

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 5926,26 PLN

Cz窷 5

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa sprz皻u nag豉郾iaj帷ego i do zapisu d德i瘯u

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 32340000-8 - Mikrofony ig這郾iki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32332100-0 - Dyktafony

32342100-3 - S逝chawki

32342420-2 - Studyjne konsole mikserskie

32351000-8 - Akcesoria do sprz皻u d德i瘯owego iwideo

32342400-6 - Sprz皻 nag豉郾iaj帷y

32343000-9 - Wzmacniacze

32330000-5 - Aparatura do nagrywania ipowielania d德i瘯u iobrazu wideo

32342412-3 - G這郾iki

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 13483,85 PLN

Cz窷 6

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa pomocy naukowych do pracowni robotyki.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 31710000-6 - Sprz皻 elektroniczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 21461,14 PLN

Cz窷 7

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa narz璠zi i pomocy dydaktycznych do pracowni technicznej.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43800000-1 - Urz康zenia warsztatowe

39241000-3 - No瞠 ino篡czki

31700000-3 - Urz康zenia elektroniczne, elektromechaniczne ielektrotechniczne

14810000-2 - Wyroby 軼ierne

44512100-3 - D逝ta

44512200-4 - Szczypce

44512300-5 - M這tki

44512700-9 - Pilniki lub tarniki

44512800-0 - 字ubokr皻y

44512940-3 - Zestawy narz璠ziowe

18142000-6 - Okulary ochronne

42652000-1 - R璚zne narz璠zia elektromechaniczne

42661000-7 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko ina twardo

31340000-1 - Akcesoria do kabli izolowanych

43810000-4 - Urz康zenia do obr鏏ki drewna

24910000-6 - Kleje

30194000-5 - Przybory kre郵arskie

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 18106,55 PLN

Cz窷 8

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa klock闚 konstrukcyjnych

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 37520000-9 - Zabawki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37524100-8 - Gry edukacyjne

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 7868,62 PLN

Cz窷 9

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa mikroskop闚 cyfrowych

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 38510000-3 - Mikroskopy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 2959,02 PLN

Cz窷 10

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa mebli do pracowni szkolnych

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39141300-5 - Szafy

39121200-8 - Sto造

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 12986,34 PLN

Cz窷 11

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa sprz皻u AGD

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39700000-9 - Sprz皻 gospodarstwa domowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39710000-2 - Elektryczny sprz皻 gospodarstwa domowego

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 1096,50 PLN

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

Cz窷 1

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 1)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 11614,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 101500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 11614,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 1)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Biuro Plus Jerzy Ro瞠n

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340074897

7.3.3) Ulica: Porcelanowa 51

7.3.4) Miejscowo嗆: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-246

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 11614,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-04

Cz窷 2

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 2)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 6488,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 7800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 6488,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 2)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Moje Bambino Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.3) Ulica: Graniczna 46

7.3.4) Miejscowo嗆:

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 6488,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-30

Cz窷 3

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 3)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

W cz窷ci 3 post瘼owania z這穎no 5 ofert. Wszystkie z這穎ne oferty podlega造 odrzuceniu, Zamawiaj帷y uniewa積ia post瘼owanie zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (Dz.U.2021 poz. 1129 z p騧n. zm.) je瞠li wszystkie z這穎ne oferty podlega造 odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: ze wzgl璠u na odrzucenie 5 ofert na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 z p騧n. zm.) jako niespe軟iaj帷e warunk闚 SWZ nie ma mo磧iwo軼i Wyboru Wykonawcy.

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

Cz窷 4

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 4)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 5599,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 13021,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 5599,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 4)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Moje Bambino Sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.3) Ulica: Graniczna 46

7.3.4) Miejscowo嗆:

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 5599,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-30

Cz窷 5

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 5)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 14876,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 27600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 14876,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 5)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Moje Bambino Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.3) Ulica: Graniczna 46

7.3.4) Miejscowo嗆:

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 14876,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-30

Cz窷 6

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 6)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 17597,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 29718,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 17597,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 6)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Moje Bambino Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.3) Ulica: Graniczna 46

7.3.4) Miejscowo嗆:

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 17597,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-30

Cz窷 7

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 7)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 12915,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 29215,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 12915,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 7)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Biuro Plus Jerzy Ro瞠n

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340074897

7.3.3) Ulica: Porcelanowa 51

7.3.4) Miejscowo嗆: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-246

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 12915,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-04

Cz窷 8

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 8)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 5463,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 15700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 5463,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 8)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Biuro Plus Jerzy Ro瞠n

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340074897

7.3.3) Ulica: Porcelanowa 51

7.3.4) Miejscowo嗆: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-246

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 5463,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-04

Cz窷 9

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 9)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 2664,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 6600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 2664,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 9)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Moje Bambino Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.3) Ulica: Graniczna 46

7.3.4) Miejscowo嗆:

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 2664,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-30

Cz窷 10

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 10)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 11684,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 48600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 11684,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 10)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Moje Bambino Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.3) Ulica: Graniczna 46

7.3.4) Miejscowo嗆:

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 11684,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-30

Cz窷 11

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 11)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 871,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 6875,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 871,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 11)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Biuro Plus Jerzy Ro瞠n

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340074897

7.3.3) Ulica: Porcelanowa 51

7.3.4) Miejscowo嗆: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-246

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 871,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.