eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia造stok › Dostawa wyposa瞠nia dla Szko造 Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Bia造mstoku w ramach Rz康owego Programu "Laboratoria Przysz這軼i"Og這szenie z dnia 2022-02-08


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Dostawa wyposa瞠nia dla Szko造 Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Bia造mstoku w ramach Rz康owego Programu "Laboratoria Przysz這軼i”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 19 IM. MIESZKA I W BIAΧMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000899207

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Mieszka I 18

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia造stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-054

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 85 73 23 000

1.5.8.) Numer faksu: +48 85 74 06 019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp19@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.sp19.piasta.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

miniportal.gov.pl; https://www.sp19.piasta.pl/a/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposa瞠nia dla Szko造 Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Bia造mstoku w ramach Rz康owego Programu "Laboratoria Przysz這軼i”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-4d37799a-5d2f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00050921

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-02-08

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00311999/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Laboratorium przysz這軼i w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Bia造mstoku

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00315339/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP1.SP19.2021

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.3.1) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 160941,46 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

Cz窷 1

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Pracownia VR
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest dostawa wyposa瞠nia w ramach Rz康owego Programu "Laboratoria Przysz這軼i" w podziale na 10 cz窷ci z zaproponowanym sprz皻em i jego ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL.
1. Szczeg馧owy Opis przedmiotu zam闚ienia, zwany dalej: OPZ, stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na dowoln ilo嗆 cz窷ci bez ogranicze. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedni dla danej cz窷ci zam闚ienia.
4. Przy realizacji zam闚ienia Wykonawca mo瞠 zastosowa sprz皻 dowolnego producenta pod warunkiem, 瞠 posiada parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej. Wszelkie wskazania konkretnych producent闚, poprzez podanie np. nazw firm, znak闚 towarowych, opis闚, okre郵one w dokumentacji przetargowej posiadaj jedynie charakter przyk豉dowy - w ka盥ym przypadku okre郵a to klas produktu, technologi, etc. b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia i s逝篡 ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny sprz皻 czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika mo瞠 wyst瘼owa jedynie w celu prawid這wego okre郵enia przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie sprz皻u r闚nowa積ego, pod warunkiem, 瞠 zagwarantuje on uzyskanie parametr闚 jako軼iowych nie gorszych od za這穎nych w dokumentacji przetargowej. Zamawiaj帷y nie odrzuci oferty Wykonawcy, pod warunkiem 瞠 Wykonawca udowodni w ofercie, 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania isystemy informatyczne

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 57926,83 PLN

Cz窷 2

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Roboty edukacyjne
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest dostawa wyposa瞠nia w ramach Rz康owego Programu "Laboratoria Przysz這軼i" w podziale na 10 cz窷ci z zaproponowanym sprz皻em i jego ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL.
1. Szczeg馧owy Opis przedmiotu zam闚ienia, zwany dalej: OPZ, stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na dowoln ilo嗆 cz窷ci bez ogranicze. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedni dla danej cz窷ci zam闚ienia.
4. Przy realizacji zam闚ienia Wykonawca mo瞠 zastosowa sprz皻 dowolnego producenta pod warunkiem, 瞠 posiada parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej. Wszelkie wskazania konkretnych producent闚, poprzez podanie np. nazw firm, znak闚 towarowych, opis闚, okre郵one w dokumentacji przetargowej posiadaj jedynie charakter przyk豉dowy - w ka盥ym przypadku okre郵a to klas produktu, technologi, etc. b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia i s逝篡 ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny sprz皻 czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika mo瞠 wyst瘼owa jedynie w celu prawid這wego okre郵enia przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie sprz皻u r闚nowa積ego, pod warunkiem, 瞠 zagwarantuje on uzyskanie parametr闚 jako軼iowych nie gorszych od za這穎nych w dokumentacji przetargowej. Zamawiaj帷y nie odrzuci oferty Wykonawcy, pod warunkiem 瞠 Wykonawca udowodni w ofercie, 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 48980000-1 - J瞛yki programowania inarz璠zia

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 18905,69 PLN

Cz窷 3

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Tablety do robot闚

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 30213200-7 - Komputer tablet

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 12569,11 PLN

Cz窷 4

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Laptop
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest dostawa wyposa瞠nia w ramach Rz康owego Programu "Laboratoria Przysz這軼i" w podziale na 10 cz窷ci z zaproponowanym sprz皻em i jego ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL.
1. Szczeg馧owy Opis przedmiotu zam闚ienia, zwany dalej: OPZ, stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na dowoln ilo嗆 cz窷ci bez ogranicze. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedni dla danej cz窷ci zam闚ienia.
4. Przy realizacji zam闚ienia Wykonawca mo瞠 zastosowa sprz皻 dowolnego producenta pod warunkiem, 瞠 posiada parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej. Wszelkie wskazania konkretnych producent闚, poprzez podanie np. nazw firm, znak闚 towarowych, opis闚, okre郵one w dokumentacji przetargowej posiadaj jedynie charakter przyk豉dowy - w ka盥ym przypadku okre郵a to klas produktu, technologi, etc. b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia i s逝篡 ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny sprz皻 czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika mo瞠 wyst瘼owa jedynie w celu prawid這wego okre郵enia przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie sprz皻u r闚nowa積ego, pod warunkiem, 瞠 zagwarantuje on uzyskanie parametr闚 jako軼iowych nie gorszych od za這穎nych w dokumentacji przetargowej. Zamawiaj帷y nie odrzuci oferty Wykonawcy, pod warunkiem 瞠 Wykonawca udowodni w ofercie, 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przeno郾e

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 9348,78 PLN

Cz窷 5

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Meble
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest dostawa wyposa瞠nia w ramach Rz康owego Programu "Laboratoria Przysz這軼i" w podziale na 10 cz窷ci z zaproponowanym sprz皻em i jego ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL.
1. Szczeg馧owy Opis przedmiotu zam闚ienia, zwany dalej: OPZ, stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na dowoln ilo嗆 cz窷ci bez ogranicze. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedni dla danej cz窷ci zam闚ienia.
4. Przy realizacji zam闚ienia Wykonawca mo瞠 zastosowa sprz皻 dowolnego producenta pod warunkiem, 瞠 posiada parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej. Wszelkie wskazania konkretnych producent闚, poprzez podanie np. nazw firm, znak闚 towarowych, opis闚, okre郵one w dokumentacji przetargowej posiadaj jedynie charakter przyk豉dowy - w ka盥ym przypadku okre郵a to klas produktu, technologi, etc. b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia i s逝篡 ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny sprz皻 czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika mo瞠 wyst瘼owa jedynie w celu prawid這wego okre郵enia przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie sprz皻u r闚nowa積ego, pod warunkiem, 瞠 zagwarantuje on uzyskanie parametr闚 jako軼iowych nie gorszych od za這穎nych w dokumentacji przetargowej. Zamawiaj帷y nie odrzuci oferty Wykonawcy, pod warunkiem 瞠 Wykonawca udowodni w ofercie, 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39000000-2 - Meble (w陰cznie zbiurowymi), wyposa瞠nie, urz康zenia domowe (zwy陰czeniem o鈍ietlenia) i鈔odki czyszcz帷e

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 4878,05 PLN

Cz窷 6

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Pomoce dydaktyczne
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest dostawa wyposa瞠nia w ramach Rz康owego Programu "Laboratoria Przysz這軼i" w podziale na 10 cz窷ci z zaproponowanym sprz皻em i jego ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL.
1. Szczeg馧owy Opis przedmiotu zam闚ienia, zwany dalej: OPZ, stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na dowoln ilo嗆 cz窷ci bez ogranicze. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedni dla danej cz窷ci zam闚ienia.
4. Przy realizacji zam闚ienia Wykonawca mo瞠 zastosowa sprz皻 dowolnego producenta pod warunkiem, 瞠 posiada parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej. Wszelkie wskazania konkretnych producent闚, poprzez podanie np. nazw firm, znak闚 towarowych, opis闚, okre郵one w dokumentacji przetargowej posiadaj jedynie charakter przyk豉dowy - w ka盥ym przypadku okre郵a to klas produktu, technologi, etc. b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia i s逝篡 ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny sprz皻 czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika mo瞠 wyst瘼owa jedynie w celu prawid這wego okre郵enia przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie sprz皻u r闚nowa積ego, pod warunkiem, 瞠 zagwarantuje on uzyskanie parametr闚 jako軼iowych nie gorszych od za這穎nych w dokumentacji przetargowej. Zamawiaj帷y nie odrzuci oferty Wykonawcy, pod warunkiem 瞠 Wykonawca udowodni w ofercie, 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 12164,72 PLN

Cz窷 7

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Klocki
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest dostawa wyposa瞠nia w ramach Rz康owego Programu "Laboratoria Przysz這軼i" w podziale na 10 cz窷ci z zaproponowanym sprz皻em i jego ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL.
1. Szczeg馧owy Opis przedmiotu zam闚ienia, zwany dalej: OPZ, stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na dowoln ilo嗆 cz窷ci bez ogranicze. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedni dla danej cz窷ci zam闚ienia.
4. Przy realizacji zam闚ienia Wykonawca mo瞠 zastosowa sprz皻 dowolnego producenta pod warunkiem, 瞠 posiada parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej. Wszelkie wskazania konkretnych producent闚, poprzez podanie np. nazw firm, znak闚 towarowych, opis闚, okre郵one w dokumentacji przetargowej posiadaj jedynie charakter przyk豉dowy - w ka盥ym przypadku okre郵a to klas produktu, technologi, etc. b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia i s逝篡 ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny sprz皻 czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika mo瞠 wyst瘼owa jedynie w celu prawid這wego okre郵enia przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie sprz皻u r闚nowa積ego, pod warunkiem, 瞠 zagwarantuje on uzyskanie parametr闚 jako軼iowych nie gorszych od za這穎nych w dokumentacji przetargowej. Zamawiaj帷y nie odrzuci oferty Wykonawcy, pod warunkiem 瞠 Wykonawca udowodni w ofercie, 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 37520000-9 - Zabawki

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 25427,97 PLN

Cz窷 8

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Nag這郾ienie
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest dostawa wyposa瞠nia w ramach Rz康owego Programu "Laboratoria Przysz這軼i" w podziale na 10 cz窷ci z zaproponowanym sprz皻em i jego ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL.
1. Szczeg馧owy Opis przedmiotu zam闚ienia, zwany dalej: OPZ, stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na dowoln ilo嗆 cz窷ci bez ogranicze. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedni dla danej cz窷ci zam闚ienia.
4. Przy realizacji zam闚ienia Wykonawca mo瞠 zastosowa sprz皻 dowolnego producenta pod warunkiem, 瞠 posiada parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej. Wszelkie wskazania konkretnych producent闚, poprzez podanie np. nazw firm, znak闚 towarowych, opis闚, okre郵one w dokumentacji przetargowej posiadaj jedynie charakter przyk豉dowy - w ka盥ym przypadku okre郵a to klas produktu, technologi, etc. b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia i s逝篡 ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny sprz皻 czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika mo瞠 wyst瘼owa jedynie w celu prawid這wego okre郵enia przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie sprz皻u r闚nowa積ego, pod warunkiem, 瞠 zagwarantuje on uzyskanie parametr闚 jako軼iowych nie gorszych od za這穎nych w dokumentacji przetargowej. Zamawiaj帷y nie odrzuci oferty Wykonawcy, pod warunkiem 瞠 Wykonawca udowodni w ofercie, 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 32342400-6 - Sprz皻 nag豉郾iaj帷y

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 975,61 PLN

Cz窷 9

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Pomoce dydaktyczne cz窷 2
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest dostawa wyposa瞠nia w ramach Rz康owego Programu "Laboratoria Przysz這軼i" w podziale na 10 cz窷ci z zaproponowanym sprz皻em i jego ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL.
1. Szczeg馧owy Opis przedmiotu zam闚ienia, zwany dalej: OPZ, stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na dowoln ilo嗆 cz窷ci bez ogranicze. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedni dla danej cz窷ci zam闚ienia.
4. Przy realizacji zam闚ienia Wykonawca mo瞠 zastosowa sprz皻 dowolnego producenta pod warunkiem, 瞠 posiada parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej. Wszelkie wskazania konkretnych producent闚, poprzez podanie np. nazw firm, znak闚 towarowych, opis闚, okre郵one w dokumentacji przetargowej posiadaj jedynie charakter przyk豉dowy - w ka盥ym przypadku okre郵a to klas produktu, technologi, etc. b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia i s逝篡 ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny sprz皻 czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika mo瞠 wyst瘼owa jedynie w celu prawid這wego okre郵enia przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie sprz皻u r闚nowa積ego, pod warunkiem, 瞠 zagwarantuje on uzyskanie parametr闚 jako軼iowych nie gorszych od za這穎nych w dokumentacji przetargowej. Zamawiaj帷y nie odrzuci oferty Wykonawcy, pod warunkiem 瞠 Wykonawca udowodni w ofercie, 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 7376,42 PLN

Cz窷 10

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Drukarka 3d
Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest dostawa wyposa瞠nia w ramach Rz康owego Programu "Laboratoria Przysz這軼i" w podziale na 10 cz窷ci z zaproponowanym sprz皻em i jego ilo軼iach uj皻ych w zestawieniach stanowi帷ych za陰cznik w formacie EXCEL.
1. Szczeg馧owy Opis przedmiotu zam闚ienia, zwany dalej: OPZ, stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie oferty na dowoln ilo嗆 cz窷ci bez ogranicze. Ilekro w SWZ nie wskazano, i dany zapis dotyczy konkretnej cz窷ci zam闚ienia, nale篡 przyj望, 瞠 jest to zapis taki sam dla ka盥ej cz窷ci zam闚ienia.
3. Realizacja zam闚ienia odbywa si b璠zie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy - Za陰cznik nr 3 do SWZ - odpowiedni dla danej cz窷ci zam闚ienia.
4. Przy realizacji zam闚ienia Wykonawca mo瞠 zastosowa sprz皻 dowolnego producenta pod warunkiem, 瞠 posiada parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej. Wszelkie wskazania konkretnych producent闚, poprzez podanie np. nazw firm, znak闚 towarowych, opis闚, okre郵one w dokumentacji przetargowej posiadaj jedynie charakter przyk豉dowy - w ka盥ym przypadku okre郵a to klas produktu, technologi, etc. b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia i s逝篡 ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny sprz皻 czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika mo瞠 wyst瘼owa jedynie w celu prawid這wego okre郵enia przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie sprz皻u r闚nowa積ego, pod warunkiem, 瞠 zagwarantuje on uzyskanie parametr闚 jako軼iowych nie gorszych od za這穎nych w dokumentacji przetargowej. Zamawiaj帷y nie odrzuci oferty Wykonawcy, pod warunkiem 瞠 Wykonawca udowodni w ofercie, 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki iplotery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39000000-2 - Meble (w陰cznie zbiurowymi), wyposa瞠nie, urz康zenia domowe (zwy陰czeniem o鈍ietlenia) i鈔odki czyszcz帷e

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 11368,29 PLN

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

Cz窷 1

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 1)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Oferta z najni窺z cen przewy窺za kwot, kt鏎 zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia.

Cz窷 2

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 2)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Zamawiaj帷y w trybie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp, stosownie do postanowie wynikaj帷ych z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, uniewa積ia cz窷 przedmiotowego post瘼owania przetargowego, bowiem oferty z這穎ne przez jedynego Wykonawc, podlegaj odrzuceniu w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Cz窷 3

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 3)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Zamawiaj帷y w trybie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp, stosownie do postanowie wynikaj帷ych z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, uniewa積ia cz窷 przedmiotowego post瘼owania przetargowego, bowiem oferty z這穎ne przez jedynego Wykonawc, podlegaj odrzuceniu w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Cz窷 4

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 4)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 11500,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 11500,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 11500,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 4)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Max Baum Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5223017508

7.3.3) Ulica: G鏎czewska 144

7.3.4) Miejscowo嗆: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-460

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-31

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 11500,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-03-01

Cz窷 5

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 5)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Zamawiaj帷y w trybie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp, stosownie do postanowie wynikaj帷ych z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, uniewa積ia cz窷 przedmiotowego post瘼owania przetargowego, bowiem oferty z這穎ne przez jedynego Wykonawc, podlegaj odrzuceniu w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Cz窷 6

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 6)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Oferta z najni窺z cen przewy窺za kwot, kt鏎 zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia

Cz窷 7

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 7)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Oferta z najni窺z cen przewy窺za kwot, kt鏎 zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia.

Cz窷 8

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 8)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Zamawiaj帷y w trybie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp, stosownie do postanowie wynikaj帷ych z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, uniewa積ia cz窷 przedmiotowego post瘼owania przetargowego, bowiem oferty z這穎ne przez jedynego Wykonawc, podlegaj odrzuceniu w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Cz窷 9

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 9)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Zamawiaj帷y w trybie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp, stosownie do postanowie wynikaj帷ych z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, uniewa積ia cz窷 przedmiotowego post瘼owania przetargowego, bowiem oferty z這穎ne przez jedynego Wykonawc, podlegaj odrzuceniu w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Cz窷 10

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 10)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Zamawiaj帷y w trybie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp, stosownie do postanowie wynikaj帷ych z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, uniewa積ia cz窷 przedmiotowego post瘼owania przetargowego, bowiem oferty z這穎ne przez jedynego Wykonawc, podlegaj odrzuceniu w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.