eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zambr闚 › "Dostawa oleju opa這wego lekkiego do szk馧 podleg造ch Gminie Zambr闚 w 2023 roku".Og這szenie z dnia 2023-01-20


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
„Dostawa oleju opa這wego lekkiego do szk馧 podleg造ch Gminie Zambr闚 w 2023 roku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Zambr闚

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670309

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 3

1.5.2.) Miejscowo嗆: Zambr闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - υm篡雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 86 271 46 16

1.5.8.) Numer faksu: 86 271 20 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugz@ugzambrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.ugzambrow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zambrow

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju opa這wego lekkiego do szk馧 podleg造ch Gminie Zambr闚 w 2023 roku”.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-11a465db-7167-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00049125

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-20

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00023705/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego lekkiego do szk馧 podleg造ch Gminie Zambr闚 w roku 2023

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00470732/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: OS.271.2.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 187220,00 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa wraz z roz豉dunkiem oleju opa這wego lekkiego typu Ekoterm Plus lub innego oleju opa這wego lekkiego o parametrach r闚nowa積ych w ilo軼i oko這 37 000 litr闚 do ni瞠j wymienionych szk馧 podleg造ch Gminie Zambr闚:
1) Szko豉 Podstawowa w Wi郾iewie, Wi郾iewo 10, 18-300 Zambr闚;
2) Szko豉 Podstawowa w Starym Laskowcu, Stary Laskowiec 14, 18-300 Zambr闚;
3) Szko豉 Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie, Stare Zakrzewo 15, 18-300 Zambr闚;
4) Szko豉 Podstawowa im. Papie瘸 Jana Paw豉 II w Osowcu, Osowiec 22, 18-300 Zambr闚;
5) Szko豉 Podstawowa im. Or豉 Bia貫go w Porytem-Jab這ni, Poryte-Jab這 103, 18-300
Zambr闚;
6) Szko豉 Podstawowa w Starym Skar篡nie, Stary Skar篡n 44, 18-300 Zambr闚.

Przewidywane zapotrzebowanie na olej opa這wy jest orientacyjne i mo瞠 r騜ni si od potrzeb rzeczywistych (uzale積ionych od warunk闚 atmosferycznych). Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmniejszenia lub zwi瘯szenia ilo軼i dostawy oleju stosownie do potrzeb.
2. Dostarczany olej opa這wy lekki winien spe軟ia warunki jako軼iowe okre郵one Polsk Norm PN-C-96024:2011 oraz charakteryzowa si nast瘼uj帷ymi parametrami:
- warto嗆 opa這wa: min. 42,6 MJ/kg,
- temperatura zap這nu: min. 56 0C,
- zawarto嗆 siarki: max. 0,10 % (m/m),
- temperatura p造ni璚ia: max. -20 0C
- g瘰to嗆 w temperaturze 150C: max. 860 kg/m3 - zawarto嗆 wody: max. 200 mg/kg, - lepko嗆 kinetyczna w temperaturze 200C: max. 6,00 mm2 /s,
- pozosta這嗆 po koksowaniu w 10% pozosta這軼i destylacyjnej: max. 0,30 % (m/m).
3. Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 nie b璠zie zobowi您any zakupi ca貫go przedmiotu zam闚ienia.
4. Wykonawca jest zobowi您any dostarcza olej opa這wy w豉snym transportem i na w豉sny koszt po otrzymaniu zam闚ienia telefonicznego lub faksem od dyrektora szko造 w ilo軼iach ka盥orazowo wskazanych przez dyrektora szko造.
5. Dostawy oleju opa這wego b璠 mog造 by realizowane przez Wykonawc w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedzia趾u do pi徠ku z wy陰czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Dostawy odbywa si b璠 autocystern wyposa穎n w zalegalizowany i zaplombowany licznik, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Miernikiem dostarczonego oleju opa這wego b璠 wskazania zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowo膨cej olej, a odczyt odbywa si b璠zie w obecno軼i dyrektora szko造 lub upowa積ionego pracownika.
Do ka盥ej dostawy oleju opa這wego musi by do陰czone 鈍iadectwo jako軼i oleju opa這wego potwierdzaj帷e spe軟ianie warunk闚 okre郵onych w niniejszym post瘼owaniu.
7. Dowodem zrealizowania ka盥orazowej dostawy b璠zie pisemne potwierdzenie przyj璚ia dostawy (dokument Wz), wystawiony przez Wykonawc i potwierdzony przez dyrektora szko造 lub upowa積ionego pracownika.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 236800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 240130 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 236800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: „ARAN” Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i w Wyszkowie Sp馧ka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7621981819

7.3.3) Ulica: ul. Serocka 39

7.3.4) Miejscowo嗆: Wyszk闚

7.3.5) Kod pocztowy: 07-200

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 236800 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.