eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa wyrobów medycznych dla UCKOgłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wyrobów medycznych dla UCK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288640

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dębinki 7

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-952

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 585844899

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uck.gda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045868

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00004380

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.4. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.10. Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej

Przed zmianą:

Po zmianie:
zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.11. Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów

Przed zmianą:

Po zmianie:
Próbkę należy złożyć w
terminie składania ofert, do godz. 09:30 do: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17
80-952 Gdańsk, budynek CMN-KANCELARIA, pietro V.
Sposób przygotowania próbek:
Wykonawca winien umieścić próbki w zamkniętej kopercie/kartonie.
Na kopercie/kartonie należy umieścić:
a) nazwę i adres wykonawcy,
b) napis: „Postępowanie nr 4/TP/2023 Próbki do postępowania na „Dostawę wyrobów medycznych dla UCK ”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.