eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi W這c豉wek › "Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego przy ul. Cyganka 9 we W這c豉wku. Etap I."Og這szenie z dnia 2023-01-17


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
"Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego przy ul. Cyganka 9 we W這c豉wku. Etap I."

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Administracja Zasob闚 Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340888485

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Ostrowska 30

1.5.2.) Miejscowo嗆: W這c豉wek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - W這c豉wski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@azk.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.azk.wloclawek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

"Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego przy ul. Cyganka 9 we W這c豉wku. Etap I."

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1a7b0cc1-6b2f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00038963

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-17

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00032928/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.13 "Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego przy ul. Cyganka 9 we W這c豉wku. Etap I."

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00455286/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.3.1) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 165389,84 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia publicznego jest realizacja na zlecenie Zamawiaj帷ego rob鏒 budowlanych w zakresie termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego po這穎nego przy ul. Cyganka 9 we W這c豉wku - zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem inwestorskim oraz Szczeg馧ow Specyfikacj Techniczn Wykonania i Odbioru Rob鏒 Budowlanych.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia oraz parametry techniczne zawarte s w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob鏒, stanowi帷ej Za陰cznik nr 9 do SWZ Wszystkie parametry podane w Za陰czniku nr 9 do SWZ nale篡 traktowa jako minimalne.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262690-4 - Remont starych budynk闚

45111000-8 - Roboty wzakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45420000-7 - Roboty wzakresie zak豉dania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie iszklarskie

45324000-4 - Roboty wzakresie ok豉dziny tynkowej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262500-6 - Roboty murarskie imurowe

45261213-0 - K豉dzenie dach闚 metalowych

45261320-3 - K豉dzenie rynien

45233253-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬 dla pieszych

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 176000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 249000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 176000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Rafa B徠kowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8881528543

7.3.4) Miejscowo嗆: Gole 44, gmina Lubie Kujawski

7.3.5) Kod pocztowy: 87-840

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 176000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.