eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzywcza › Przygotow.Dok.Tech.IInstalacjaPrzydomOczyszczalniŚciek.wSyst.Zaprojektuj IWybudujWRamachWniosku:BudowaPrzyd.Oczysz.ściek.NaTer.g.Krzywcza OrazBud. oczysz.ściek.zDren.rozs.do bud.świetl.wiej.wReczpoluOgłoszenie z dnia 2021-04-20


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036476 z dnia 2021-04-20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przygotow.Dok.Tech.IInstalacjaPrzydomOczyszczalniŚciek.wSyst.ZaprojektujIWybudujWRamachWniosku:BudowaPrzyd.Oczysz.ściek.NaTer.g.KrzywczaOrazBud. oczysz.ściek.zDren.rozs.do bud.świetl.wiej.wReczpolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzywcza

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900393

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krzywcza 36

1.4.2.) Miejscowość: Krzywcza

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-755

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 16/671-14-86

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywcza.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krzywcza.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036476

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00030568/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.5. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-04-29 09:00

Po zmianie:
2021-04-30 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-04-29 09:15

Po zmianie:
2021-04-30 09:15

2021-04-20 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.