eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płoty › Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w PłotachOgłoszenie z dnia 2023-01-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PŁOTY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684479

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Konstytucji 3 Maja 1

1.4.2.) Miejscowość: Płoty

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-310

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 913033405

1.4.8.) Numer faksu: 913210745

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@ploty.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ploty.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00006255

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00519675

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym prowadzonym w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach” . Realizacja zadania dofinansowana z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - na podstawie wstępnej promesy z dnia 14.06.2022r. do wniosku nr Edycja2/2021/1361/Polski Ład z dnia 07.02.2022r.

1) Wymagani inspektorzy nadzoru:
b) Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej
c) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
d) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej

Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie wykonywać obowiązki i będzie posiadać uprawnienia, o których mowa w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego opisane są w załączniku nr 10A do SWZ – projekt Umowy.

Po zmianie:
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach” . Realizacja zadania dofinansowana z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - na podstawie wstępnej promesy z dnia 14.06.2022r. do wniosku nr Edycja2/2021/1361/Polski Ład z dnia 07.02.2022r.

1) Wymagani inspektorzy nadzoru:
b) Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej
c) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
d) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej

Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie wykonywać obowiązki i będzie posiadać uprawnienia, o których mowa w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego opisane są w załączniku nr 10A do SWZ – projekt Umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.