eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karlino › Roboty budowlane - Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie - cześć 1

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-15

Karlino: Roboty budowlane - Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie - cześć 1
Numer ogłoszenia: 151796 - 2016; data zamieszczenia: 15.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90641 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowksiego 17, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3117247, faks 094 3117116.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek komunalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane - Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie - cześć 1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, ul. Dworcowa 26A, 76-004 Sianów na działce nr 519/11, woj. zachodniopomorskie, w szczególności: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 18 cm; 2) ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej o grubości 25 cm; 3) wymiana starej stolarki okiennej na nową o profilu PCV - 5 szt.(3szt. - 2,20x0,75; 2 szt. - 1,10x0,72, U max <0,9 w/m2*K (U max dla całości okna)), 4) wymiana starej stolarki drzwiowej na nową o profilu aluminiowym 3 szt.( 3 szt. - 1,10x2,15 U max <1,3 w/m2*K (U max dla całych drzwi)), 5) zakup i montaż nawiewników; 6) wymianę obróbek blacharskich; 7) wymianę parapetów zewnętrznych na nowe posiadające wykończenie bezpieczne dla użytkowników obiektu (dotyczy ścian ocieplanych); 8) wymiana instalacji odgromowej na nową z przełożeniem pod projektowane ocieplenie; 9) przemurowanie kominków wentylacyjnych; 10) wymiana okapników na nowe dostosowane do grubości projektowanego ocieplenia z blachy aluminiowej powlekanej; 11) montaż nowych rur spustowych, rynien z blachy aluminiowej obustronnie powlekanej; połączenie systemu rynnowego z kanalizacją deszczową wykonać za pomocą osadników rynnowych z sitkiem; 12) wykonanie elewacji oraz malowanie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.44.30.00 - Roboty elewacyjne 45.26.10.00 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich 632/2014/Wn16/OA-xn-04/D, współfinansowanego w ramach Funduszy EOG 2009-2014, Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie Energii I Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 489193,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 579810,25

  • Oferta z najniższą ceną: 523980,00 / Oferta z najwyższą ceną: 846164,49

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.