eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS

Dane wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS
Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2009 - 2022Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

22

Łączna wartość
wygranych przetargów

6 429 214 zł

Liczba zamawiających

5

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS, najczęściej zlokalizowane były w województwie zachodniopomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS zamówień to 6 429 214,49 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2015 (7 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 482 877,96 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych przetargu, którego przedmiotem było Docieplenie i remont elewacji oraz przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza przy ul. Harcerskiej 18 w Koszalinie.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 47 341,93 PLN. Przedmiot tego zamówienia to remont elewacji budynku przy ul. Spółdzielczej 19 w Koszalinie Przetarg ogłoszony był przez Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych.


Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2022 2 1 309 286,24 PLN 1
2021 2 1 180 404,96 PLN 1
2017 1 1 482 877,96 PLN 1
2016 2 668 694,25 PLN 2
2015 7 623 610,22 PLN 1
2014 2 303 091,69 PLN 1
2013 1 164 962,87 PLN 1
2012 1 75 081,51 PLN 1
2010 1 206 313,01 PLN 1
2009 3 414 891,78 PLN 2
RAZEM: 22 6 429 214,49 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (21 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 6 340 330,49 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty remontowe i renowacyjne, Roboty budowlane, Roboty w zakresie stolarki budowlanej, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne robotyPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Koszalin (20 przetargów na łączną kwotę 5 643 091,23 zł). Kołobrzeg (1 przetarg na łączną kwotę 206 313,01 zł). Karlino (1 przetarg na łączną kwotę 579 810,25 zł).

Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-09-02 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Roboty budowlane

Remont/przebudowa 6 lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 23 i 25 w Koszalinie - część 1
316 790,68 PLN
2022-08-05 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Roboty budowlane

Termomodernizacja i remont budynku mieszk. wielorodzin., komunalnego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 28 oficyna A i B w Koszalinie, wraz z przebudową inst. wody użytk. i kanalizacji sanitarnej.
992 495,56 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 1 309 286,24 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-11-17 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Roboty budowlane

Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego, komunalnego z przebudową instalacji wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej, w budynku przy ul. Piłsudskiego 26 w Koszalinie
926 347,70 PLN
2021-11-05 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Roboty budowlane

Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 63/9 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 144/9 w Koszalinie. - część 1
254 057,26 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 1 180 404,96 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-07-11 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Roboty budowlane

Docieplenie i remont elewacji oraz przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza przy ul. Harcerskiej 18 w Koszalinie
1 482 877,96 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 482 877,96 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-09-19 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Usługi

Remont budynku mieszkalnego przy ul. Krakusa i Wandy 16 w Koszalinie
88 884,00 PLN
2016-08-29 Karlino

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Roboty budowlane

Roboty budowlane - Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie - cześć 1
579 810,25 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 668 694,25 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Koszalin

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Roboty budowlane

Remont elewacji budynków gminnych położonych w Koszalinie przy ul. Płowce 9, ul. Kościuszki 16-18, ul. Projektantów 1 oraz remont ściany szczytowej budynku przy ul. Lechickiej 3
230 074,47 PLN
2015-11-10   remont elewacji budynku przy ul. Płowce 9 w Koszalinie 69 768,46 PLN
2015-11-09   remont elewacji budynku przy ul. Kościuszki 16-18 w Koszalinie 160 306,01 PLN
  Koszalin

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Roboty budowlane

Remont elewacji budynków oraz remont ścian szczytowych budynków gminnych położonych w Koszalinie
182 857,14 PLN
2015-10-20   remont elewacji budynku przy ul. Morskiej 4 w Koszalinie 135 515,21 PLN
2015-10-20   remont elewacji budynku przy ul. Spółdzielczej 19 w Koszalinie 47 341,93 PLN
  Koszalin

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Roboty budowlane

Remont dachów budynków gminnych położonych w Koszalinie
210 678,61 PLN
2015-08-04   remont dachów budynku przy ul. Wróblewskiego 10 i Mariańska 6 oficyna w Koszalinie 69 652,23 PLN
2015-08-04   remont dachów budynku przy ul. Krakusa i Wandy 30 i Płowce 9 w Koszalinie 51 315,94 PLN
2015-08-04   remont dachów budynków przy ul. Niepodległości 1 i przy ul. Niepodległości 37 w Koszalinie, 89 710,44 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 623 610,22 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-05-20 Koszalin

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Roboty budowlane

Remont budynku polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remoncie pomieszczeń w budynku biurowo-sztabowym nr 1 w kompleksie koszarowym w Kołobrzegu realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 20/WOG/RB/Infrastr./14
153 360,42 PLN
2014-05-20 Koszalin

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Roboty budowlane

Remont budynku polegający na wymianie drzwi wewnętrznych, remoncie posadzek schodów klatek schodowych oraz wykonaniu izolacji ścian fundamentowych w budynku nr 1 biurowo-sztabowym kompleksu koszarowego w Kołobrzegu realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 15/WOG/RB/Infrastr./14
149 731,27 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 303 091,69 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-10-01 Koszalin

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Roboty budowlane

Roboty remontowe budynku koszarowego nr 3 w jednostki wojskowej w Kołobrzegu realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 62/WOG/Infrastr./13
164 962,87 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 164 962,87 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-10-03 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Roboty budowlane

Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ulicy Michała Drzymały 3/4 i remont pustostanu przy ulicy Lechickiej 29/29 w Koszalinie.
75 081,51 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 75 081,51 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-10-29 Kołobrzeg

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
Roboty budowlane

Wykonanie remontu punktu żywienia w S.U. MEWA w Kołobrzegu
206 313,01 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 206 313,01 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-10-19 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Roboty budowlane

Remont dsachu budynku przy ulicy Heleny Modrzejewskiej 28 w Koszalinie
97 858,64 PLN
2009-06-02 Koszalin

Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora
Roboty budowlane

Remont dachu wraz z wymianą instalacji elektrycznej-wewnętrznej na ostatnim piętrze oraz odgromowej na budynku Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
228 380,46 PLN
2009-02-12 Koszalin

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
Roboty budowlane

Wymiana nadproży i stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ulicy Mariańskiej 11 w Koszalinie
88 652,68 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DRAWA" WIESŁAW DENIS najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 414 891,78 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.