eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Organizacja IV Forum Miast Partnerskich w Łodzi w dn. 9-12 października 2016 r. z udziałem gości z miast partnerskich Łodzi i przedstawicieli łódzkiego sektora kreatywnego, w ramach projektu Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-04

Łódź: Organizacja IV Forum Miast Partnerskich w Łodzi w dn. 9-12 października 2016 r. z udziałem gości z miast partnerskich Łodzi i przedstawicieli łódzkiego sektora kreatywnego, w ramach projektu Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Numer ogłoszenia: 150454 - 2016; data zamieszczenia: 04.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161509 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja IV Forum Miast Partnerskich w Łodzi w dn. 9-12 października 2016 r. z udziałem gości z miast partnerskich Łodzi i przedstawicieli łódzkiego sektora kreatywnego, w ramach projektu Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Organizacji IV Forum Miast Partnerskich w Łodzi w dn. 9-12 października 2016 r. z udziałem gości z miast partnerskich Łodzi i przedstawicieli łódzkiego sektora kreatywnego, w ramach projektu (Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu Głównym celem jest promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej Przedmiot zamówienia obejmuje : 1) najem sali konferencyjnej, 2) oprawa multimedialna IV Forum Miast Partnerskich, 3) honoraria eksperckie (prelegenci i uczestnicy w tym moderator), 4) wyżywienie (catering) prelegentów, uczestników - przedstawicieli miast partnerskich, 5) noclegi dla prelegentów uczestników - przedstawicieli miast partnerskich, 6) najem powierzchni wystawienniczej, montaż, demontaż oraz transport stoisk prezentacyjnych łódzkich podmiotów kreatywnych podczas IV Forum Miast Partnerskich, 7) usługi tłumaczeń.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00 - Usługi w zakresie organizacji imprez 79.99.70.00 - Usługi organizowania podróży służbowych 79.95.60.00 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 79.95.21.00 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych 92.31.22.40 - Usługi świadczone przez animatorów kultury 79.82.25.00 - Usługi projektów graficznych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2012.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 116985,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 140955,79

  • Oferta z najniższą ceną: 133947,00 / Oferta z najwyższą ceną: 276750,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.