eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. - przetargiZarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-05
2019-02-18
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Obsługa portierni w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego 60 - kompleks funkcjonalnie połączonych budynków od A1 do A4, przy ul. E. Kwiatkowskiego 60 - Terminal Promowy, przy ul. Polskiej 43 i 41 - kompleks funkcjonalnie połączonych budynków oraz przy ul. Kontenerowej 27 - dwie portiernie magazynu wysokiego składowania
2019-02-04
2019-02-15
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wykonanie prezentacji multimedialnej (filmu reklamowego) dotyczącej inwestycji pn. "Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III"
2019-01-31
2019-02-11
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Reklama prasowa/ogłoszenie/artykuł w dzienniku ogólnopolskim, dzienniku regionalnym i czasopiśmie branżowym (branża: gospodarka morska/ transport/spedycja i logistyka) projektu pn: "Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2018-12-24
2019-01-25
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w ramach realizacji projektu: Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia - przebudowa i elektryfikacja
2018-12-17
2019-01-24
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia: "Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia (Etap I / Faza 2)"
2018-12-03
brak danych
Gdynia Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Dostawy broszury reklamowej dla projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia".
2018-11-30
2018-12-21
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu samochodów osobowych wraz z uzbrojeniem podziemnym przy ul. Kwiatkowskiego 60 w Gdyni
2018-10-17
2018-11-05
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Obsługa portierni w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego 60 - kompleks A1 do A4, ul. E. Kwiatkowskiego 60 - Terminal Promowy, ul. Polskiej 43 i 41 - kompleks budynków oraz ul. Kontenerowej 27 - dwie portiernie magazynu wysokiego składowania
2018-10-12
2018-11-08
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. "Rozbudowa i przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wiśniewskiego 31 w Gdyni."
2018-09-12
2018-10-08
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej oraz mostowej nad realizacją budowy publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia
2018-08-23
2018-09-07
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia".
2018-07-24
2018-08-08
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wymiana linii odbojowej na Nabrzeżu Holenderskim w Porcie Gdynia
2018-07-04
2018-07-30
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wykonanie przebudowy odwodnienia placu wraz z odtworzeniem nawierzchni Bazy Sprzętu Zmechanizowanego BCT Sp. z o.o. przy ul. Kontenerowej w Gdyni
2018-06-22
2018-07-05
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia - przebudowa i elektryfikacja".
2018-04-27
2018-05-25
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Przebudowa pomieszczeń, instalacji, wymiana okien i termomodernizacja dachu w budynku Magazynu H przy ul. Polskiej 17 w Gdyni
2018-02-23
2018-03-22
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Przebudowa nawierzchni kolejowo - drogowej na Nabrzeżu Indyjskim
2018-02-13
2018-03-02
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placów manewrowo - składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach inwestycji pn. "Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia"
2017-12-07
2018-01-04
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY DROGI ŁĄCZĄCEJ PLAC PRZY W2 Z DROGĄ ASFALTOWĄ POD ESTAKADĄ E.KWIATKOWSKIEGO, NA TERENIE BCT Sp. z o. o. W GDYNI
2017-12-01
2017-12-12
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Usługi nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej nad realizacją rozbiórki pięciu budynków przy Nabrzeżu Polskim w Gdyni w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia"
2017-11-09
2017-11-28
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Rozbiórka pięciu budynków przy Nabrzeżu Polskim w Gdyni w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wykonanie przebudowy odwodnienia placu wraz z odtworzeniem nawierzchni Bazy Sprzętu Zmechanizowanego BCT Sp. z o.o. przy ul. Kontenerowej w Gdyni
2019-02-07
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu samochodów osobowych wraz z uzbrojeniem podziemnym przy ul. Kwiatkowskiego 60
2019-02-07
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Rozbudowa i przebudowa instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wiśniewskiego 31 w Gdyni
2018-12-06
brak danych
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej oraz mostowej nad realizacją budowy publiczneg terminalu promowego w Porcie Gdynia
2018-11-07
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wymiana linii odbojowej na Nabrzeżu Holenderskim w Porcie Gdynia
2018-06-01
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Modernizacja i przebudowa systemu dozoru wizyjnego ochrony nabrzeży i bram wjazdowych terenu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
2018-04-26
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej na Nabrzeżu Indyjskim
2018-02-07
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych budowy parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych przy ul. Logistycznej na granicy firmy TREFL wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-11-22
brak danych
Gdynia Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wykonanie remontu obudowy odwodnej i odlądowej szyny toru poddźwigowego na nabrzeżu Szwedzkim na wysokości Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o.
2016-08-11
brak danych
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. SPORZĄDZENIE KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJIROZBUDOWA DOSTĘPU KOLEJOWEGO DO ZACHODNIEJ CZĘŚCI PORTU GDYNIA, FAZA I - II
2016-05-11
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wykonanie robót zasypowych i umocnieniowych związanych z zabezpieczeniem umocnienia dna wzdłuż Nabrzeża Helskie I na odcinku pomiędzy polerami 10-15
2016-04-27
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót rozbiórkowych budynków zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Węglowej
2016-02-12
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Budowa placu ładunków masowych sypkich na terenie po rozbiórce magazynu nr 22 o nr inw. 104-0246 przy ul. Rumuńskiej 1.
2016-01-26
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Budowa zasobni na terenie przy ul. Francuskiej 2-4 w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2015-07-10
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Przebudowa toru poddźwigowego na Nabrzeżu Śląskim w Porcie Gdynia
2015-06-16
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Budowa placu składowego na granicy z GCT
2015-06-01
brak danych
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wykonanie analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia.
2015-04-15
brak danych
Gdynia Usługi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Wykonanie analizy falowania przy założeniu poszerzenia przejścia pilotowego w Porcie Gdynia
2014-09-29
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego, zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Indyjskiej 13 oraz terenu przy budynku na parking samochodów osobowych
2014-09-16
brak danych
Gdynia Dostawy Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Dostawa kalendarzy i listownika w ramach realizacji promocji projektu pnPrzebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etap I Nabrzeże Rumuńskie, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.