eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargiZarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-13
2018-06-28
Lublin Dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Dostawa oraz montaż słupków blokujących typu Lublin
2018-06-07
2018-06-22
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Kawaleryjskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-29
2018-06-13
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni ul. Wielkopolskiej w Lublinie na odcinku od ul. Roztocze do ul. Małopolskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2018-05-22
2018-06-07
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Wojennej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2018-05-18
2018-06-04
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa ul. Wapowskiego w Lublinie na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki oraz sprawowanie nadzorów autorskich
2018-05-16
2018-05-24
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w Rejonie IV obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie; granice rejonu stanowią: granica miasta - ul. Abramowicka - ul. Kunickiego - linia kolejowa Warszawa - Lublin - Chełm; w skład rejonu wchodzą ulice: ul. Kunickiego, ul. Abramowicka będące jego granicami.
2018-05-08
2018-05-23
Lublin Dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Dostawa oraz montaż słupków blokujących typu Lublin oraz zaprojektowanie i wykonanie obrzeży rabatowych
2018-05-08
2018-05-24
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa prawego sięgacza ul. Trześniowskiej w Lublinie pomiędzy posesjami nr 45 - 47
2018-05-07
2018-05-22
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Pana Balcera w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2018-05-07
2018-05-22
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Szwoleżerów w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2018-05-07
2018-05-23
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Żelazowej Woli w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2018-05-04
2018-05-21
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie prawoskrętu z ulicy Wojciecha Żywnego w ulicę Józefa Elsnera w Lublinie wraz z przebudową kolidującej infrastruktury oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2018-04-30
2018-05-15
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Tatarakowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2018-04-26
2018-05-11
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa ulicy Balladyny w Lublinie na odcinku od ul. T. Zana do ul. Wileńskiej
2018-04-25
2018-05-08
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w Rejonie IV obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie; granice rejonu stanowią: granica miasta - ul. Abramowicka - ul. Kunickiego - linia kolejowa Warszawa - Lublin - Chełm; w skład rejonu wchodzą ulice: ul. Kunickiego, ul. Abramowicka będące jego granicami.
2018-04-25
2018-05-10
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Wojennej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2018-04-25
2018-05-08
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w REJONIE II obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, granice rejonu stanowią: granica miasta - al. Spółdzielczości Pracy - ul. Lubartowska - al. Tysiąclecia - ul. Mełgiewska; w skład rejonu nie wchodzi al. Tysiąclecia będąca jego granicą.
2018-04-25
2018-05-08
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w REJONIE III obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie; granice rejonu stanowią: granica miasta - ul. Mełgiewska - al. Tysiąclecia - al. Witosa - linia kolejowa Warszawa - Lublin - Chełm - ul. Kunickiego - ul. Abramowicka; w skład rejonu nie wchodzą ulice: ul. Mełgiewska, ul. Kunickiego, ul. Abramowicka będące jego granicami.
2018-04-24
2018-05-09
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi publicznej - ul. Tarasowej w Lublinie, od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do skrzyżowania z ul. Relaksową i sprawowaniem nadzoru autorskiego.
2018-04-19
brak danych
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Władysława Czarkowskiego wraz z odtworzeniem i wymianą na nowe elementów pasa drogowego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2018-04-17
2018-04-25
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Zorza w Lublinie, na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta oraz sprawowanie nadzorów autorskich
2018-03-22
2018-04-06
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa ul. Wapowskiego w Lublinie na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki oraz sprawowanie nadzorów autorskich

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-15
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa ulicy Balladyny w Lublinie na odcinku od ul. T. Zana do ul. Wileńskiej.
2018-06-11
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Tatarakowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2018-06-06
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w Rejonie IV obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, granice rejonu stanowiągranica miasta - ul. Abramowicka - ul. Kunickiego - linia kolejowa Warszawa - Lublin - Chełm; w skład rejonu wchodzą uliceul. Kunickiego, ul. Abramowicka będące jego granicami.
2018-05-28
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w REJONIE II obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, granice rejonu stanowiągranica miasta - al. Spółdzielczości Pracy - ul. Lubartowska - al. Tysiąclecia - ul. Mełgiewska; w skład rejonu nie wchodzi al. Tysiąclecia będąca jego granicą
2018-05-24
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w REJONIE III obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie; granice rejonu stanowiągranica miasta - ul. Mełgiewska - al. Tysiąclecia - al. Witosa - linia kolejowa Warszawa - Lublin - Chełm - ul. Kunickiego - ul. Abramowicka; w skład rejonu nie wchodzą uliceul. Mełgiewska, ul. Kunickiego, ul. Abramowicka będące jego granicami.
2018-05-15
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ulicy Chabrowej (od ul. Kwiatów Polnych do posesji ul. Chabrowej 19) i ulicy Rozmarynowej w Lublinie wraz z budowąkanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego (w ul. Chabrowej), kanału technologicznego oraz przebudową i zabezpieczeniem linii elektroenegetycznych SN, nN, oświetlenia drogowego (w ul. Rozmarynowej), istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange.
2018-04-30
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Władysława Czarkowskiego wraz z odtworzeniem i wymianą na nowe elementów pasa drogowego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2018-04-27
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Krańcowej - ul. Elektrycznej - ul. Dulęby w Lublinie.
2018-04-20
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krężnickiej w Lublinie (odcinek od posesji nr 71b do skrzyżowania z ul. Pasieczną) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2018-04-16
brak danych
Lublin Dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych oraz wytworzenie i dostarczenie obsadzonych w donicach, donicach wiszących, donicach na płotkach, skrzynkach balkonowych, donicach stojących czarnych i konstrukcjach kwietnikowych sadzonek roślin, w okresie wiosenno - letnim 2018 r.
2018-04-12
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodników w dzielnicy Wieniawa w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2018-03-23
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem ekranów akustycznych, będących w zarządzaniu Zamawiającego, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin
2018-03-23
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa dróg - ul. Jana Barcickiego i ul. Henryka Halickiego oraz rozbudowa drogi ul. Koncertowej w Lublinie.
2018-03-13
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Przytulnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2018-01-15
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ul. Rataja w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktów w ciągu ul. Grygowej.
2017-12-01
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - budowa ul. Milczan w Lublinie; Zadanie II - budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego ul. Milczan w Lublinie.
2017-11-28
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Konserwacja, obsługa, remonty oraz naprawy podewastacyjne instalacji i urządzeń iluminacji obiektów na terenie Miasta Lublin
2017-11-21
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej oraz przebudowę ul. Pawiej do ul. Kunickiego w Lublinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Piaskowej w Lublinie na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
2017-11-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie 1. Budowa i rozbudowa ul. Firlejowskiej w Lublinie, na odcinku od ulicy Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz budową i przebudowąsieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Zadanie 2. Zaprojektowanie i wykonanie dwóch progów zwalniających na ulicy Firlejowskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łęczyńską do skrzyżowania z ulicą Bronowicką oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-11-16
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - budowa ul. Bużan w Lublinie; Zadanie II - budowa sieci wodociągowej z przyłączami i przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego ul. Bużan w Lublinie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.