eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargiZarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-12-30
2016-01-08
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Lublin
2015-12-29
2016-01-07
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonie IXKalina-Ponikwoda - obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice rejonu stanowiąal.Spółdzielczości Pracy, ul.Lubartowska, al.Tysiąclecia, ul.Mełgiewska, ul.Turystyczna, linia kolejowa Łuków-Lublin, granica miasta od linii kolejowej Łuków-Lublin do al.Spółdzielczości Pracy. Do rejonu nie należąal.Spółdzielczości Pracy, ul.Lubartowska, al.Tysiąclecia, ul.Mełgiewska, ul.Turystyczna.
2015-12-17
2015-12-30
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, konserwacja i obsługa oraz remonty oświetlenia tunelu drogowego oraz dwóch tuneli dla pieszych pod linią kolejową w ciągu ul. Kunickiego w Lublinie
2015-12-01
2015-12-16
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ul. Biskupińskiej w Lublinie z sięgaczami na odcinku od ul. Nałęczowskiej (bez skrzyżowania) do ul. Łużyczan oraz odcinków ul. Łużyczan wraz z kanalizacją deszczową, siecią wodociągową z przyłączami i siecią kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
2015-10-15
2015-10-30
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa/rozbudowa ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego, przebudową sieci wodociągowej oraz przebudową i zabezpieczeniem linii elektroenergetycznych
2015-10-13
2015-10-28
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ulicy Świętego Wojciecha w Lublinie wraz z odwodnieniem oraz zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy kolizji sieci gazowej, kabli energetycznych, kabli teletechnicznych i oznakowania drogi wraz z nadzorem autorskim
2015-10-02
2015-10-19
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ulicy Opolan w Lublinie na odcinku ul. Strumykowa - ul. Morawian - ul. Strumykowa wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, siecią wodociągową z przyłączami, przyłączami kanalizacji sanitarnej, przebudową sieci gazowej, sieci energetycznych i teletechnicznych
2015-09-21
2015-09-29
Lublin dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Dostarczenie, nasadzenie, zabezpieczenie oraz utrzymanie drzew liściastych w ilości 293 sztuk oraz krzewów w ilości 4375 sztuk - II części.
2015-09-15
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie robot budowlanych do zadania pn. Drogi dojazdowe do węzła drogowego Jakubowice obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19. Zadanie I - Budowa ul. Poligonowej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Willową i ul. Gen. B. Ducha do granicy miasta Lublin oraz budowa drogi gminnej ul. A. Zelwerowicza na odcinku od projektowanej ul. Poligonowej do istniejącej ul. Poligonowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - zamówienie uzupełniające
2015-09-03
2015-09-11
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko nowo wybudowanej drogi dojazdowej do węzła drogowego Lublin - Sławinek (Dąbrowica) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (przedłużenie al. Solidarności w Lublinie do granicy miasta) wraz z wykonaniem materiałów niezbędnych do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (o ile zajdzie taka potrzeba)
2015-08-24
2015-09-08
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Walecznych w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2015-08-21
2015-09-07
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ulicy Polan w Lublinie wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, przebudową sieci gazowej oraz budową chodnika wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. Słupian do ul. Nałęczowskiej
2015-08-04
2015-08-20
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ulicy Robotniczej - na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Wilczej oraz ulicy Wilczej - na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia w Lublinie wraz z budową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej, rozbudową kanalizacji deszczowej oraz remontem (renowacją) istniejącego kanału deszczowego wraz ze studniami
2015-07-31
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie zamówienia dodatkowego na inwestycji realizowanej pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Kunickiego w Lublinie (droga wojewódzka nr 835)
2015-07-23
2015-08-07
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie kontrapasów rowerowych na wskazanych lokalizacjach wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
2015-07-20
2015-08-04
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Odtworzenie urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku podstacji trakcji trolejbusowej PT Bystrzyca wybudowanej w ramach zadaniaBudowa trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjamiWrotków, Bystrzyca i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicachDiamentowa (od Krochmalnej do Zemborzyckiej), Zemborzycka (od Diamentowej do Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa w Lublinie.
2015-07-20
2015-07-29
Lublin dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Część IDostawa wraz z montażem 190 sztuk koszy ulicznych w pasach drogowych na terenie miasta Lublin. Część IIDostawa wraz z montażem 85 sztuk koszy na psie odchody w pasach drogowych na terenie miasta Lublin
2015-07-20
2015-08-06
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ulicy Wygon w Lublinie na odcinku od ulicy Leszka do działki nr ewid. 1139 oraz ciągów pieszych łączących ulicę Wygon z ulicą Dąbrówki i ulicą Św. Wojciecha wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym.
2015-07-20
2015-08-04
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Majdan Tatarski w  Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2015-07-07
2015-07-22
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zabezpieczenie skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L - ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Lublinie na długości działki nr 62.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-25
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, konserwacja i obsługa oraz remonty oświetlenia tunelu drogowego oraz dwóch tuneli dla pieszych pod linią kolejową w ciągu ul. Kunickiego w Lublinie
2016-01-08
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ul. Biskupińskiej w Lublinie z sięgaczami na odcinku od ul. Nałęczowskiej (bez skrzyżowania) do ul. Łużyczan oraz odcinków ul. Łużyczan wraz z kanalizacją deszczową, siecią wodociągową z przyłączami i siecią kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
2016-01-07
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ul. Biskupińskiej w Lublinie z sięgaczami na odcinku od ul. Nałęczowskiej (bez skrzyżowania) do ul. Łużyczan oraz odcinków ul. Łużyczan wraz z kanalizacją deszczową, siecią wodociągową z przyłączami i siecią kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
2016-01-07
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ul. Biskupińskiej w Lublinie z sięgaczami na odcinku od ul. Nałęczowskiej (bez skrzyżowania) do ul. Łużyczan oraz odcinków ul. Łużyczan wraz z kanalizacją deszczową, siecią wodociągową z przyłączami i siecią kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
2015-11-23
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa/rozbudowa ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego, przebudową sieci wodociągowej oraz przebudową i zabezpieczeniem linii elektroenergetycznych
2015-11-10
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ulicy Świętego Wojciecha w Lublinie wraz z odwodnieniem oraz zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy kolizji sieci gazowej, kabli energetycznych, kabli teletechnicznych i oznakowania drogi wraz z nadzorem autorskim
2015-11-03
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ulicy Opolan w Lublinie na odcinku ul. Strumykowa - ul. Morawian - ul. Strumykowa wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, siecią wodociągową z przyłączami, przyłączami kanalizacji sanitarnej, przebudową sieci gazowej, sieci energetycznych i teletechnicznych
2015-11-02
brak danych
Lublin Dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Dostarczenie, nasadzenie, zabezpieczenie oraz utrzymanie drzew liściastych w ilości 293 sztuk oraz krzewów w ilości 4375 sztuk - II części
2015-10-08
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko nowo wybudowanej drogi dojazdowej do węzła drogowego Lublin - Sławinek (Dąbrowica) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (przedłużenie al. Solidarności w Lublinie do granicy miasta) wraz z wykonaniem materiałów niezbędnych do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (o ile zajdzie taka potrzeba)
2015-09-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ulicy Polan w Lublinie wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, przebudową sieci gazowej oraz budową chodnika wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. Słupian do ul. Nałęczowskiej.
2015-09-23
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie robot budowlanych do zadania pn. Drogi dojazdowe do węzła drogowego Jakubowice obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19. Zadanie I - Budowa ul. Poligonowej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Willową i ul. Gen. B. Ducha do granicy miasta Lublin oraz budowa drogi gminnej ul. A. Zelwerowicza na odcinku od projektowanej ul. Poligonowej do istniejącej ul. Poligonowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - zamówienie uzupełniające
2015-09-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Walecznych w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-09-09
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ulicy Robotniczej - na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Wilczej oraz ulicy Wilczej - na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia w Lublinie wraz z budową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej, rozbudową kanalizacji deszczowej oraz remontem (renowacją) istniejącego kanału deszczowego wraz ze studniami
2015-08-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ulicy Wygon w Lublinie na odcinku od ulicy Leszka do działki nr ewid. 1139 oraz ciągów pieszych łączących ulicę Wygon z ulicą Dąbrówki i ulicą Św. Wojciecha wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym.
2015-08-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Odtworzenie urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku podstacji trakcji trolejbusowej PT Bystrzyca wybudowanej w ramach zadaniaBudowa trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjamiWrotków, Bystrzyca i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicachDiamentowa (od Krochmalnej do Zemborzyckiej), Zemborzycka (od Diamentowej do Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa w Lublinie
2015-08-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Majdan Tatarski w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2015-08-12
brak danych
Lublin Dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Część IDostawa wraz z montażem 190 sztuk koszy ulicznych w pasach drogowych na terenie miasta Lublin. Część IIDostawa wraz z montażem 85 sztuk koszy na psie odchody w pasach drogowych na terenie miasta Lublin
2015-08-07
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie zamówienia dodatkowego na inwestycji realizowanej pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Kunickiego w Lublinie (droga wojewódzka nr 835)
2015-08-03
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zabezpieczenie skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L - ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Lublinie na długości działki nr 62
2015-07-31
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Andrzeja Struga w Lublinie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.