Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-09
2015-01-20
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Lublin
2015-01-02
2015-01-13
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, konserwacja i obsługa oraz naprawy podewastacyjne oświetlenia przejść podziemnych i tuneli na terenie Miasta Lublin.
2014-12-04
2014-12-19
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyżowania al. Kraśnickiej (droga krajowa nr 19) z drogą wojewódzką nr 747 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2014-10-29
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa trakcji trolejbusowej w ul. Piłsudskiego w Lublinie wraz z przebudową oświetlenia ulicznego oraz usunięciem kolizji - roboty uzupełniające do zadania pod nazwąprzebudowa ul. Narutowicza w Lublinie wraz z ulicami przyległymi (etap I) na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania ulicNarutowicza - Piłsudskiego - Lipowa wraz ze skrzyżowaniem oraz przebudowa trakcji trolejbusowej w ciągu ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania ulicNarutowicza - Piłsudskiego - Lipowa (wraz ze skrzyżowaniem) do ulicy Głębokiej.
2014-10-22
2014-10-31
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na terenie Miasta Lublin, na podstawie art. 50a oraz art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z poźn. zm) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów
2014-10-16
2014-10-31
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Walecznych w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2014-10-13
2014-10-21
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na terenie Miasta Lublin, na podstawie art. 50a oraz art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z poźn. zm) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów
2014-10-09
2014-10-17
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t z dróg publicznych na terenie Miasta Lublin na podstawie art. 50a oraz art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów z podziałem na cztery części
2014-10-09
2014-10-17
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadaniaBudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2399L - ul. Lubelskiego Lipca 80 w Lublinie (...).
2014-10-01
2014-10-09
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Węglarza w Lublinie, na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-09-16
2014-09-24
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zimowe utrzymanie oraz letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych w Rejonie IV, którego granice stanowiągranica miasta - ul. Abramowicka - ul. Kunickiego - linia kolejowa Warszawa - Lublin - granica miasta
2014-09-16
2014-09-24
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej w Lublinie, na odcinku od ul. Lotniczej do ul. L. Herc wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2014-09-16
2014-09-24
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zimowe utrzymanie oraz letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych w Rejonie V, którego granice stanowiąlinia kolejowa Warszawa - Lublin - al. Kraśnicka - Al. Racławickie - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - ul. Nadbystrzycka - linia kolejowa Warszawa-Lublin. W skład rejonu V nie wchodzial. Kraśnicka, Al. Racławickie, ul. Lipowa, ul. Narutowicza
2014-09-16
2014-09-24
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zimowe utrzymanie oraz letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych w Rejonie VII, którego granice stanowiąlinia kolejowa Warszawa - Lublin - Chełm - ul. Nadbystrzycka - ul. Narutowicza - ul. Lipowa - Al. Racławickie - al. Sikorskiego - al. Solidarności - ul. Lubartowska - ul. Królewska - ul. Wyszyńskiego - ul. Zamojska - ul. Fabryczna - linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm; W skład rejonu VII nie wchodziul. Nadbystrzycka, al. Sikorskiego, al. Solidarności, ul. Lubartowska...
2014-09-05
2014-09-22
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników w ulicy Bartosza Głowackiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-08-28
2014-09-12
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Walecznych na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-08-13
2014-08-28
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciągu pieszego wzdłuż pasażu przy ul. Lwowskiej 12 w Lublinie wraz z remontem ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynków przy ul. Lwowskiej 30-38 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-08-05
2014-08-20
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 200 mm przy ul. Głuskiej w Lublinie
2014-07-15
2014-07-30
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych i chodnika w pasie drogowym ul. Rusałka w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-07-15
2014-07-30
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Choiny nr 47, 49, 51, 51a w pobliżu ul. Edwarda Wojtasa

Zobacz wiecej

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-01-13
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyżowania al. Kraśnickiej (droga krajowa nr 19) z drogą wojewódzką nr 747 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2014-12-16
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji zadaniaBudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2399L - ul. Lubelskiego Lipca 80 w Lublinie (...).
2014-12-03
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Walecznych w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-11-13
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa trakcji trolejbusowej w ul. Piłsudskiego w Lublinie wraz z przebudową oświetlenia ulicznego oraz usunięciem kolizji - roboty uzupełniające do zadania pod nazwąprzebudowa ul. Narutowicza w Lublinie wraz z ulicami przyległymi (etap I) na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania ulicNarutowicza - Piłsudskiego - Lipowa wraz ze skrzyżowaniem oraz przebudowa trakcji trolejbusowej w ciągu ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania ulicNarutowicza - Piłsudskiego - Lipowa (wraz ze skrzyżowaniem) do ulicy Głębokiej.
2014-11-12
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg na terenie Miasta Lublin, na podstawie art. 50a oraz art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z poźn. zm) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów.
2014-10-24
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t z dróg publicznych, na terenie Miasta Lublin na podstawie art. 50a oraz art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów z podziałem na cztery części
2014-10-17
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Węglarza w Lublinie, na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-10-17
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej w Lublinie, na odcinku od ul. Lotniczej do ul. L. Herc wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-10-08
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników w ulicy Bartosza Głowackiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-10-03
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zimowe utrzymanie oraz letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych w Rejonie IV, którego granice stanowiągranica miasta - ul. Abramowicka - ul. Kunickiego - linia kolejowa Warszawa - Lublin - granica miasta
2014-10-03
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zimowe utrzymanie oraz letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych w Rejonie V, którego granice stanowiąlinia kolejowa Warszawa - Lublin - al. Kraśnicka - Al. Racławickie - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - ul. Nadbystrzycka - linia kolejowa Warszawa-Lublin. W skład rejonu V nie wchodzial. Kraśnicka, Al. Racławickie, ul. Lipowa, ul. Narutowicza.
2014-10-03
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zimowe utrzymanie oraz letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych w Rejonie VII, którego granice stanowiąlinia kolejowa Warszawa - Lublin - Chełm - ul. Nadbystrzycka - ul. Narutowicza - ul. Lipowa - Al. Racławickie - al. Sikorskiego - al. Solidarności - ul. Lubartowska - ul. Królewska - ul. Wyszyńskiego - ul. Zamojska - ul. Fabryczna - linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm; W skład rejonu VII nie wchodziul. Nadbystrzycka, al. Sikorskiego, al. Solidarności, ul. Lubartowska
2014-09-18
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciągu pieszego wzdłuż pasażu przy ul. Lwowskiej 12 w Lublinie wraz z remontem ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynków przy ul. Lwowskiej 30-38 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-08-26
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 200 mm przy ul. Głuskiej w Lublinie
2014-08-26
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Choiny nr 47, 49, 51, 51a w pobliżu ul. Edwarda Wojtasa.
2014-08-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ulicy Sławin w Lublinie, na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan zodwodnieniem, oświetleniem drogowym, budową i przebudową sieci wodociągowej, budową i przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek w granicach pasa drogowego, przebudową odcinków przyłączy gazowych śr./c do budynków nr 74 i 76 oraz sieci do budynków nr 80 i 82, przebudową i zabezpieczeniem sieci energetycznych - SN i nN i przebudową i zabezpieczeniem sieci telefonicznej; budowa ul. Siewierzan w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania ulic
2014-08-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych i chodnika w pasie drogowym ul. Rusałka w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2014-08-07
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie 1 - zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy pasa drogowego drogi gminnej nr 106428L - ulicy Łabędziej w Lublinie i sprawowanie nadzoru autorskiego; Zadanie 2 - zaprojektowanie oświetlenia drogowego ul. Łabędziej.
2014-07-30
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ul. Cynamonowej w Lublinie, na odcinku od km rob. 0+663,15 planowanego ciągu ulicTomasza Strzembosza i Cynamonowej, do ul. Dożynkowej - km rob. 0+824,67, wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniem (kanalizacja deszczowa), przebudową sieci sanitarnej (gazociąg), przebudową sieci i urządzeń elektroenergetycznych, przebudową sieci telekomunikacyjnych, budową telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej (kanał technologiczny).
2014-07-22
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ciągu pieszego od kładki nad ulicą Armii Krajowej do ulicy Różanej w Lublinie (przy pawilonie handlowym Stokrotka) oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.