eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargiZarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-21
2017-08-07
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie.
2017-07-18
2017-08-02
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa drogi gminnej nr 106748L - ul. Kazimierza Tumidajskiego w Lublinie w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinków chodnika wzdłuż jezdni.
2017-07-12
2017-07-27
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji ul. Różanej w osiedlu Ruta w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich
2017-07-05
2017-07-20
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej osiedle Botanik z ul. Zbożową w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-06-14
2017-06-29
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Szmaragdowej i ul. Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich
2017-06-08
2017-06-23
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino - Etap II - odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zana, realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)".
2017-06-02
2017-06-12
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Likwidacja dzikich wysypisk w pasach drogowych na terenie miasta Lublin.
2017-05-24
2017-06-08
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Radzyńskiej w Lublinie na odcinku od ul. Paganiniego do wysokości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-05-24
2017-06-09
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej - ul. Emilii i Karola Wojtyłów w Lublinie, kilometraż 0+000,00 ÷ 0+156,65 wraz z budową ciągu pieszego na odcinku od ul. Bernarda Wapowskiego do ul. Nałkowskich oraz budowa oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej.
2017-05-17
2017-05-25
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Wiejskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich.
2017-05-10
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ulicy Laury w Lublinie
2017-05-10
2017-05-26
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino oraz budową połączenia z planowaną ul. KDD - ul. Pielęgniarek realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)"
2017-05-08
2017-05-23
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Grottgera w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-04-27
2017-05-12
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Rucianej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-04-24
2017-05-09
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Tymiankowej i ul. Tatarakowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiegoetap I ul. Tymiankowa.
2017-04-12
2017-04-27
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Solnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-04-11
2017-04-26
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej nr 106572L - ulicy Poziomkowej w Lublinie na odcinku od ulicy Nasturcjowej do ulicy Barwinkowej, wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego
2017-04-03
2017-04-19
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa i budowa oświetlenia ulicy Gospodarczej i Hutniczej w Lublinie.
2017-03-23
2017-04-07
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Godebskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-03-23
2017-03-31
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Raszyńskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowę ulicy Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego oraz budowy kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Bolesława Liszkowskiego i ul. Laskowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino - Etap II - odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zana, realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn."Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)".
2017-07-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie
2017-07-12
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Szmaragdowej i ul. Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich
2017-07-12
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Likwidacja dzikich wysypisk w pasach drogowych na terenie miasta Lublin
2017-07-07
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino oraz budową połączenia z planowaną ul. KDD - ul. Pielęgniarek realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn"Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)"
2017-07-04
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej - ul. Emilii i Karola Wojtyłów w Lublinie, kilometraż 0+000,00 ÷ 0+156,65 wraz z budową ciągu pieszego na odcinku od ul. Bernarda Wapowskiego do ul. Nałkowskich oraz budowa oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej.
2017-06-29
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Radzyńskiej w Lublinie na odcinku od ul. Paganiniego do wysokości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-06-27
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Wiejskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich.
2017-06-23
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Solnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-06-14
brak danych
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-06-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Grottgera w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-06-12
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ulicy Laury w Lublinie
2017-05-19
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej nr 106572L - ulicy Poziomkowej w Lublinie na odcinku od ulicy Nasturcjowej do ulicy Barwinkowej, wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego
2017-05-18
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Północnej w Lublinie na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127 wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-05-09
brak danych
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Bliskiej i przebudowę/rozbudowę odcinka ul. Wojciechowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich; Zadanie II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Bliskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2017-05-09
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Raszyńskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowę ulicy Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego oraz budowy kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Bolesława Liszkowskiego i ul. Laskowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-04-27
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa i budowa oświetlenia ulicy Gospodarczej i Hutniczej w Lublinie
2017-04-26
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wesołej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-04-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Godebskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-04-07
brak danych
Lublin Dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych oraz wytworzenie i dostarczenie obsadzanych w donicach, donicach wiszących, donicach na płotkach, skrzynkach balkonowych, donicach stojących czarnych i betonowych oraz konstrukcjach kwietnikowych sadzonek roślin, w okresie wiosenno - letnim 2017 r.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.