eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargiZarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-17
2020-03-04
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie 1: Zaprojektowanie i wykonanie budowy odcinka ul. Strumykowej w Lublinie na odcinku od ul. Lędzian do ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej pomiędzy posesją Strumykowa 4 i 8 w Lublinie wraz z przyłączami w pasie drogowym do posesji Strumykowa 2, 4 i 6 oraz przyłączy kanalizacyjnych do posesji Strumykowa 2 i 4 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2020-02-14
2020-03-03
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ul. Wiejskiej w Lublinie.
2020-02-11
2020-02-19
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem ekranów akustycznych, będących w zarządzaniu Zamawiającego, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin.
2020-02-10
2020-02-25
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I: Budowa dróg gminnych ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie wraz z infrastrukturą oraz przebudową kolizji uzbrojenia podziemnego. Zadanie II: Budowa odcinków: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszka w Lublinie. Zadanie III: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Światowida oraz z ul. Leszka w Lublinie.
2020-02-06
2020-02-21
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I: Budowa drogi gminnej ul. Zamenhofa w Lublinie wraz z infrastrukturą; Zadanie II: Budowa odcinków sieci wodociągowej i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamenhofa w Lublinie.
2020-02-04
2020-02-19
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Generała Witolda Urbanowicza w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-31
2020-02-17
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wólczańskiej w Lublinie na odcinku od posesji nr 83 do skrzyżowania z ul. Odległą oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2020-01-30
2020-02-07
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Aleksandra Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich, Zadanie II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Aleksandra Zelwerowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Września do skrzyżowania z ul. Sławinkowską w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich, Zadanie III: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej (od zakresu objętego Zadaniem II do włączenia do istniejącego kolektora w dolinie za ul. Bohaterów Września) oraz sprawowanie nadzorów autorskich.
2020-01-23
2020-02-07
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I: Budowa drogi gminnej ul. Biskupińskiej w Lublinie wraz z infrastrukturą. Zadanie II: Budowa odgałęzień sieci wodociągowej i odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej ul. Biskupińskiej w Lublinie.
2020-01-21
2020-02-05
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Bocianiej w Lublinie, a także odcinka ulicy Szafirowej i ulicy Uśmiechu oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2020-01-21
2020-01-29
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług pocztowych, w tym usług pocztowych o charakterze powszechnym, na rzecz Zamawiającego w zakresie przesyłek w formacie od S do L.
2019-12-16
2020-01-09
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 113023L - ul. Jantarową (wraz ze skrzyżowaniem) do placu do nawracania na wysokości granicy działek nr ewid. 50/4 i 51/11 (obr.70, ark. 4) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budową oświetlenia drogowego oraz budową sieci teletechnicznej monitoringu w ramach zadania "drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej"
2019-09-30
brak danych
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni ul. Nadstawnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2019-09-11
2019-09-26
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni ul. Nadstawnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2019-09-09
2019-09-24
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa oświetlenia drogowego wraz z przyłączem i szafką oświetleniową SOK z pomiarem przy ul. Rąblowskiej w Lublinie.
2019-09-06
2019-09-23
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka ul. Dożynkowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2019-08-29
2019-09-13
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ul. Szafranowej w Lublinie
2019-08-13
2019-08-28
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż odcinka ul. Turystycznej w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dostawa i montaż stojaków rowerowych.
2019-07-29
2019-08-13
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów w Lublinie.
2019-07-16
2019-07-31
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Wilhelma Orlika Ruckemana w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2019-07-15
2019-07-30
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Rycerskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2019-07-09
2019-07-24
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej Montażowej, Motorowej i Maszynowej w Lublinie - część II, etap II
2019-07-04
2019-07-19
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż odcinka ul. Turystycznej w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dostawa i montaż stojaków rowerowych.
2019-06-25
2019-07-10
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka ulicy Spadochroniarzy w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2019-06-05
2019-06-24
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Kaczeńcowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2019-06-04
2019-06-19
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami przy ulicy Wólczańskiej w Lublinie w zakresie od istniejącego słupa nr 33 do istniejącego oświetlenia w ulicy Odległej - etap II.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa oświetlenia drogowego wraz z przyłączem i szafką oświetleniową SOK z pomiarem przy ul. Rąblowskiej w Lublinie.
2019-10-10
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni ul. Nadstawnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2019-10-10
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ul. Szafranowej w Lublinie
2019-10-04
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka ul. Dożynkowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2019-09-13
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż odcinka ul. Turystycznej w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dostawa i montaż stojaków rowerowych.
2019-09-03
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów w Lublinie.
2019-08-26
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Rycerskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2019-08-08
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka ulicy Spadochroniarzy w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2019-08-08
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej Montażowej, Motorowej i Maszynowej w Lublinie - część II, etap II
2019-07-17
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie.
2019-07-11
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami przy ulicy Wólczańskiej w Lublinie w zakresie od istniejącego słupa nr 33 do istniejącego oświetlenia w ulicy Odległej - etap II.
2019-07-09
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Kaczeńcowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2019-06-11
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług pocztowych, w tym usług pocztowych o charakterze powszechnym, na rzecz Zamawiającego w zakresie przesyłek w formacie od S do L
2019-06-03
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie IRozbiórka i budowa mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej oraz rozbudowa ul. Pawiej do ul. Kunickiego w Lublinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zadanie IIRozbudowa ul. Piaskowej w Lublinie, w zakresie od ul. Kunickiego do ul. Pawiej, wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zadanie IIIBudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wod.-kan. w ulicy Pawiej w Lublinie. Zadanie IVBudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wod.-kan. w ulicy Piaskowej w Lublinie.
2019-05-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka ul. Szafirowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2019-05-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie budowy ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej wzdłuż al. Unii Lubelskiej w Lublinie na odcinku od ul. Zamojskiej do Mostu Kultury oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2019-05-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Na Stoku w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2019-05-20
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Zdrowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2019-05-15
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Fantastycznej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2019-04-18
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa odcinka drogi gminnej - ul. Tarasowej w Lublinie, od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do skrzyżowania z ul. Relaksową oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.