eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargiZarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-28
2017-12-13
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ul. Rataja w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktów w ciągu ul. Grygowej.
2017-11-07
2017-11-15
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Konserwacja, obsługa, remonty oraz naprawy podewastacyjne instalacji i urządzeń iluminacji obiektów na terenie Miasta Lublin
2017-10-31
2017-11-15
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Krańcowej - ul. Elektrycznej - ul. Dulęby w Lublinie.
2017-10-30
2017-11-14
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - budowa ul. Milczan w Lublinie; Zadanie II - budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego ul. Milczan w Lublinie.
2017-10-17
2017-10-25
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Głównej w Lublinie na odcinku od wysokości posesji Główna 27 do ul. Nałęczowskiej oraz pełnienie nadzorów autorskich. Zadanie II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Głównej w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2017-10-12
2017-10-20
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej oraz przebudowę ul. Pawiej do ul. Kunickiego w Lublinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Piaskowej w Lublinie na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
2017-10-06
2017-10-23
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - budowa ul. Bużan w Lublinie; Zadanie II - budowa sieci wodociągowej z przyłączami i przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego ul. Bużan w Lublinie.
2017-09-21
2017-10-06
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji deszczowej i siecią wodociągową wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego
2017-09-13
2017-09-28
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Krańcowej - ul. Elektrycznej - ul. Dulęby w Lublinie.
2017-09-11
2017-09-26
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie 1. Budowa i rozbudowa ul. Firlejowskiej w Lublinie, na odcinku od ulicy Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz budową i przebudową: sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Zadanie 2. Zaprojektowanie i wykonanie dwóch progów zwalniających na ulicy Firlejowskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łęczyńską do skrzyżowania z ulicą Bronowicką oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-08-21
2017-08-29
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ulicy Sławinek w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich. Zadanie II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę odcinków odgałęzień sieci wodociągowej i odcinków odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sławinek w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2017-07-21
2017-08-07
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie.
2017-07-18
2017-08-02
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa drogi gminnej nr 106748L - ul. Kazimierza Tumidajskiego w Lublinie w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinków chodnika wzdłuż jezdni.
2017-07-12
2017-07-27
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji ul. Różanej w osiedlu Ruta w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich
2017-07-05
2017-07-20
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej osiedle Botanik z ul. Zbożową w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-06-14
2017-06-29
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Szmaragdowej i ul. Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich
2017-06-08
2017-06-23
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino - Etap II - odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zana, realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn.: "Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)".
2017-06-02
2017-06-12
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Likwidacja dzikich wysypisk w pasach drogowych na terenie miasta Lublin.
2017-05-24
2017-06-08
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Radzyńskiej w Lublinie na odcinku od ul. Paganiniego do wysokości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-05-24
2017-06-09
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej - ul. Emilii i Karola Wojtyłów w Lublinie, kilometraż 0+000,00 ÷ 0+156,65 wraz z budową ciągu pieszego na odcinku od ul. Bernarda Wapowskiego do ul. Nałkowskich oraz budowa oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-15
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ul. Rataja w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktów w ciągu ul. Grygowej.
2017-12-01
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - budowa ul. Milczan w Lublinie; Zadanie II - budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego ul. Milczan w Lublinie.
2017-11-28
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Konserwacja, obsługa, remonty oraz naprawy podewastacyjne instalacji i urządzeń iluminacji obiektów na terenie Miasta Lublin
2017-11-21
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej oraz przebudowę ul. Pawiej do ul. Kunickiego w Lublinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Piaskowej w Lublinie na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej, wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
2017-11-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie 1. Budowa i rozbudowa ul. Firlejowskiej w Lublinie, na odcinku od ulicy Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz budową i przebudowąsieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Zadanie 2. Zaprojektowanie i wykonanie dwóch progów zwalniających na ulicy Firlejowskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łęczyńską do skrzyżowania z ulicą Bronowicką oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-11-16
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - budowa ul. Bużan w Lublinie; Zadanie II - budowa sieci wodociągowej z przyłączami i przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego ul. Bużan w Lublinie.
2017-10-20
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji deszczowej i siecią wodociągową wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego
2017-09-28
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ulicy Sławinek w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich. Zadanie II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę odcinków odgałęzień sieci wodociągowej i odcinków odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sławinek w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2017-09-22
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Lublinie; Zadanie II - rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Kasztanowej w Lublinie.
2017-08-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa drogi gminnej nr 106748L - ul. Kazimierza Tumidajskiego w Lublinie w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinków chodnika wzdłuż jezdni.
2017-08-11
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji ul. Różanej w osiedlu Ruta w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich
2017-08-03
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej osiedle Botanik z ul. Zbożową w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-07-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino - Etap II - odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zana, realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn."Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)".
2017-07-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie
2017-07-12
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Szmaragdowej i ul. Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich
2017-07-12
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Likwidacja dzikich wysypisk w pasach drogowych na terenie miasta Lublin
2017-07-07
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino oraz budową połączenia z planowaną ul. KDD - ul. Pielęgniarek realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn"Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)"
2017-07-04
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej - ul. Emilii i Karola Wojtyłów w Lublinie, kilometraż 0+000,00 ÷ 0+156,65 wraz z budową ciągu pieszego na odcinku od ul. Bernarda Wapowskiego do ul. Nałkowskich oraz budowa oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej.
2017-06-29
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Radzyńskiej w Lublinie na odcinku od ul. Paganiniego do wysokości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-06-27
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Wiejskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.