eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargiZarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-17
2017-02-27
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Likwidacja dzikich wysypisk w pasach drogowych na terenie miasta Lublin

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-10-24
2016-11-02
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg publicznych na terenie Miasta Lublin na podstawie art. 130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1137) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów.
2016-10-18
2016-10-26
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych na terenie Miasta Lublin na podstawie art.130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r. poz. 1137) - II części.
2016-10-03
2016-10-18
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie tymczasowego podparcia dźwigarów ustroju nośnego wiaduktu nad stacją rozrządową Lublin-Tatary w ciągu ul. Grygowej w Lublinie
2016-08-12
2016-08-29
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Szczecińskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-08-12
2016-08-22
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa ul. Eugeniusza Romera w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2016-07-27
2016-08-11
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - opracowanie dokumentacji wykonawczej dla przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w obrębie czwartego wlotu Alei Spółdzielczości Pracy z ul. Nasutowską w Lublinie od wysokości działki nr ewid. 11/2 do działki nr ewid. 7/4 obr. 42 ark.1 oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokości działki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark.1 do wysokości działki nr 1/1, obr.42, ark.1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz z realizacją robót budowlanych;
2016-07-27
2016-08-04
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Konrada Wallenroda w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich
2016-07-26
2016-08-03
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa ul. Eugeniusza Romera w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2016-07-25
2016-08-09
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Remont ul. Powstania Styczniowego i Rogińskiego w Lublinie - etap IIremont chodników i zjazdów
2016-07-22
2016-08-01
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Kompleksowa realizacja usługi wdrożenia systemu monitorowania pojazdów utrzymania zimowego, opartego na technologii GPS
2016-07-15
2016-07-25
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonach nr VIII i nr XI - 2 części
2016-07-04
2016-07-19
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Muzyczną w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2016-06-30
2016-07-15
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Realizacja wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin - 7 części (7 rejonów) (...)
2016-06-22
2016-06-30
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Konrada Wallenroda w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich.
2016-06-16
2016-07-01
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Struga w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-06-16
2016-07-01
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszego wraz z przejściami dla pieszych z osiedla Przyjaźni na osiedle Tatary przez wiadukt na poziomie jezdni ulic ul. Łęczyńska - ul. Hutnicza w Lublinie wraz z sygnalizacją świetlną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2016-06-13
2016-06-28
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Tysiąclecia w Lublinie wraz z wyznaczeniem buspasa i sprawowaniem nadzoru autorskiego
2016-06-10
2016-06-27
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa odcinków dróg w Lublinieul. Seweryna Sierpińskiego (od ul. L. Zamenhofa do ul. A. Świętochowskiego), ul. Gustawa Daniłowskiego, ul. Aleksandra Świętochowskiego (od posesji nr 165 do 187) oraz fragmentu ul. Izabeli Czartoryskiej.
2016-06-07
2016-06-22
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa drogi - ulicy Konrada Bielskiego w Lublinie od działki nr 15/26 do ul. Bolesława Sekutowicza (wraz ze skrzyżowaniem) oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-06-07
2016-06-22
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich - etap II

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-06
brak danych
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych na terenie Miasta Lublin na podstawie art.130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r. poz. 1137) - II części.
2016-11-09
brak danych
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie tymczasowego podparcia dźwigarów ustroju nośnego wiaduktu nad stacją rozrządową Lublin-Tatary w ciągu ul. Grygowej w Lublinie
2016-09-30
brak danych
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Szczecińskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-09-13
brak danych
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa ul. Eugeniusza Romera w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2016-09-12
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Kompleksowa realizacja usługi wdrożenia systemu monitorowania pojazdów utrzymania zimowego, opartego na technologii GPS.
2016-09-06
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Konrada Wallenroda w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich
2016-08-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - opracowanie dokumentacji wykonawczej dla przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w obrębie czwartego wlotu Alei Spółdzielczości Pracy z ul. Nasutowską w Lublinie od wysokości działki nr ewid. 11/2 do działki nr ewid. 7/4 obr. 42 ark.1 oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokości działki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark.1 do wysokości działki nr 1/1, obr.42, ark.1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz z realizacją robót budowlanych;
2016-08-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Remont ul. Powstania Styczniowego i Rogińskiego w Lublinie - etap IIremont chodników i zjazdów
2016-08-24
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonach nr VIII i nr XI - 2 części
2016-08-17
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Realizacja wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin - 7 części (7 rejonów) (...).
2016-08-03
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Muzyczną w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2016-07-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Tysiąclecia w Lublinie wraz z wyznaczeniem buspasa i sprawowaniem nadzoru autorskiego.
2016-07-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Struga w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-07-13
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszego wraz z przejściami dla pieszych z osiedla Przyjaźni na osiedle Tatary przez wiadukt na poziomie jezdni ulic ul. Łęczyńska - ul. Hutnicza w Lublinie wraz z sygnalizacją świetlną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2016-07-11
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa odcinków dróg w Lublinieul. Seweryna Sierpińskiego (od ul. L. Zamenhofa do ul. A. Świętochowskiego), ul. Gustawa Daniłowskiego, ul. Aleksandra Świętochowskiego (od posesji nr 165 do 187) oraz fragmentu ul. Izabeli Czartoryskiej.
2016-07-07
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji ul. Wiklinowej w osiedlu Łęgi w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-07-01
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Romantycznej - sięgacz w osiedlu Skarpa w Lublinie, polegającej na wymianiekrawężników i obrzeży na nowe, nawierzchni jezdni i chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, na poszerzeniu istniejącej jezdni i chodnika kosztem pasa zieleni, oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-07-01
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich - etap II
2016-06-30
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa drogi - ulicy Konrada Bielskiego w Lublinie od działki nr 15/26 do ul. Bolesława Sekutowicza (wraz ze skrzyżowaniem) oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-06-30
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej nr 106271L - ul. Garbarskiej w Lublinie na odcinku od km 0+028.00 do skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budową miejsc postojowych i sygnalizacji świetlnej, a także przebudową wodociągu, gazociągu, sieci telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznych SN i NN, trakcji trolejbusowej oraz kabla światłowodowego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.