eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargiZarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-27
2017-05-12
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Rucianej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-04-24
2017-05-09
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Tymiankowej i ul. Tatarakowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiegoetap I ul. Tymiankowa.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-12
2017-04-27
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Solnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-04-11
2017-04-26
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej nr 106572L - ulicy Poziomkowej w Lublinie na odcinku od ulicy Nasturcjowej do ulicy Barwinkowej, wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego
2017-04-03
2017-04-19
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa i budowa oświetlenia ulicy Gospodarczej i Hutniczej w Lublinie.
2017-03-23
2017-04-07
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Godebskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-03-23
2017-03-31
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Raszyńskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowę ulicy Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego oraz budowy kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Bolesława Liszkowskiego i ul. Laskowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-03-21
2017-03-29
Lublin Dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych oraz wytworzenie i dostarczenie obsadzanych w donicach, donicach wiszących, donicach na płotkach, skrzynkach balkonowych, donicach stojących czarnych i betonowych oraz konstrukcjach kwietnikowych sadzonek roślin, w okresie wiosenno - letnim 2017 r.
2017-03-20
2017-04-04
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Północnej w Lublinie na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127 wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-03-16
2017-03-31
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wesołej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-03-10
2017-03-20
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Bliskiej i przebudowę/rozbudowę odcinka ul. Wojciechowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich; Zadanie II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Bliskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2017-03-09
2017-03-24
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa przedłużenia ul. Kazimierza Jagiellończyka w Lublinie od skrzyżowania z ul. Zygmunta Augusta do północnej granicy działki nr 21/4; (od km 0+000,00 do km 0+077,40)
2017-03-08
2017-03-24
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Rucianej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-03-08
2017-03-23
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krężnickiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-03-08
2017-03-23
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Tymiankowej i ul. Tatarakowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-02-20
2017-02-28
Lublin Dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych oraz wytworzenie i dostarczenie obsadzanych w donicach, donicach wiszących, donicach na płotkach, skrzynkach balkonowych, donicach stojących czarnych i betonowych oraz konstrukcjach kwietnikowych sadzonek roślin, w okresie wiosenno - letnim 2017 r.
2017-02-17
2017-02-27
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Likwidacja dzikich wysypisk w pasach drogowych na terenie miasta Lublin
2016-10-24
2016-11-02
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg publicznych na terenie Miasta Lublin na podstawie art. 130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1137) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów.
2016-10-18
2016-10-26
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych na terenie Miasta Lublin na podstawie art.130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r. poz. 1137) - II części.
2016-10-03
2016-10-18
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie tymczasowego podparcia dźwigarów ustroju nośnego wiaduktu nad stacją rozrządową Lublin-Tatary w ciągu ul. Grygowej w Lublinie
2016-08-12
2016-08-29
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Szczecińskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-08-12
2016-08-22
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa ul. Eugeniusza Romera w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-27
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa i budowa oświetlenia ulicy Gospodarczej i Hutniczej w Lublinie
2017-04-26
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wesołej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-04-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Godebskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2017-04-07
brak danych
Lublin Dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych oraz wytworzenie i dostarczenie obsadzanych w donicach, donicach wiszących, donicach na płotkach, skrzynkach balkonowych, donicach stojących czarnych i betonowych oraz konstrukcjach kwietnikowych sadzonek roślin, w okresie wiosenno - letnim 2017 r.
2017-04-07
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa przedłużenia ul. Kazimierza Jagiellończyka w Lublinie od skrzyżowania z ul. Zygmunta Augusta do północnej granicy działki nr 21/4; (od km 0+000,00 do km 0+077,40)
2017-04-06
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krężnickiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2017-03-13
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Likwidacja dzikich wysypisk w pasach drogowych na terenie miasta Lublin
2016-12-06
brak danych
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych na terenie Miasta Lublin na podstawie art.130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r. poz. 1137) - II części.
2016-11-09
brak danych
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie tymczasowego podparcia dźwigarów ustroju nośnego wiaduktu nad stacją rozrządową Lublin-Tatary w ciągu ul. Grygowej w Lublinie
2016-09-30
brak danych
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Szczecińskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-09-13
brak danych
Lublin Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa ul. Eugeniusza Romera w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2016-09-12
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Kompleksowa realizacja usługi wdrożenia systemu monitorowania pojazdów utrzymania zimowego, opartego na technologii GPS.
2016-09-06
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Konrada Wallenroda w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich
2016-08-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie I - opracowanie dokumentacji wykonawczej dla przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w obrębie czwartego wlotu Alei Spółdzielczości Pracy z ul. Nasutowską w Lublinie od wysokości działki nr ewid. 11/2 do działki nr ewid. 7/4 obr. 42 ark.1 oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokości działki nr ewid. 4/12, obr. 42, ark.1 do wysokości działki nr 1/1, obr.42, ark.1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz z realizacją robót budowlanych;
2016-08-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Remont ul. Powstania Styczniowego i Rogińskiego w Lublinie - etap IIremont chodników i zjazdów
2016-08-24
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonach nr VIII i nr XI - 2 części
2016-08-17
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Realizacja wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin - 7 części (7 rejonów) (...).
2016-08-03
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Muzyczną w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2016-07-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Tysiąclecia w Lublinie wraz z wyznaczeniem buspasa i sprawowaniem nadzoru autorskiego.
2016-07-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Struga w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.