eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargiZarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-28
2016-05-16
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Muzyczną w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2016-04-22
2016-05-09
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i dobudowy połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ul. Bursztynowej, Perłowej, Szafirowej, Agatowej oraz modernizacji fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba w Lublinie, związanych z wymianą krawężników i obrzeży, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, budową ciągu pieszego oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-04-21
2016-04-29
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa ul. Samsonowicza w Lublinie na odcinku od ul. Wapowskiego do ul. Diamentowej (do wysokości skrzyżowania z ul. Energetyków) oraz od wysokości budynku Samsonowicza 21 do skrzyżowania z ul. Diamentową na wysokości budynku Samsonowicza 1e oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2016-04-21
2016-05-06
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2016-04-19
2016-05-04
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Łowickiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2016-04-18
2016-05-04
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej i Odlewniczej w Lublinie, etap I budowa oświetlenia ulicy Odlewniczej.
2016-04-14
2016-04-29
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa projektowanej drogi gminnej - ulicy Konrada Bielskiego w Lublinie od działki nr 15/26 do ul. Ignacego Czumy wraz z budową oświetlenia drogowego, przykanalików kanalizacji deszczowej, brakujących przyłączy wod. - kan. w granicach pasa drogowego, przebudową istniejących sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-15
2016-04-25
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonie III - Tatary, obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice rejonu stanowiąlinia kolejowa Łuków - Lublin, ul. Turystyczna, ul. Mełgiewska, al. Tysiąclecia, al. Witosa do granic miasta, granica miasta od al. Witosa do ul. Pliszczyńskiej.
2016-04-13
2016-04-28
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa ul. Sławinkowskiej w Lublinie na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie Reagana do północnej granicy działki przy ul. Sławinkowskiej nr 27.
2016-04-13
2016-04-28
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa odcinka ul. Berylowej w Lublinie wraz odwodnieniem i oświetleniem, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jantarowej i Berylowej oraz budowa oświetlenia odcinka ul. Jantarowej
2016-04-12
2016-04-27
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie IBudowa sięgacza - drogi klasy KDD oraz ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi, na odcinku od ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego do al. Smorawińskiego w Lublinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zadanie IIBudowa ul. Czapskiego w Lublinie na odcinku od ul. W. Chodźki do skrzyżowania z ul. Kisielewskiego i przebudowa ul. Kisielewskiego w Lublinie na odcinku od ul. Czapskiego do granicy działki nr ewid. 6/9 (obręb 18, ark. 7).
2016-04-11
2016-04-26
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej nr 106275L - ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie na odcinku od ul. Ludwika Zamenhofa (wraz ze skrzyżowaniem do posesji nr 25 przy ul. Aleksandra Gierymskiego oraz ciągu pieszego na odcinku od ul. Jana Pocka do ul. Aleksandra Gierymskiego, wraz z budową oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do kanału w pasie drogi ul. Ludwika Zamenhofa, oraz przebudową istniejących siecigazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową.
2016-04-05
2016-04-13
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie analizy porealizacyjnej dla poszczególnych zadań, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiskoZadanie 1 - drogi dojazdowej do węzła drogowego Lublin Czechów (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta; Zadanie 2 - ulicy A. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Choiny do skrzyżowania z ul. Poligonową (...)
2016-04-01
2016-04-18
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Urzędowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2016-03-29
2016-04-13
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Dokończenie budowy drogi serwisowej w ciągu al. Solidarności w Lublinie (od wjazdu z PZMOT do ul. Browarnej).
2016-03-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie zamówienia uzupełniającego - umocnienie koryta rzeki Bystrzycy - dla inwestycji realizowanej pn. Budowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budową siecioświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudowąsygnalizacji świetlnej, sieci gazowej (...)
2016-03-17
2016-04-01
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Podhalańskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-03-15
2016-03-30
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wojciecha Kiwerskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2016-03-09
2016-03-24
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Remont ulicy Zygmunta Krasińskiego w Lublinie
2016-03-08
2016-03-16
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonach nr IV oraz VII - 2 części.
2016-02-29
2016-03-08
Lublin dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych oraz wytworzenie i dostarczenie obsadzonych w donicach, donicach wiszących, donicach na płotkach, skrzynkach balkonowych i konstrukcjach kwietnikowych sadzonek roślin w okresie wiosenno-letnim 2016 r
2016-02-26
2016-03-14
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej - ulicy Ustronie w Lublinie na odcinku od ulicy Ponikwoda do ulicy Wiejskiej łącznie z przebudową tych skrzyżowań wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową przyłączy gazowych
2016-02-24
2016-03-10
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Czwartaków i ul. Wysockiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2016-02-23
2016-03-08
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Bartosza Głowackiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-02-22
2016-03-08
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku do skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich
2016-02-19
2016-03-07
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ulicy Narutowicza w Lublinie (II etap), na odcinku od skrzyżowania z ulicamiLipowa i Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymiOchotniczą, Strażacką i Rowerową wraz z przebudową infrastruktury technicznejkanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznych, sieci telefonicznej miejscowej i dalekosiężnej, przyłącza gazowego n/c przy ul. Narutowicza 74 oraz budowa kanału technologicznego
2016-02-17
2016-02-26
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem ekranów akustycznych, będących w zarządzaniu Zamawiającego położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-28
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie zamówienia uzupełniającego - umocnienie koryta rzeki Bystrzycy - dla inwestycji realizowanej pn. Budowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budową siecioświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudowąsygnalizacji świetlnej, sieci gazowej (...)
2016-04-22
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Dokończenie budowy drogi serwisowej w ciągu al. Solidarności w Lublinie (od wjazdu z PZMOT do ul. Browarnej)
2016-04-14
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonach nr IV oraz VII - 2 części.
2016-04-07
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wojciecha Kiwerskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2016-04-07
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Podhalańskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-03-31
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Remont ulicy Zygmunta Krasińskiego w Lublinie
2016-03-30
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej - ulicy Ustronie w Lublinie na odcinku od ulicy Ponikwoda do ulicy Wiejskiej łącznie z przebudową tych skrzyżowań wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową przyłączy gazowych.
2016-03-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku do skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich
2016-03-22
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Czwartaków i ul. Wysockiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-03-21
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Przebudowa ulicy Narutowicza w Lublinie (II etap), na odcinku od skrzyżowania z ulicamiLipowa i Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymiOchotniczą, Strażacką i Rowerową wraz z przebudową infrastruktury technicznejkanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznych, sieci telefonicznej miejscowej i dalekosiężnej, przyłącza gazowego n/c przy ul. Narutowicza 74 oraz budowa kanału technologicznego
2016-03-18
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem ekranów akustycznych, będących w zarządzaniu Zamawiającego położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin
2016-03-18
brak danych
Lublin Dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych oraz wytworzenie i dostarczenie obsadzonych w donicach, donicach wiszących, donicach na płotkach, skrzynkach balkonowych i konstrukcjach kwietnikowych sadzonek roślin w okresie wiosenno-letnim 2016 r
2016-03-15
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Magdaleny Brzeskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2016-03-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Bartosza Głowackiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-03-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Biedronki w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-02-24
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonie IXKalina-Ponikwoda - obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice rejonu stanowiąal.Spółdzielczości Pracy, ul.Lubartowska, al.Tysiąclecia, ul.Mełgiewska, ul.Turystyczna, linia kolejowa Łuków-Lublin, granica miasta od linii kolejowej Łuków-Lublin do al.Spółdzielczości Pracy. Do rejonu nie należąal.Spółdzielczości Pracy, ul.Lubartowska, al.Tysiąclecia, ul.Mełgiewska, ul.Turystyczna.
2016-02-08
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Lublin
2016-01-25
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, konserwacja i obsługa oraz remonty oświetlenia tunelu drogowego oraz dwóch tuneli dla pieszych pod linią kolejową w ciągu ul. Kunickiego w Lublinie
2016-01-08
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ul. Biskupińskiej w Lublinie z sięgaczami na odcinku od ul. Nałęczowskiej (bez skrzyżowania) do ul. Łużyczan oraz odcinków ul. Łużyczan wraz z kanalizacją deszczową, siecią wodociągową z przyłączami i siecią kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
2016-01-07
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ul. Biskupińskiej w Lublinie z sięgaczami na odcinku od ul. Nałęczowskiej (bez skrzyżowania) do ul. Łużyczan oraz odcinków ul. Łużyczan wraz z kanalizacją deszczową, siecią wodociągową z przyłączami i siecią kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.