eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargiZarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-22
2016-06-30
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Konrada Wallenroda w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich.
2016-06-16
2016-07-01
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Struga w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-06-16
2016-07-01
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszego wraz z przejściami dla pieszych z osiedla Przyjaźni na osiedle Tatary przez wiadukt na poziomie jezdni ulic ul. Łęczyńska - ul. Hutnicza w Lublinie wraz z sygnalizacją świetlną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-13
2016-06-28
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Tysiąclecia w Lublinie wraz z wyznaczeniem buspasa i sprawowaniem nadzoru autorskiego
2016-06-10
2016-06-27
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa odcinków dróg w Lublinieul. Seweryna Sierpińskiego (od ul. L. Zamenhofa do ul. A. Świętochowskiego), ul. Gustawa Daniłowskiego, ul. Aleksandra Świętochowskiego (od posesji nr 165 do 187) oraz fragmentu ul. Izabeli Czartoryskiej.
2016-06-07
2016-06-22
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa drogi - ulicy Konrada Bielskiego w Lublinie od działki nr 15/26 do ul. Bolesława Sekutowicza (wraz ze skrzyżowaniem) oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-06-07
2016-06-22
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich - etap II
2016-06-06
2016-06-21
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji ul. Wiklinowej w osiedlu Łęgi w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-06-03
2016-06-13
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Balladyny w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich.
2016-05-30
2016-06-14
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Gorczańskiej oraz zjazdów przy ul. Świętokrzyskiej w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-05-20
2016-06-06
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich - etap II
2016-05-20
2016-06-06
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej nr 106271L - ul. Garbarskiej w Lublinie na odcinku od km 0+028.00 do skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budową miejsc postojowych i sygnalizacji świetlnej, a także przebudową wodociągu, gazociągu, sieci telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznych SN i NN, trakcji trolejbusowej oraz kabla światłowodowego
2016-05-19
2016-06-03
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa projektowanej drogi gminnej - ulicy Macierzanki w Lublinie wraz z budowąsieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia powierzchniowego do szczelnej studni, oświetlenia drogowego, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego oraz przebudową sieci energetycznych, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową.
2016-05-19
2016-06-03
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie 1Rozbudowa drogi powiatowej nr 2269L - ul. Osmolickiej w Lublinie w zakresie budowy brakującego odcinka ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej pętli autobusowej przy ul. Osmolickiej do istniejącej ścieżki rowerowej (...), Zadanie 2Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Osmolickiej na dz. nr 148 (obr. 56; ark.1) w Lublinie na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z drogą bez nazwy i wzdłuż pętli autobusowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2016-05-18
2016-06-02
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej nr 106845 L- ulicy Dąbrówki w Lublinie wraz z ciągami pieszymi do ul. Gnieźnieńskiej, ul. Świętego Wojciecha, ul. Wygon oraz siecikanalizacji deszczowej , wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
2016-05-17
2016-06-01
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Romantycznej - sięgacz w osiedlu Skarpa w Lublinie, polegającej na wymianiekrawężników i obrzeży na nowe, nawierzchni jezdni i chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, na poszerzeniu istniejącej jezdni i chodnika kosztem pasa zieleni, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2016-05-16
2016-05-31
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej nr 106419L - ulicy Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Uroczej w Lublinie wraz z przebudową i budowąsieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączami, budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przebudową linii energetycznych kablowych SN i nN oraz linii napowietrznej oświetlenia drogowego, oraz zabezpieczeniem istniejącej sieci telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową
2016-05-13
2016-05-23
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. rozbudowa ul. Samsonowicza w Lublinie na odcinku od ul. Wapowskiego do ul. Diamentowej (do wysokości skrzyżowania z ul. Energetyków) oraz od wysokości budynku Samsonowicza 21 do skrzyżowania z ul. Diamentową na wysokości budynku Samsonowicza 1e oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2016-05-12
2016-05-30
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej Nr 106850L - ulicy Lędzian w Lublinie na odcinku od ul. Wołynian w kierunku ul. Sobótki wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej, oraz przebudową sieci energetycznej i teletechnicznej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową, z wyłączeniem fragmentu robót drogowych na długości 16 m od strony ul. Sobótki oraz przykanalików wraz z wpustami ulicznymi szt. 2 odprowadzającymi wody opadowe z wybudowanego fragmentu drogi, wykonanymi przy budowie ul. Goplan
2016-04-28
2016-05-16
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Muzyczną w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2016-04-22
2016-05-09
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i dobudowy połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ul. Bursztynowej, Perłowej, Szafirowej, Agatowej oraz modernizacji fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba w Lublinie, związanych z wymianą krawężników i obrzeży, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, budową ciągu pieszego oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-04-21
2016-04-29
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa ul. Samsonowicza w Lublinie na odcinku od ul. Wapowskiego do ul. Diamentowej (do wysokości skrzyżowania z ul. Energetyków) oraz od wysokości budynku Samsonowicza 21 do skrzyżowania z ul. Diamentową na wysokości budynku Samsonowicza 1e oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2016-04-21
2016-05-06
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-29
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej nr 106419L - ulicy Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Uroczej w Lublinie wraz z przebudową i budowąsieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączami, budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przebudową linii energetycznych kablowych SN i nN oraz linii napowietrznej oświetlenia drogowego, oraz zabezpieczeniem istniejącej sieci telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową
2016-06-27
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Balladyny w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich
2016-06-16
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej nr 106845 L- ulicy Dąbrówki w Lublinie wraz z ciągami pieszymi do ul. Gnieźnieńskiej, ul. Świętego Wojciecha, ul. Wygon oraz siecikanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
2016-06-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa projektowanej drogi gminnej - ulicy Macierzanki w Lublinie wraz z budowąsieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia powierzchniowego do szczelnej studni, oświetlenia drogowego, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego oraz przebudową sieci energetycznych, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową
2016-06-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie 1Rozbudowa drogi powiatowej nr 2269L - ul. Osmolickiej w Lublinie w zakresie budowy brakującego odcinka ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej pętli autobusowej przy ul. Osmolickiej do istniejącej ścieżki rowerowej (...), Zadanie 2Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w pasie drogowym ul. Osmolickiej na dz. nr 148 (obr. 56; ark.1) w Lublinie na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z drogą bez nazwy i wzdłuż pętli autobusowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2016-05-30
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonie III - Tatary, obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice rejonu stanowiąlinia kolejowa Łuków - Lublin, ul. Turystyczna, ul. Mełgiewska, al. Tysiąclecia, al. Witosa do granic miasta, granica miasta od al. Witosa do ul. Pliszczyńskiej.
2016-05-25
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa odcinka ul. Berylowej w Lublinie wraz odwodnieniem i oświetleniem, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jantarowej i Berylowej oraz budowa oświetlenia odcinka ul. Jantarowej
2016-05-23
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Łowickiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-05-23
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-05-23
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej i Odlewniczej w Lublinie, etap I budowa oświetlenia ulicy Odlewniczej
2016-05-19
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zadanie IBudowa sięgacza - drogi klasy KDD oraz ciągu pieszego wraz ze schodami terenowymi, na odcinku od ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego do al. Smorawińskiego w Lublinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zadanie IIBudowa ul. Czapskiego w Lublinie na odcinku od ul. W. Chodźki do skrzyżowania z ul. Kisielewskiego i przebudowa ul. Kisielewskiego w Lublinie na odcinku od ul. Czapskiego do granicy działki nr ewid. 6/9 (obręb 18, ark. 7).
2016-05-19
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa projektowanej drogi gminnej - ulicy Konrada Bielskiego w Lublinie od działki nr 15/26 do ul. Ignacego Czumy wraz z budową oświetlenia drogowego, przykanalików kanalizacji deszczowej, brakujących przyłączy wod. - kan. w granicach pasa drogowego, przebudową istniejących sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową.
2016-05-18
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i dobudowy połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ul. Bursztynowej, Perłowej, Szafirowej, Agatowej oraz modernizacji fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba w Lublinie, związanych z wymianą krawężników i obrzeży, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, budową ciągu pieszego oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-05-17
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Rozbudowa ul. Sławinkowskiej w Lublinie na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie Reagana do północnej granicy działki przy ul. Sławinkowskiej nr 27.
2016-05-09
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi gminnej nr 106275L - ulicy Aleksandra Gierymskiego w Lublinie na odcinku od ul. Ludwika Zamenhofa (wraz ze skrzyżowaniem do posesji nr 25 przy ul. Aleksandra Gierymskiego oraz ciągu pieszego na odcinku od ul. Jana Pocka do ul. Aleksandra Gierymskiego, wraz z budową oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do kanału w pasie drogi ul. Ludwika Zamenhofa, oraz przebudową istniejących siecigazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową
2016-05-09
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie analizy porealizacyjnej dla poszczególnych zadań, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiskoZadanie 1 - drogi dojazdowej do węzła drogowego Lublin Czechów (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta; Zadanie 2 - ulicy A. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Choiny do skrzyżowania z ul. Poligonową (...).
2016-04-29
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Urzędowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2016-04-28
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Wykonanie zamówienia uzupełniającego - umocnienie koryta rzeki Bystrzycy - dla inwestycji realizowanej pn. Budowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budową siecioświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudowąsygnalizacji świetlnej, sieci gazowej (...)
2016-04-22
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Dokończenie budowy drogi serwisowej w ciągu al. Solidarności w Lublinie (od wjazdu z PZMOT do ul. Browarnej)
2016-04-14
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonach nr IV oraz VII - 2 części.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.