eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargiZarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-23
2015-08-07
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie kontrapasów rowerowych na wskazanych lokalizacjach wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
2015-07-20
2015-08-04
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Odtworzenie urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku podstacji trakcji trolejbusowej PT Bystrzyca wybudowanej w ramach zadaniaBudowa trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjamiWrotków, Bystrzyca i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicachDiamentowa (od Krochmalnej do Zemborzyckiej), Zemborzycka (od Diamentowej do Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa w Lublinie.
2015-07-20
2015-07-29
Lublin dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Część IDostawa wraz z montażem 190 sztuk koszy ulicznych w pasach drogowych na terenie miasta Lublin. Część IIDostawa wraz z montażem 85 sztuk koszy na psie odchody w pasach drogowych na terenie miasta Lublin
2015-07-20
2015-08-06
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi w ulicy Wygon w Lublinie na odcinku od ulicy Leszka do działki nr ewid. 1139 oraz ciągów pieszych łączących ulicę Wygon z ulicą Dąbrówki i ulicą Św. Wojciecha wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym.
2015-07-20
2015-08-04
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Majdan Tatarski w  Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-07
2015-07-22
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zabezpieczenie skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L - ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Lublinie na długości działki nr 62.
2015-06-25
2015-07-10
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Kruczkowskiego - Przybylskiego w Lublinie - wjazd na parking (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 40) wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz usunięciem kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu
2015-06-23
2015-07-08
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Andrzeja Struga w Lublinie.
2015-06-11
2015-06-26
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Kajetana Cieszkowskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-06-02
2015-06-17
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ul. Gustawa Morcinka w Lublinie na odcinku od ul. Ignacego Józefa Kraszewskiego do ul. Mikołaja Kopernika
2015-06-01
2015-06-16
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa przyszłej drogi gminnej na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Aleksandra Świętochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul.Zemborzyckiej 112 B-E w Lublinie wraz z budową oświetlenia drogowego, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, przebudową odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej, przebudową kolizji sieci telekomunikacyjnych TP S.A. i NETIA S.A., oraz przebudową i zabezpieczeniem kolizji elektroenergetycznych
2015-05-27
2015-06-11
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy pasa drogowego odcinka ulicy Jacka Kuronia w Lublinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2015-05-22
2015-06-08
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż posesji przy ul. Koryznowej 2B w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-05-19
2015-05-27
Lublin usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę / rozbudowę ul. Kalinowszczyzna w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2015-05-13
2015-05-28
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Dziewanny na odcinku od sklepu LIDL do posesji nr 17 w Lublinie związanej z wymianą krawężników, nawierzchni jezdni, budową miejsc postojowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-05-05
2015-05-20
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Baltazara Paśnikowskiego i Mieczysława Romanowskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2015-04-24
2015-05-11
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Franciszka Kleeberga w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2015-04-24
2015-05-11
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego mostu w ciągu ul. Głównej nad rzeką Czechówką oraz wykonanie obiektu inżynierskiego (przepust/most) wraz z przebudową drogi gminnej ul. Głównej w Lublinie (w rejonie obiektu inżynierskiego).
2015-04-23
2015-05-08
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ul. Dunikowskiego w Lublinie na odcinku od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza.
2015-04-22
2015-05-07
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego ciągu pieszego w osiedlu Ruta od przejścia dla pieszych przy ulicy Różanej do kładki nad ulicą Filaretów w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-04-17
2015-05-04
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie dwóch parkingów zlokalizowanych przy ulicy Agatowej na działce nr 80/10 i ulicy Perłowej na działce nr 105/56 w Lublinie wraz z ciągami pieszymi, odwodnieniem, zabezpieczeniem kolizji z istniejącym kablem energetycznym oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2015-04-15
2015-04-30
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie stanowisk postojowych przy ulicy Szmaragdowej w Lublinie zlokalizowanych na dwóch parkingach wraz z ciągami pieszymi, oświetleniem, odwodnieniem, zabezpieczeniem ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną, rewitalizacją terenów Osiedla Widok oraz pełnienie nadzorów autorskich
2015-04-15
2015-05-04
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych w pasach drogowych ul. Niepodległości i ul. Krzemienieckiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-03-31
2015-04-15
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa odcinka ul. Wapowskiego w Lublinie (od km 0+013,16 do km 0+116,26)
2015-03-26
2015-04-10
Lublin roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ul. Dziewanny w Lublinie od wysokości działki nr 1/9, obr. 15, ark. 4 do połączenia z urządzoną ulicą Dziewanny

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-23
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Kruczkowskiego - Przybylskiego w Lublinie - wjazd na parking (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 40) wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz usunięciem kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu
2015-07-22
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa przyszłej drogi gminnej na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Aleksandra Świętochowskiego i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E w Lublinie wraz z budową oświetlenia drogowego, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wodociągowej, przebudową odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej, przebudową kolizji sieci telekomunikacyjnych TP S.A. i NETIA S.A., oraz przebudową i zabezpieczeniem kolizji elektroenergetycznych
2015-07-16
brak danych
Lublin Usługi Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę / rozbudowę ul. Kalinowszczyzna w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-07-16
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy pasa drogowego odcinka ulicy Jacka Kuronia w Lublinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2015-07-14
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Kajetana Cieszkowskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-07-03
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ul. Gustawa Morcinka w Lublinie na odcinku od ul. Ignacego Józefa Kraszewskiego do ul. Mikołaja Kopernika
2015-06-23
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż posesji przy ul. Koryznowej 2B w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-06-15
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie dwóch parkingów zlokalizowanych przy ulicy Agatowej na działce nr 80/10 i ulicy Perłowej na działce nr 105/56 w Lublinie wraz z ciągami pieszymi, odwodnieniem, zabezpieczeniem kolizji z istniejącym kablem energetycznym oraz pełnienie nadzorów autorskich.
2015-06-12
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Dziewanny na odcinku od sklepu LIDL do posesji nr 17 w Lublinie związanej z wymianą krawężników, nawierzchni jezdni, budową miejsc postojowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-06-09
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ul. Dunikowskiego w Lublinie na odcinku od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza
2015-06-02
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Baltazara Paśnikowskiego i Mieczysława Romanowskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2015-06-02
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego mostu w ciągu ul. Głównej nad rzeką Czechówką oraz wykonanie obiektu inżynierskiego (przepust/most) wraz z przebudową drogi gminnej ul. Głównej w Lublinie (w rejonie obiektu inżynierskiego)
2015-05-22
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie stanowisk postojowych przy ulicy Szmaragdowej w Lublinie zlokalizowanych na dwóch parkingach wraz z ciągami pieszymi, oświetleniem, odwodnieniem, zabezpieczeniem ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną, rewitalizacją terenów Osiedla Widok oraz pełnienie nadzorów autorskich
2015-05-22
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego ciągu pieszego w osiedlu Ruta od przejścia dla pieszych przy ulicy Różanej do kładki nad ulicą Filaretów w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-05-20
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Franciszka Kleeberga w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2015-05-18
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych w pasach drogowych ul. Niepodległości i ul. Krzemienieckiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
2015-05-13
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa drogi serwisowej w ciągu al. Solidarności w Lublinie (od wyjazdu z PZMOT do ul. Browarnej)
2015-05-05
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa odcinka ul. Wapowskiego w Lublinie (od km 0+013,16 do km 0+116,26)
2015-04-27
brak danych
Lublin Dostawy Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Dostawa 450 szt. koszy ulicznych, w tym montaż 410 szt. koszy ulicznych w pasach drogowych na terenie miasta Lublin oraz dostawa 1000 nalepek na oznaczenie koszy.
2015-04-27
brak danych
Lublin Roboty budowlane Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie Budowa ul. Dziewanny w Lublinie od wysokości działki nr 1/9, obr. 15, ark. 4 do połączenia z urządzoną ulicą Dziewanny

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.