eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Budynków Komunalnych

Zarząd Budynków Komunalnych - przetargiZarząd Budynków Komunalnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-17
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 w Krakowie - (roboty zewnętrzne) wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-853
2018-12-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont elewacji frontowej, tylnej i oficynowych kamienicy mieszkalnej przy ul. Jana Sobieskiego 17 w Krakowie
2018-12-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Rewitalizacja Fortu Nr 52 Borek przy ul. Fortecznej 146 w Krakowie - II etap
2018-11-21
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 4 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 4 części
2018-11-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie wewnętrznej sieci instalacji wod-kan wraz z białym montażem, instalacji wentylacji i elektrycznego centralnego ogrzewania oraz wykonanie przyłączeń zewnętrznych do sieci MPWiK dla budynku przy ul. Rybitwy 69B w Krakowie
2018-10-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Prace remontowo-konserwatorskie kamienicy "Pod Blachą" przy Rynku Głównym 29 w Krakowie - I etap - remont pokrycia dachowego kamienicy "Pod Blachą" przy Rynku Głównym 29 w Krakowie
2018-10-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Prace remontowo-konserwatorskie kamienicy "Pod Blachą" przy Rynku Głównym 29 w Krakowie - I etap, w podziale na 2 części.
2018-10-12
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 9 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 9 części.
2018-10-01
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-28
2019-01-07
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług sprzątania obiektów biurowych oraz terenów zewnętrznych użytkowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.
2018-12-18
2019-01-07
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2018-12-11
2019-01-03
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2018-11-28
2018-12-17
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 9 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 9 części.
2018-11-22
2018-12-07
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2018-11-22
2018-11-30
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych z usługą pogotowia technicznego i dokonaniem wymaganych przeglądów technicznych oraz wykonaniem pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń dźwigowych w zasobach mieszkaniowych / lokalach użytkowych / przychodniach, będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 3 części.
2018-11-16
2018-12-05
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2018-11-07
2018-11-15
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolskiej 4 w Krakowie
2018-11-07
2018-11-15
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolskiej 6 w Krakowie
2018-11-06
2018-11-14
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Budowa instalacji wewnętrznej mechanicznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku usługowym przy ul. Biskupiej 18 w Krakowie, na działce nr ew. 44 obręb 119 Kraków - Śródmieście. (Postępowanie Nr 149/2018)
2018-10-26
2018-11-05
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości oraz lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 6 części.
2018-10-26
2018-11-05
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolskiej 4 w Krakowie
2018-10-26
2018-11-05
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wolskiej 6 w Krakowie
2018-10-26
2018-11-13
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 2 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 2 części.
2018-10-22
2018-10-30
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, napraw i usuwania awarii w zakresie branży wod-kan-gaz i c.o. na terenie nieruchomości i lokali będących w zasobach Gminy Miejskiej Kraków wraz usługami pogotowia technicznego na terenie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz diagnozowaniem przyczyn zalań lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w podziale na 6 części.
2018-10-18
2018-10-26
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji w bud. mieszkalnym przy ul.Robotniczej 6 w Krakowie - zmiana na ogrzewanie elektryczne. Wykonanie projektu i remont instalacji WLZ, teletechnicznej, zasilania w lok.5 i 7
2018-10-16
2018-10-24
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont klatki schodowej w kamienicy mieszkalnej przy ul. Jana Sobieskiego 17 w Krakowie
2018-10-15
2018-10-23
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie branży elektrycznej na terenie nieruchomości i lokali będących w zasobach Gminy Miejskiej Kraków wraz z usługą pogotowia technicznego na terenie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 8 części.
2018-10-11
2018-10-19
Kraków Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana istniejących ciepłomierzy w budynkach będących w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie na ciepłomierze z nakładką radiową
2018-10-05
2018-10-26
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podzile na 10 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Budynków Komunalnych
Zarząd Budynków Komunalnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-14
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych z usługą pogotowia technicznego i dokonaniem wymaganych przeglądów technicznych oraz wykonaniem pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń dźwigowych w zasobach mieszkaniowych / lokalach użytkowych / przychodniach, będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 3 części.
2018-12-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2018-12-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 7 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 7 części.
2018-12-03
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Budowa instalacji wewnętrznej mechanicznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku usługowym przy ul. Biskupiej 18 w Krakowie, na działce nr ew. 44 obręb 119 Kraków - Śródmieście.
2018-12-03
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2018-11-28
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, napraw i usuwania awarii w zakresie branży wod-kan-gaz i c.o. na terenie nieruchomości i lokali będących w zasobach Gminy Miejskiej Kraków wraz usługami pogotowia technicznego na terenie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz diagnozowaniem przyczyn zalań lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w podziale na 6 części.
2018-11-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 10 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.
2018-11-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
2018-11-26
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie branży elektrycznej na terenie nieruchomości i lokali będących w zasobach Gminy Miejskiej Kraków wraz z usługą pogotowia technicznego na terenie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 8 części.
2018-11-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 2 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 2 części
2018-11-21
brak danych
Kraków Usługi Zarząd Budynków Komunalnych Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości oraz lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w podziale na 6 części
2018-11-15
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji w bud. mieszkalnym przy ul. Robotniczej 6 w Krakowie - zmiana na ogrzewanie elektryczne. Wykonanie projektu i remont instalacji WLZ, teletechnicznej, zasilania w lok.5 i 7
2018-11-06
brak danych
Kraków Dostawy Zarząd Budynków Komunalnych Wymiana istniejących ciepłomierzy w budynkach będących w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie na ciepłomierze z nakładką radiową
2018-11-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 9 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 9 części.
2018-11-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 9 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków,w podziale na 9 części.
2018-10-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy al. Zygmunta Krasińskiego 23 w Krakowie.
2018-10-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części.
2018-10-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 4 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków
2018-10-10
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Remont 8 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części
2018-10-02
brak danych
Kraków Roboty budowlane Zarząd Budynków Komunalnych Wykonanie remontu podestów, pochylni, schodów i murków zewnętrznych, wykonanie zadaszeń nad wejściami do lokali użytkowych z wykonaniem oświetlenia LED nad wejściami na ścianach frontowych, uporządkowanie instalacji elektrycznej poprzez podtynkowe schowanie okablowania z uzupełnieniem elewacji na ścianach zewnętrznych pawilonu, wymiana obróbek blacharsko-dekarskich po stronie zewnętrznej do muru ogniowego, rozbudowa altany śmietnikowej w pawilonie handlowo-usługowym będącym w zasobie GMK na os. Kolorowym 10 w Krakowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Budynków Komunalnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.