eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu - przetargiZabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-03-29
2013-04-08
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Świadczenie usług ochrony osób i mienia obszarów należących do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu znajdujących się przy ul. 3 Maja 93 i 91, ul. Jodłowej 59 i ul. Miarki 8 w Zabrzu oraz należących do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu znajdujących się przy ul. 3 Maja 19, ul. Wolności 410 i 408 oraz ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu
2013-03-22
2013-04-03
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Restauracja i konserwacja zabytkowych elementów oryginalnego wyposażenia budynków nadszybia szybu Carnall (1870r.) oraz rozdzielni 6 kV (1914r.), Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrzu.
2013-03-21
2013-03-29
Zabrze dostawy Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Sukcesywne dostawy piwa do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO wraz ze świadczeniami w zakresie aktywności konsumenckich. Nr postępowania:ZP/15/2013
2013-03-20
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Zabezpieczenie obudowy sztolni na odcinku około 9.5 metra w rejonie przeprowadzonych prac budowlanych przy ul. K. Miarki - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pnRoboty udrożnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509 w ramach projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. Nr postępowania ZP/14/2013
2013-03-11
2013-03-19
Zabrze dostawy Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Sukcesywne dostawy piwa do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO wraz ze świadczeniami w zakresie aktywności konsumenckich. Numer sprawy ZP/10/2013
2013-03-01
2013-03-11
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Świadczenie usług ochrony osób i mienia obszarów należących do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu znajdujących się przy ul. 3 Maja 93 i 91, ul. Jodłowej 59 i ul. Miarki 8 w Zabrzu oraz należących do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu znajdujących się przy ul. 3 Maja 19, ul. Wolności 410 i 408 oraz ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu.
2013-02-15
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Zabezpieczenie obudowy sztolni na odcinku 10 m. licząc od ok. 4 m. od wlotu przy ul. Karola Miarki. Postępowanie prowadzone w ramach projektuEuropejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-016/10 wraz z późniejszymi zmianami Nr postępowania Z/08/2013
2013-02-07
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Nadzór autorski w ramach projektu pnEuropejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu dla Zadania nr 2 pod nazwą Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410, ul. Sienkiewicza 43- zamówienie uzupełniające
2013-01-29
2013-02-06
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Świadczenie usług ochrony osób i mienia obszarów należących do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu znajdujących się przy ul. 3 Maja 93 i 91, ul. Jodłowej 59 i ul. Miarki 8 w Zabrzu oraz należących do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu znajdujących się przy ul. 3 Maja 19, ul. Wolności 410 i 408 oraz ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu
2013-01-08
2013-01-17
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.
2012-12-07
2012-12-17
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Badania roczne i trzyletnie elementów górniczych wyciągów szybowych szybów Kolejowy, Guido i szybika Guido oraz badania urządzeń zabezpieczeń, osprzętu i rozdzielń elektrycznych na terenie ZKWK Guido przypadające w 2013 roku zgodnie z zaleceniami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169).
2012-08-22
2012-08-31
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Świadczenie usług ochrony osób i mienia obszarów należących do ZKWK GUIDO w Zabrzu, znajdujących się przy ul. Jodłowej 59 i ul. Miarki 8 w Zabrzu.
2012-04-17
2012-04-25
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Zabytkowej kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu.
2012-03-28
2012-04-04
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Restauracja i konserwacja urządzeń pomiarowych zabytkowej tablicy sterowniczej dawnej rozdzielni 6KV Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrzu.
2012-03-27
2012-04-05
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu.
2012-03-15
2012-03-23
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Restauracja i konserwacja urządzeń pomiarowych zabytkowej tablicy sterowniczej dawnej rozdzielni 6KV Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrzu.
2012-02-06
2012-02-14
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu - zadanie I.
2012-01-25
2012-02-08
Zabrze usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu
2011-11-09
2011-11-18
Zabrze dostawy Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Dostawa sprzętu komputerowego do nowej siedziby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59
2011-11-07
2011-11-17
Zabrze dostawy Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do nowej siedziby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2013-05-29
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Restauracja i konserwacja zabytkowych elementów oryginalnego wyposażenia budynków nadszybia szybu Carnall (1870r.) oraz rozdzielni 6 kV (1914r.), Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrzu.
2013-05-08
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Świadczenie usług ochrony osób i mienia obszarów należących do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu znajdujących się przy ul. 3 Maja 93 i 91, ul. Jodłowej 59 i ul. Miarki 8 w Zabrzu oraz należących do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu znajdujących się przy ul. 3 Maja 19, ul. Wolności 410 i 408 oraz ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu
2013-04-09
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Ochrona obszarów Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93
2013-04-09
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Ochrona obszarów Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59 oraz Miarki 8
2013-04-04
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Zabezpieczenie obudowy sztolni na odcinku około 9.5 metra w rejonie przeprowadzonych prac budowlanych przy ul. K. Miarki - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pnRoboty udrożnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509 w ramach projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. Nr postępowania ZP/14/2013
2013-03-18
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Ochrona obszarów Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93
2013-03-18
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Ochrona obszarów Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59 oraz Miarki 8
2013-03-06
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Zabezpieczenie obudowy sztolni na odcinku 10 m. licząc od ok. 4 m. od wlotu przy ul. Karola Miarki. Postępowanie prowadzone w ramach projektuEuropejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-016/10 wraz z późniejszymi zmianami Nr postępowania Z/08/2013.
2013-02-28
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Nadzór autorski w ramach projektu pnEuropejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu dla Zadania nr 2 pod nazwą Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410, ul. Sienkiewicza 43- zamówienie uzupełniające
2013-02-19
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.
2013-01-17
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do budynków obsługi ruchu turystycznego przy ul. Sienkiewicza 43 oraz Wolności 410 w Zabrzu.
2013-01-16
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do budynku obsługi ruchu turystycznego przy ul. Karola Miarki 8 w Zabrzu.
2013-01-11
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Badania roczne i trzyletnie elementów górniczych wyciągów szybowych szybów Kolejowy, Guido i szybika Guido oraz badania urządzeń zabezpieczeń, osprzętu i rozdzielń elektrycznych na terenie ZKWK Guido przypadające w 2013 roku zgodnie z zaleceniami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169).
2012-10-08
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410, ul. Sienkiewicza 43 realizowane w ramach projektu pod nazwą Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - zamówienie dodatkowe.
2012-10-02
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Świadczenie usług ochrony osób i mienia obszarów należących do ZKWK GUIDO w Zabrzu, znajdujących się przy ul. Jodłowej 59 i ul. Miarki 8 w Zabrzu
2012-09-28
brak danych
Zabrze Usługi Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Aranżacja i remont komory badawczej nr 8, komory sprężarek, hali pomp, komory warsztatu mechanicznego na poziomie - 320 w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93 - zamówienie uzupełniające.
2012-09-27
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Przebudowa gazociągu - roboty dodatkowe realizowane w ramach zadania podstawowego pn.Roboty budowlane i rewitalizacyjne wraz z dostosowaniem sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ul. K. Miarki, Jagiellońskiej i Słodczyka realizowane w ramach projektu pod nazwą Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu.
2012-09-27
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Wykonanie prowizorycznej ściany oddzielenia p.pożarowego części górniczej od części naziemnej - roboty uzupełniające realizowane w ramach zadania podstawowego pn.Roboty budowlane i rewitalizacyjne wraz z dostosowaniem sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ul. K. Miarki, Jagiellońskiej i Słodczyka realizowane w ramach projektu pod nazwą Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu.
2012-09-05
brak danych
Zabrze Dostawy Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Świadczenie dostaw paliwa gazowego do budynku obsługi ruchu turystycznego przy ul. Karola Miarki 8 w Zabrzu.
2012-08-27
brak danych
Zabrze Dostawy Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu Dostawa dodatkowych mebli biurowych wraz z montażem, do siedziby ZKWK GUIDO w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59 - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn.Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do nowej siedziby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.