eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargiUrząd Miasta Kołobrzeg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-13
2018-02-22
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa materiałów reklamowych przeznaczonych do promowania kampanii dot. nowych zasad segregacji odpadów komunalnych i kampanii Zielony Kołobrzeg
2018-02-09
2018-02-26
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe
2018-02-09
2018-03-01
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Starynowskiej jako połączenie dzielnic miasta i zapewnienie bezpiecznej drogi do szkół i pracy, odcinek od ul. Kossaka do ul. Michałowskiego/Akacjowa w Kołobrzeg" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu
2018-02-01
2018-02-16
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela w km 0+000 ÷ 1+304,5 w ramach projektu: Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania
2018-01-26
2018-02-06
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami Wylotową, Bałtycką i torami kolejowymi relacji Trzebiatów - Kołobrzeg
2018-01-24
2018-02-08
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2018-01-22
2018-02-27
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa amfiteatru w Kołobrzegu - dokumentacja projektowa
2018-01-12
2018-01-22
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu dzwon na papier dla Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-12-28
2018-01-11
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg "Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela - etap II w km 0+000 ÷ 2+347,76"w ramach projektu: "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania"
2017-12-12
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Usługa oświetleniowa kompleksowa w latach 2018 - 2019
2017-12-05
2017-12-13
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu dzwon na papier dla Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-12-04
2017-12-19
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2017-11-30
2017-12-13
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną na placach zabaw leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-11-27
2017-12-12
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela - etap II w km 0+000 ÷ 1+522,75 w ramach projektu: Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania
2017-11-27
2017-12-06
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie usługi polegającej na kontroli, utrzymaniu, naprawie i konserwacji nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-11-23
2017-12-11
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa Centrum przesiadkowego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu
2017-11-17
2017-11-28
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg-Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg
2017-11-09
2017-11-20
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich usytuowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-11-08
2017-11-27
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa systemu parkingów rowerowych przy szkołach i obiektach użyteczności publicznej w ramach projektu: "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"
2017-11-08
2017-11-24
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Rewitalizacja Parku im. Gen. Henryka Dąbrowskiego w Kołobrzegu : wymiana ogrodzenia stawu wraz z odmalowaniem mostku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-09
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowę ścieżki rowerowej do Podczela - etap II w km 0+000 ÷ 2+347,76 w ramach projektuAnaliza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania
2018-01-18
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu
2018-01-18
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2018-01-18
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie usługi polegającej na kontroli, utrzymaniu, naprawie i konserwacji nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2018-01-11
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Usługa eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o.
2018-01-05
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa systemu parkingów rowerowych przy szkołach i obiektach użyteczności publicznej w ramach projektu"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"
2018-01-04
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg
2018-01-02
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich usytuowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-12-13
brak danych
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Dostawa wyposażenia i wsparcia informatycznego, z podziałem na 4 części.
2017-12-01
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1 Maja w Kołobrzegu
2017-11-27
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu
2017-11-10
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa miejsc postojowych wraz z komunikacją na terenie przy ul. Unii Lubelskiej 1,3,5,9 w Kołobrzegu
2017-11-08
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu
2017-10-27
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie prac w koronach drzew będących pomnikami przyrody.
2017-10-26
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni boiska do palanta wraz z dojściami i dojazdami w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu przy ul. Kupieckiej 1
2017-10-23
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa odcinka oświetlenia ulicy Koszalińskiej w Kołobrzegu
2017-10-20
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni na terenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu
2017-10-18
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg
2017-10-04
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu
2017-09-25
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w Kołobrzegu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Kołobrzeg
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.