Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-19
2015-03-09
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2015-02-19
2015-03-03
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2015-02-13
2015-03-02
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe

Zobacz wiecej

Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-03
2015-02-19
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa mostu drogowego na rz. Parsęcie w ciągu ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu
2015-01-23
2015-02-03
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg
2014-12-17
2015-01-08
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2014-12-03
2014-12-18
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie instalacji urządzeń iluminacji mola w ramach zadaniaRewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
2014-11-21
2014-12-02
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą przesyłek listowych i paczek pocztowych
2014-11-18
2014-12-04
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Zagospodarowanie terenu wokół mola w ramach zadania Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
2014-10-08
2014-10-17
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa i montaż dwóch telebimów dla Gminy Miasto Kołobrzeg
2014-10-02
2014-10-14
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie strategicznego dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg
2014-09-19
2014-10-08
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do morza w km 331+370 w rejonie ul. Fredry w Kołobrzegu
2014-09-18
2014-10-06
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodników w ul. Okopowej oraz na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu
2014-09-08
2014-09-18
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa balustrad w ramach zadaniaRewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
2014-09-05
2014-09-15
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wybranych terenów zieleni miasta Kołobrzeg
2014-08-27
2014-09-12
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont mostu drewnianego na ścieżce rowerowej biegnącej z Kołobrzegu do Podczela
2014-08-26
2014-09-30
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie usługi polegającej na kontroli, utrzymaniu, naprawie i konserwacji nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2014-08-04
2014-08-21
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Dokończenie budowy Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu
2014-07-23
2014-08-04
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
2014-07-22
2014-07-31
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz zestawu zabawowego na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2014-07-08
2014-07-17
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz zestawu zabawowego na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2014-06-26
2014-07-04
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
2014-06-25
2014-07-03
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg

Zobacz wiecej

Urząd Miasta Kołobrzeg - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-19
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg
2015-02-17
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz na nieruchomościach w części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg
2015-01-20
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg USŁUGA OŚWIETLENIA - ULIC I TERENÓW GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
2015-01-20
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
2015-01-15
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Świadczenie usługi eksploatacji sieci oświetleniowych
2015-01-12
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie instalacji urządzeń iluminacji mola w ramach zadaniaRewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
2014-12-29
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Zagospodarowanie terenu wokół mola w ramach zadania Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzeg
2014-12-19
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą przesyłek listowych i paczek pocztowych
2014-12-10
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa i montaż dwóch telebimów dla Gminy Miasto Kołobrzeg
2014-11-12
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie strategicznego dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg
2014-10-23
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do morza w km 331+370 w rejonie ul. Fredry w Kołobrzegu
2014-10-15
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodników w ul. Okopowej oraz na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu
2014-10-09
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie usługi polegającej na kontroli, utrzymaniu, naprawie i konserwacji nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2014-10-02
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wybranych terenów zieleni miasta Kołobrzeg
2014-09-29
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu- udzielenie zamówienia dodatkowego - umowa 32.I.2014 z 15.09.2014r
2014-09-26
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont mostu drewnianego na ścieżce rowerowej biegnącej z Kołobrzegu do Podczela
2014-09-25
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Dokończenie budowy Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu
2014-09-25
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawę balustrad w ramach zadaniaRewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
2014-08-21
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
2014-08-14
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz zestawu zabawowego na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.