eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargiUrząd Miasta Kołobrzeg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-17
2017-11-06
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg
2017-10-17
2017-11-07
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami Wylotową, Bałtycką i torami kolejowymi relacji Trzebiatów - Kołobrzeg
2017-10-12
2017-10-30
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu
2017-10-11
2017-10-26
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa miejsc postojowych wraz z komunikacją na terenie przy ul. Unii Lubelskiej 1,3,5,9 w Kołobrzegu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-28
2017-10-13
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu
2017-09-25
2017-10-04
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg
2017-09-25
2017-10-11
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa Centrum przesiadkowego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu
2017-09-21
2017-10-09
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni boiska do palanta wraz z dojściami i dojazdami w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu przy ul. Kupieckiej 1
2017-09-19
2017-10-05
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela - etap II w km 0+000 ÷ 2+347,76 w ramach projektu: Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania
2017-09-15
2017-10-02
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg BUDOWA OŚWIETLENIA ODCINKA ULICY KOSZALIŃSKIEJ W KOŁOBRZEGU
2017-09-15
2017-10-03
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni na terenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu
2017-09-07
2017-09-18
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew w Parku im. Jedności Narodowej, wykonanie prac w koronach drzew będących pomnikami przyrody oraz założenie wiązań w koronach drzew na wybranych terenach zieleni miasta Kołobrzeg
2017-09-06
2017-09-21
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu
2017-08-25
2017-09-05
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną na placach zabaw leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-08-25
2017-09-12
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1- ego Maja w Kołobrzegu
2017-08-23
2017-09-07
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni na terenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu
2017-08-17
2017-09-04
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ul.Budowlanej w Kołobrzegu
2017-08-11
2017-08-30
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry w Kołobrzegu
2017-08-11
2017-08-31
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Szpitalnej w Kołobrzegu.
2017-08-09
2017-08-28
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa Centrum przesiadkowego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu
2017-08-03
2017-08-18
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu
2017-07-25
2017-08-10
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni na terenie podwórek: ul. Piastowska 1 - 4, Kaliska - Bogusława X, Lipowa - targowisko oraz chodnik przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu
2017-07-18
2017-08-03
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu
2017-07-18
2017-08-02
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa Centrum przesiadkowego w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-18
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg
2017-10-04
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu
2017-09-25
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w Kołobrzegu
2017-09-22
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Szpitalnej w Kołobrzegu.
2017-08-28
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni na terenie podwórekul. Piastowska 1 - 4, Kaliska - Bogusława X, Lipowa - targowisko oraz chodnik przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu
2017-08-18
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu
2017-08-02
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa i montaż toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Katedralnej w Kołobrzegu realizowana w ramach zadania inwestycyjnego Budowa toalet publicznych
2017-07-26
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu
2017-07-26
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-07-26
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawę nowego samochodu osobowego w 100% elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Kołobrzegu
2017-07-25
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa Przedszkola nr 6 w Kołobrzegu
2017-07-17
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Wyposażenie miasta Kołobrzeg w Miejskie Stacje Minielektroodpadów
2017-07-14
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa zatoki parkingowej wraz z remontem chodnika w pasie drogowym ul.Giełdowej w Kołobrzegu
2017-07-05
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul.Szpitalnej w Kołobrzegu
2017-07-03
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg
2017-06-26
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa Żłobka Krasnal w Kołobrzegu
2017-06-22
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawę i montaż toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa sanitarnej infrastruktury plaż
2017-06-22
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przykrycie rowu systemu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu
2017-06-16
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa koszy miejskich na odpady komunalne dla Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-06-13
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa Przedszkola nr 6 w Kołobrzegu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Kołobrzeg
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.