eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargiUrząd Miasta Kołobrzeg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-24
2016-07-11
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont i przebudowę budynku żłobka wg zaleceń ekspertyzy technicznej ds. zabezpieczeń pożarowych w budynku żłobka Krasnal przy ul. Bogusława X 18 w Kołobrzegu
2016-06-16
2016-07-01
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicyZbowidowców (zachodnia część ulicy) i Żeglarskiej (na odcinku od ul. Kapitańskiej do ul. Zbowidowców) w Kołobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg
2016-06-16
2016-07-04
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont węzłów sanitarnych/ węzeł WC dziewczęcy i chłopców oraz personelu nauczycielskiego na poziomie I piętra/ w Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy przy ul. Okopowej 1A w Kołobrzegu
2016-06-16
2016-06-27
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawę gadżetów promocyjnych przeznaczonych na Kampanię Zielony Kołobrzeg
2016-04-25
2016-08-29
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Konkurs SARP nr 966 urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-16
2016-06-24
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
2016-06-09
2016-06-24
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont i przebudowa budynku żłobka wg zaleceń ekspertyzy technicznej ds. zabezpieczeń pożarowych w budynku żłobka Krasnal przy ul. Bogusława X 18 w Kołobrzegu
2016-06-03
2016-06-13
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa gadżetów promocyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg
2016-05-25
2016-06-03
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa gadżetów promocyjnych dla Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg
2016-05-24
2016-06-02
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2016-05-24
2016-06-09
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa oświetlenia ul. Kujawskiej i ul. Wielkopolskiej obręb 18 miasto Kołobrzeg
2016-05-05
2016-05-13
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa gadżetów promocyjnych dla Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg
2016-04-27
2016-05-16
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont klatki schodowej od poziomu przyziemia do poziomu I piętra. Remont sali 109 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. ppor. E. Łopuskiego 15 W 78-100 Kołobrzeg
2016-04-27
2016-05-12
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych do przedszkola na os. Ogrody w Kołobrzegu
2016-04-26
2016-05-04
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa gadżetów promocyjnych dla Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg
2016-04-15
2016-05-05
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa dróg wraz budową kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy VI Dywizji Piechoty ( osiedle potop).
2016-04-13
2016-04-28
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 w ramach zadania:Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
2016-04-12
2016-04-21
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg
2016-04-11
2016-04-27
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Wymiana nawierzchni bitumicznej w ulicy Gabriela Narutowicza w Kołobrzegu
2016-04-04
2016-04-15
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów
2016-04-01
2016-04-18
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu w ramach realizacji zadaniaDziałania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
2016-04-01
2016-04-20
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu
2016-03-30
2016-04-08
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich usytuowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg
2016-03-25
2016-04-14
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Rewitalizacja parków miejskich - Park im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu - usuwanie drzew i wiatrowałów
2016-03-24
2016-04-12
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej, ul. Budowlanej, ul. Giełdowej, ul. Zygmuntowskiej oraz ul. Złotej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-17
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa oświetlenia ul. Kujawskiej i ul. Wielkopolskiej obręb 18 miasto Kołobrzeg
2016-06-16
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Termomodernizację budynku Przedszkola nr 10 w ramach zadania Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
2016-06-13
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg.
2016-06-08
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont klatki schodowej od poziomu przyziemia do poziomu I piętra. Remont sali 109 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. ppor. E. Łopuskiego 15 w 78-100 Kołobrzeg
2016-06-01
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy VI Dywizji Piechoty ( osiedle potop)
2016-05-30
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa dojścia do istniejącego zajścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu
2016-05-25
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych do przedszkola na os. Ogrody w Kołobrzegu
2016-05-17
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont dachu - położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej i remont kominów wentylacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul.Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu
2016-05-17
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Wymiana nawierzchni bitumicznej w ul. Gabriela Narutowicza w Kołobrzegu
2016-05-17
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Rewitalizacja parków miejskich - Park im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu - usuwanie drzew i wiatrowałów
2016-05-11
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu w ramach realizacji zadaniaDziałania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
2016-05-10
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów
2016-05-09
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej w Kołobrzegu działki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 26
2016-05-09
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich usytuowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg
2016-04-29
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg
2016-04-22
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej, ul. Budowlanej, ul. Giełdowej, ul. Zygmuntowskiej oraz ul. Złotej
2016-04-22
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodników i zatok parkingowych w ul. Lipowej i Słowińców w Kołobrzegu
2016-04-20
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) w Kołobrzegu Etap I ul. Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul. Rafińskiego
2016-04-13
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla wybranych obszarów
2016-04-12
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodników w ul.Kupieckiej, Złotej i Bocianiej w Kołobrzegu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Kołobrzeg
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.