eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargiUrząd Miasta Kołobrzeg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-17
2016-12-13
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej.
2016-09-22
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Konkurs SARP nr 966 urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-11-29
2016-12-07
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich usytuowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg
2016-11-07
2016-11-23
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa urządzeń wodnych w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu
2016-10-26
2016-11-07
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
2016-10-21
2016-10-31
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2016-10-11
2016-10-19
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2016-10-06
2016-10-17
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i dzikim ptakom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt
2016-09-23
2016-10-10
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu oraz remont nawierzchni na terenie podwórek komunalnych
2016-09-16
2016-10-03
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ul. Gierymskich oraz części ul. Makowskiego w Kołobrzegu
2016-09-15
2016-09-26
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wybranych terenów zieleni miasta Kołobrzeg oraz ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew
2016-09-13
2016-09-27
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej.
2016-07-22
2016-08-04
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2016-07-18
2016-08-02
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont węzłów sanitarnych, wymiana okładzin ściennych, wykonanie instalacji elektrycznej - oświetlenie ewakuacyjne, wymiana drzwi ewakuacyjnych, likwidacja łatwopalnej obudowy ścian na holu głównym, remont pomieszczeń Oddziału Wczesnego Wspomagania Dzieci z Autyzmem, wykonanie dodatkowego hydrantu w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu
2016-07-13
2016-07-28
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w Kołobrzegu w ramach zadania Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
2016-07-11
2016-07-26
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Termomodernizacja budynku Żłobka Krasnal w Kołobrzegu w ramach zadania Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
2016-07-06
2016-07-21
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont klatki schodowej od poziomu I piętra do poziomu II piętra, wymiana oświetlenia lamp i wyłączników na korytarzu piwnicy. Wymiana drzwi wejściowych głównego wejścia do budynku szkoły w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. Ppor. E. Łopuskiego 15 w 78 - 100 Kołobrzeg
2016-06-30
2016-07-15
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont węzłów sanitarnych, wymiana okładzin ściennych, wykonanie instalacji elektrycznej - oświetlenie ewakuacyjne, wymiana drzwi ewakuacyjnych, likwidacja łatwopalnej obudowy ścian na holu głównym, remont pomieszczeń Oddziału Wczesnego Wspomagania Dzieci z Autyzmem, wykonanie dodatkowego hydrantu w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu
2016-06-24
2016-07-11
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont i przebudowę budynku żłobka wg zaleceń ekspertyzy technicznej ds. zabezpieczeń pożarowych w budynku żłobka Krasnal przy ul. Bogusława X 18 w Kołobrzegu
2016-06-16
2016-07-01
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicyZbowidowców (zachodnia część ulicy) i Żeglarskiej (na odcinku od ul. Kapitańskiej do ul. Zbowidowców) w Kołobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg
2016-06-16
2016-07-04
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont węzłów sanitarnych/ węzeł WC dziewczęcy i chłopców oraz personelu nauczycielskiego na poziomie I piętra/ w Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy przy ul. Okopowej 1A w Kołobrzegu
2016-06-16
2016-06-24
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-06
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa urządzeń wodnych w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu
2016-11-24
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2016-11-22
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
2016-11-18
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i dzikim ptakom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt
2016-11-17
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2016-11-17
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wybranych terenów zieleni miasta Kołobrzeg oraz ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew
2016-11-16
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej
2016-11-10
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu oraz remont nawierzchni na terenie podwórek komunalnych
2016-10-24
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wybranych terenów zieleni miasta Kołobrzeg oraz ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew
2016-08-29
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu na placach zabaw i terenach rekreacyjnych leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2016-08-09
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w Kołobrzegu w ramach zadania Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
2016-08-04
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Termomodernizacja budynku Żłobka Krasnal w Kołobrzegu w ramach zadaniaDziałania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
2016-07-28
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont klatki schodowej od poziomu I piętra do poziomu II piętra, wymianę oświetlenia lamp i wyłączników na korytarzu piwnicy. Wymianę drzwi wejściowych głównego wejścia do budynku szkoły w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. Ppor. E. Łopuskiego 15 w 78 - 100 Kołobrzeg
2016-07-21
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicyZbowidowców (zachodnia część ulicy) i Żeglarskiej ( na odcinku od ul. Kapitańskiej do ul. Zbowidowców) w Kołobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg
2016-07-19
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont węzłów sanitarnych/węzeł WC dziewczęcy i chłopców oraz personelu nauczycielskiego na poziomie I piętra/w Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy przy ul. Okopowej 1A w Kołobrzegu
2016-07-12
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa gadżetów promocyjnych przeznaczonych na Kampanię Zielony Kołobrzeg
2016-07-08
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa gadżetów promocyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg
2016-07-06
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
2016-07-04
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa gadżetów promocyjnych dla Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg
2016-06-17
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa oświetlenia ul. Kujawskiej i ul. Wielkopolskiej obręb 18 miasto Kołobrzeg

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Kołobrzeg
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.