eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargiUrząd Miasta Kołobrzeg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-16
2017-07-03
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa zatoki parkingowej wraz z remontem chodnika w pasie drogowym ul.Giełdowej w Kołobrzegu
2017-06-14
2017-06-29
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul.Szpitalnej w Kołobrzegu
2017-06-14
2017-06-26
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Wyposażenie miasta Kołobrzeg w Miejskie Stacje Minielektroodpadów
2017-06-07
2017-06-22
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa Żłobka Krasnal w Kołobrzegu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-12
2017-06-21
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną na placach zabaw leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-05-31
2017-06-09
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowym stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg
2017-05-26
2017-06-12
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa Przedszkola nr 6 w Kołobrzegu
2017-05-15
2017-05-25
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa i montaż toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sanitarnej infrastruktury plaż
2017-05-09
2017-05-24
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przykrycie rowu systemu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu
2017-05-02
2017-05-15
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa koszy miejskich na odpady komunalne dla Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-04-20
2017-05-05
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont balustrad i poszycia pomostu dolnego molo spacerowego w Kołobrzegu
2017-04-05
2017-04-13
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg
2017-03-31
2017-04-19
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przykrycie rowu systemu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu
2017-03-30
2017-04-18
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU REKREACYJNEGO PRZY UL. WYLOTOWEJ W KOŁOBRZEGU
2017-03-29
2017-03-11
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Realizacja i dostawa materiałów reklamowych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017
2017-03-22
2017-04-10
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela w ramach projektuAnaliza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania
2017-03-22
2017-04-03
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Nadzór Inwestorski przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem Przebudowa ul.Towarowej i ul. Zdrojowej
2017-03-21
2017-04-05
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej, ul. Budowlanej, ul. Giełdowej oraz ul. Kupieckiej
2017-03-16
2017-03-24
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów
2017-03-15
2017-03-31
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Kołobrzegu
2017-03-14
2017-03-29
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej
2017-03-10
2017-03-28
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Wymiana nawierzchni chodników w ul. Rzemieślniczej i Bogusława X w Kołobrzegu
2017-03-10
2017-03-27
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Wymiana nawierzchni chodników w ul. Warcisława III i Armii Krajowej w Kołobrzegu
2017-03-07
2017-03-15
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego, parkowego i terenów rekreacyjnych, będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg i nie przyłączonego do sieci ENERGA Oświetlenia sp. z o.o.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-16
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa koszy miejskich na odpady komunalne dla Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-06-13
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa Przedszkola nr 6 w Kołobrzegu
2017-06-02
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przykrycie rowu systemu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu
2017-05-18
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont balustrad i poszycia pomostu dolnego molo spacerowego w Kołobrzegu
2017-05-17
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg.
2017-05-16
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU REKREACYJNEGO PRZY UL. WYLOTOWEJ W KOŁOBRZEGU
2017-05-09
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej
2017-05-08
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Realizacja i dostawa materiałów reklamowych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017
2017-04-28
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Nadzór Inwestorski przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem Przebudowa ul.Towarowej i ul. Zdrojowej
2017-04-27
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg
2017-04-27
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Kołobrzegu
2017-04-27
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela w ramach projektuAnaliza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania
2017-04-20
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przykrycie rowu systemu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu
2017-04-18
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego, parkowego i terenów rekreacyjnych, będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg i nie przyłączonego do sieci ENERGA Oświetlenia sp. z o.o.
2017-04-13
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów
2017-04-12
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela w ramach projektuAnaliza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania
2017-04-12
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej, ul. Budowlanej, ul. Giełdowej oraz ul. Kupieckiej
2017-04-07
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Wymiana nawierzchni chodników w ul. Rzemieślniczej i Bogusława X w Kołobrzegu
2017-04-07
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Wymiana nawierzchni chodników w ul. Warcisława III i Armii Krajowej w Kołobrzegu
2017-04-07
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Druk i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Kołobrzeg
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.