eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargiUrząd Miasta Kołobrzeg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-05
2017-12-13
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu dzwon na papier dla Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-12-04
2017-12-19
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2017-11-30
2017-12-13
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną na placach zabaw leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-11-27
2017-12-12
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela - etap II w km 0+000 ÷ 1+522,75 w ramach projektu: Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania
2017-11-23
2017-12-11
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa Centrum przesiadkowego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-27
2017-12-06
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie usługi polegającej na kontroli, utrzymaniu, naprawie i konserwacji nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-11-17
2017-11-28
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg-Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg
2017-11-09
2017-11-20
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich usytuowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-11-08
2017-11-27
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa systemu parkingów rowerowych przy szkołach i obiektach użyteczności publicznej w ramach projektu: "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"
2017-11-08
2017-11-24
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Rewitalizacja Parku im. Gen. Henryka Dąbrowskiego w Kołobrzegu : wymiana ogrodzenia stawu wraz z odmalowaniem mostku
2017-10-31
2017-11-10
Poznań Dostawy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Dostawa wyposażenia i wsparcia informatycznego, z podziałem na 4 części.
2017-10-27
2017-11-13
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu
2017-10-27
2017-11-14
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1 Maja w Kołobrzegu
2017-10-23
2017-11-08
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną na placach zabaw leżących w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-10-17
2017-11-06
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg
2017-10-17
2017-11-07
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami Wylotową, Bałtycką i torami kolejowymi relacji Trzebiatów - Kołobrzeg
2017-10-12
2017-10-30
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu
2017-10-11
2017-10-26
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa miejsc postojowych wraz z komunikacją na terenie przy ul. Unii Lubelskiej 1,3,5,9 w Kołobrzegu
2017-09-28
2017-10-13
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu
2017-09-25
2017-10-04
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg
2017-09-25
2017-10-11
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa Centrum przesiadkowego w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu
2017-09-21
2017-10-09
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni boiska do palanta wraz z dojściami i dojazdami w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu przy ul. Kupieckiej 1
2017-09-19
2017-10-05
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela - etap II w km 0+000 ÷ 2+347,76 w ramach projektu: Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania
2017-09-15
2017-10-02
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg BUDOWA OŚWIETLENIA ODCINKA ULICY KOSZALIŃSKIEJ W KOŁOBRZEGU
2017-09-15
2017-10-03
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni na terenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-01
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1 Maja w Kołobrzegu
2017-11-27
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu
2017-11-10
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa miejsc postojowych wraz z komunikacją na terenie przy ul. Unii Lubelskiej 1,3,5,9 w Kołobrzegu
2017-11-08
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu
2017-10-27
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie prac w koronach drzew będących pomnikami przyrody.
2017-10-26
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni boiska do palanta wraz z dojściami i dojazdami w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu przy ul. Kupieckiej 1
2017-10-23
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa odcinka oświetlenia ulicy Koszalińskiej w Kołobrzegu
2017-10-20
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni na terenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu
2017-10-18
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg
2017-10-04
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu
2017-09-25
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w Kołobrzegu
2017-09-22
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Szpitalnej w Kołobrzegu.
2017-08-28
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni na terenie podwórekul. Piastowska 1 - 4, Kaliska - Bogusława X, Lipowa - targowisko oraz chodnik przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu
2017-08-18
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu
2017-08-02
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa i montaż toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Katedralnej w Kołobrzegu realizowana w ramach zadania inwestycyjnego Budowa toalet publicznych
2017-07-26
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu
2017-07-26
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-07-26
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawę nowego samochodu osobowego w 100% elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Kołobrzegu
2017-07-25
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa Przedszkola nr 6 w Kołobrzegu
2017-07-17
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Wyposażenie miasta Kołobrzeg w Miejskie Stacje Minielektroodpadów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Kołobrzeg
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.