eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargiUrząd Miasta Kołobrzeg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-01
2015-10-12
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Rewitalizacja parków miejskich - Park im. Jedności Narodowej oraz Park im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu - etap I - usuwanie drzew i wiatrowałów
2015-09-30
2015-10-19
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Kołobrzeg
2015-09-30
2015-10-15
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicyBosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej i Żeglarskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg
2015-09-23
2015-10-09
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Odbudowę odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu realizowanej w ramach zadania Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry
2015-09-15
brak danych
Poznań Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Poznaniu ZP. 272.00051.2015, ZP.ZD-00289/15. Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP.272.00023.2015 z dnia 04.05.2015 roku

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-18
2015-09-28
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Rewitalizacja parków miejskich - Park im. Jedności Narodowej oraz Park im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu - etap I - usuwanie drzew i wiatrowałów
2015-09-15
2015-09-24
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kołobrzeg
2015-09-09
2015-09-18
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie wraz z dostawą materiałów edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych do promowania kampanii Zielony Kołobrzeg
2015-08-26
2015-09-14
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu w km 0+000÷0+348
2015-08-26
2015-09-04
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa materiałów reklamowych przeznaczonych do promowania kampanii Zielony Kołobrzeg
2015-08-17
2015-09-02
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Dworcowej i Kolejowej w Kołobrzegu
2015-08-05
2015-08-20
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodników w ulicach Źródlanej i Pomorskiej w Kołobrzegu
2015-07-28
2015-08-12
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodników w ul.Okopowej w Kołobrzegu
2015-07-22
2015-07-30
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Przygotowanie projektu, skład, druk oraz dostawa katalogu informacyjno- promocyjnego wraz z ulotkami i plakatami na temat molo spacerowego w Kołobrzegu i jego historii; wykonanie gadżetów promujących wydarzenie Resume molo w ramach projektu pn. Rewitalizacja molo spacerowego w Kołobrzegu w ramach zadania nr 4 Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ)
2015-07-15
2015-08-06
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni podwórek komunalnych przy ul. Artyleryjskiej 26 - 36 oraz ul. Gabriela Narutowicza w Kołobrzegu
2015-07-10
2015-07-21
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Przygotowanie projektu, skład, druk oraz dostawa katalogu informacyjno promocyjnego wraz z ulotkami i plakatami na temat molo spacerowego w Kołobrzegu i jego historii; wykonanie gadżetów promujących wydarzenie Resume molo w ramach projektu pn. Rewitalizacja molo spacerowego w Kołobrzegu w ramach zadania nr 4 Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ)
2015-07-07
2015-07-23
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa Placu Trzech Pokoleń w Kołobrzegu
2015-07-01
2015-07-09
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
2015-06-18
2015-07-03
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg działający w imieniu Zespołu Szkół nr 2 w Kołobrzegu ogłasza przetarg pnOdtworzenie izolacji pionowej wraz z drenażem przyściennym ścian fundamentowych, oraz wewnętrzne roboty remontowo - renowacyjne klatki schodowej budynku Zespołu Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu
2015-06-11
2015-06-22
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg
2015-06-11
2015-06-29
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodnika w ul. Złotej w Kołobrzegu
2015-06-11
2015-06-30
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodnika w ul.Dworcowej w Kołobrzegu
2015-06-09
2015-06-24
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu - roboty wewnętrzne.
2015-06-02
2015-06-17
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Odtworzenie izolacji pionowej wraz z drenażem przyściennym ścian fundamentowych, oraz wewnętrzne roboty remontowo - renowacyjne klatki schodowej budynku Zespołu Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu
2015-05-28
2015-06-16
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont sanitariatów - parter w Gimnazjum nr 3 ul. Okopowa 1a w Kołobrzegu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-01
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu w km 0+000÷0+348
2015-09-22
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Dworcowej i Kolejowej w Kołobrzegu
2015-09-01
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodników w ulicach Źródlanej i Pomorskiej w Kołobrzegu.
2015-08-25
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodników w ul.Okopowej w Kołobrzegu.
2015-08-20
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni podwórek komunalnych przy ul. Artyleryjskiej 26 - 36 oraz ul. Gabriela Narutowicza w Kołobrzegu
2015-08-19
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Przygotowanie projektu, skład, druk oraz dostawa katalogu informacyjno- promocyjnego wraz z ulotkami i plakatami na temat molo spacerowego w Kołobrzegu i jego historii; wykonanie gadżetów promujących wydarzenie Resume molo w ramach projektu pn. Rewitalizacja molo spacerowego w Kołobrzegu w ramach zadania nr 4 Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ).
2015-08-13
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa Placu Trzech Pokoleń w Kołobrzegu
2015-07-24
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
2015-07-14
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodnika w ul. Złotej w Kołobrzegu
2015-07-13
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodnika w ul. Dworcowej w Kołobrzegu
2015-07-08
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej stanie rowów melioracyjnych oraz stawów w granicach miasta Kołobrzeg
2015-07-03
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu - roboty wewnętrzne..
2015-06-25
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont sanitariatów - parter w Gimnazjum nr 3 ul. Okopowa 1a w Kołobrzegu
2015-06-24
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ul. Radomskiej w Kołobrzegu - Etap II od ul. Lotniczej do ul. Jedności Narodowej
2015-06-22
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodnika w ul. Okopowej w Kołobrzegu
2015-06-02
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa i montaż nowych urządzeń dźwigowych realizowanych w ramach zadania Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg - nowe windy
2015-06-01
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Kołobrzeg
2015-05-27
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz innych usług ogrodniczych związanych z upiększaniem wybranych terenów zieleni miasta Kołobrzeg
2015-05-19
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa gadżetów reklamowych dla Gminy Miasto Kołobrzeg rok 2015
2015-05-15
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kołobrzegu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Kasprowicza.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Kołobrzeg
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.