eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargiUrząd Miasta Kołobrzeg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-26
2016-02-11
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu
2016-01-25
2016-02-10
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2016-01-25
2016-02-09
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-22
2016-02-02
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2016-01-11
2016-01-27
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2015-12-17
2015-12-29
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie obsady i utrzymanie kwietników sezonowych, konstrukcji kwietników przestrzennych, krzewów, bylin, różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2015-12-16
2016-01-04
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicyBosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej i Żeglarskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg
2015-11-05
2015-11-16
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Kołobrzeg
2015-10-14
2015-10-22
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie wraz z dostawą materiałów edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych do promowania kampanii Zielony Kołobrzeg.
2015-10-14
2015-10-23
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg
2015-10-05
2015-10-21
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa zatok parkingowych w ulicy Cisowej w Kołobrzegu
2015-10-01
2015-10-12
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Rewitalizacja parków miejskich - Park im. Jedności Narodowej oraz Park im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu - etap I - usuwanie drzew i wiatrowałów
2015-09-30
2015-10-19
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Kołobrzeg
2015-09-30
2015-10-15
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicyBosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej i Żeglarskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg
2015-09-23
2015-10-09
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Odbudowę odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu realizowanej w ramach zadania Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry
2015-09-18
2015-09-28
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Rewitalizacja parków miejskich - Park im. Jedności Narodowej oraz Park im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu - etap I - usuwanie drzew i wiatrowałów
2015-09-15
brak danych
Poznań Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Poznaniu ZP. 272.00051.2015, ZP.ZD-00289/15. Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP.272.00023.2015 z dnia 04.05.2015 roku
2015-09-15
2015-09-24
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kołobrzeg
2015-09-09
2015-09-18
Kołobrzeg usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie wraz z dostawą materiałów edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych do promowania kampanii Zielony Kołobrzeg
2015-08-26
2015-09-14
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu w km 0+000÷0+348
2015-08-26
2015-09-04
Kołobrzeg dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa materiałów reklamowych przeznaczonych do promowania kampanii Zielony Kołobrzeg
2015-08-17
2015-09-02
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Dworcowej i Kolejowej w Kołobrzegu
2015-08-05
2015-08-20
Kołobrzeg roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodników w ulicach Źródlanej i Pomorskiej w Kołobrzegu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-28
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicyBosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej i Żeglarskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.
2016-01-11
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie obsady i utrzymanie kwietników sezonowych, konstrukcji kwietników przestrzennych, krzewów, bylin, różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2015-12-09
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Kołobrzeg.
2015-11-25
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Kołobrzeg.
2015-11-13
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Opracowanie wraz z dostawą materiałów edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych do promowania kampanii Zielony Kołobrzeg
2015-11-04
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu realizowanaw ramach zadania Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry
2015-10-30
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg
2015-10-30
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa zatok parkingowych w ulicy Cisowej w Kołobrzegu
2015-10-23
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kołobrzeg
2015-10-06
brak danych
Poznań Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Poznaniu ZP.272.00051.2015, ZP.ZD-00325/15. Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP.272.00023.2015 z dnia 04.05.2015 roku
2015-10-05
brak danych
Kołobrzeg Dostawy Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa materiałów reklamowych przeznaczonych do promowania kampanii Zielony Kołobrzeg
2015-10-01
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu w km 0+000÷0+348
2015-09-22
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Dworcowej i Kolejowej w Kołobrzegu
2015-09-01
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodników w ulicach Źródlanej i Pomorskiej w Kołobrzegu.
2015-08-25
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodników w ul.Okopowej w Kołobrzegu.
2015-08-20
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni podwórek komunalnych przy ul. Artyleryjskiej 26 - 36 oraz ul. Gabriela Narutowicza w Kołobrzegu
2015-08-19
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Przygotowanie projektu, skład, druk oraz dostawa katalogu informacyjno- promocyjnego wraz z ulotkami i plakatami na temat molo spacerowego w Kołobrzegu i jego historii; wykonanie gadżetów promujących wydarzenie Resume molo w ramach projektu pn. Rewitalizacja molo spacerowego w Kołobrzegu w ramach zadania nr 4 Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ).
2015-08-13
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa Placu Trzech Pokoleń w Kołobrzegu
2015-07-24
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie w prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg
2015-07-14
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni chodnika w ul. Złotej w Kołobrzegu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Kołobrzeg
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.