eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargiUrząd Miasta Kołobrzeg - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-22
2017-04-10
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela w ramach projektuAnaliza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania
2017-03-22
2017-04-03
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Nadzór Inwestorski przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem Przebudowa ul.Towarowej i ul. Zdrojowej
2017-03-21
2017-04-05
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z budynków zarządzanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową zlokalizowanych w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej, ul. Budowlanej, ul. Giełdowej oraz ul. Kupieckiej
2017-03-15
2017-03-31
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Kołobrzegu
2017-03-14
2017-03-29
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej
2017-03-10
2017-03-28
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Wymiana nawierzchni chodników w ul. Rzemieślniczej i Bogusława X w Kołobrzegu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-16
2017-03-24
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów
2017-03-10
2017-03-27
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Wymiana nawierzchni chodników w ul. Warcisława III i Armii Krajowej w Kołobrzegu
2017-03-07
2017-03-15
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego, parkowego i terenów rekreacyjnych, będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg i nie przyłączonego do sieci ENERGA Oświetlenia sp. z o.o.
2017-02-24
2017-03-08
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Druk i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok
2017-02-10
2017-02-27
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2017-02-10
2017-03-01
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej w Kołobrzegu
2017-02-08
2017-02-16
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie obsady oraz utrzymanie kwietników sezonowych, konstrukcji kwietników przestrzennych, krzewów, bylin, różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2017-02-03
2017-02-13
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2017-02-03
2017-02-20
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe
2017-02-03
2017-02-14
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park&Ride - dokumentacje projektowe
2017-01-25
2017-02-10
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej
2017-01-04
2017-01-16
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych oraz wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg
2016-12-19
2017-01-03
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2016-11-29
2016-12-07
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich usytuowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg
2016-11-17
2016-12-13
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej.
2016-11-07
2016-11-23
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa urządzeń wodnych w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu
2016-10-26
2016-11-07
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
2016-10-21
2016-10-31
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2016-10-11
2016-10-19
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2016-10-06
2016-10-17
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i dzikim ptakom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Kołobrzeg
Urząd Miasta Kołobrzeg - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-23
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Integralne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride -dokumentacje projektowe
2017-03-20
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2017-03-13
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe
2017-03-01
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie obsady oraz utrzymanie kwietników sezonowych, konstrukcji kwietników przestrzennych, krzewów, bylin, różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2017-03-01
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2017-02-20
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej
2017-02-15
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park&Ride - dokumentacje projektowe
2017-02-06
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie wiosennej obsady kwietników rabatowych i gazonów kwiatowych oraz wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, krzewinek i bylin na wskazanych terenach zieleni miasta Kołobrzeg
2017-02-03
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
2017-01-10
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich usytuowanych na terenach Gminy Miasto Kołobrzeg
2017-01-04
brak danych
Kołobrzeg Usługi Urząd Miasta Kołobrzeg Eksploatacja sieci oświetleniowej zakresie oświetlenia dróg oraz innych terenów publicznych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg
2016-12-15
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej
2016-12-06
brak danych
Kołobrzeg Roboty budowlane Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa urządzeń wodnych w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu
2016-11-24
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2016-11-22
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Kołobrzeg
2016-11-18
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i dzikim ptakom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt
2016-11-17
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Dostawa, montaż, serwis i demontaż dekoracji świątecznych dla Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
2016-11-17
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wybranych terenów zieleni miasta Kołobrzeg oraz ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew
2016-11-16
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Przebudowa ulicy Emilii Gierczak wraz z wymianą oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej
2016-11-10
brak danych
Kołobrzeg Urząd Miasta Kołobrzeg Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu oraz remont nawierzchni na terenie podwórek komunalnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Kołobrzeg
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.