eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu - przetargiPowiatowy Urząd Pracy w Miliczu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-06-04
2014-06-12
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening kompetencji społecznych dla 12 uczestników projektu pn. IM-puls współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
2013-06-18
2013-06-26
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening kompetencji społecznych dla 10 uczestników projektu pn. IM-puls współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
2012-09-26
2012-10-05
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 10 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu
2012-09-20
2012-10-01
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia finansowanego z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG(141) kwasoodporne
2012-09-17
2012-09-25
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 10 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu.
2012-07-23
2012-08-01
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego oraz 2 - tygodniową praktyką
2012-06-20
2012-06-28
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego oraz 2 - tygodniową praktyką
2012-04-18
2012-04-26
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego w formie kursu pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG(135) z ręcznym cięciem tlenowym dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu
2011-10-10
2011-10-18
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 10 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu
2011-09-19
2011-09-27
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 10 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu
2011-06-06
2011-06-16
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG(135) z ręcznym cięciem tlenowym.
2010-12-02
2010-12-10
Milicz dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu dostawa sprzętu komputerowego
2010-11-29
2010-12-07
Milicz dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu dostawa sprzętu komputerowego
2010-11-18
2010-11-26
Milicz dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu dostawa sprzętu komputerowego
2010-09-21
2010-09-29
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie
2010-08-31
2010-09-08
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
2010-08-04
2010-08-12
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG(135) z ręcznym cięciem tlenowym
2010-07-14
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Archiwista
2010-07-05
2010-07-13
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Archiwista
2010-06-21
2010-06-29
Milicz usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Archiwista

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu
Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-07-01
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening kompetencji społecznych dla 12 uczestników projektu pn. IM-puls współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
2013-07-05
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening kompetencji społecznych dla 10 uczestników projektu pn. IM-puls współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
2012-10-18
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia finansowanego z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG(141) kwasoodporne
2012-10-18
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 10 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu
2012-08-10
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego oraz 2 - tygodniową praktyką
2012-05-11
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego w formie kursu pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG(135) z ręcznym cięciem tlenowym dla 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu
2011-10-26
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 10 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu.
2011-07-05
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w formie kursu dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG(135) z ręcznym cięciem tlenowym.
2010-12-16
brak danych
Milicz Dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu dostawa sprzętu komputerowo
2010-10-01
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowy Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie.
2010-09-09
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym ciekłym i gazowym
2010-08-24
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG(135) z ręcznym cięciem tlenowym
2010-07-21
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Archiwista
2010-07-06
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Miliczu pn. Pracownik administracyjno-biurowy
2010-07-06
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miliczu pn. Pozyskiwanie funduszy unijnych
2010-05-26
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenia pnProfesionalny sprzedawca (techniki sprzedaży, obsługa kas fiskalnych + 2 tygodniowa praktyka) Pracownik do spraw kadr, płac i program Płatnik Catering organizacja przyjęć okolicznościowych
2010-05-18
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenia pnProfesionalny sprzedawca (techniki sprzedaży, obsługa kas fiskalnych + 2 tygodniowa praktyka) Pracownik do spraw kadr i płac + program Płatnik Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych
2010-05-18
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenia pnProfesjonalny sprzedawca (techniki sprzedaży, obsługa kas fiskalnych + 2 tygodniowa praktyka) Pracownik do spraw kadr, płac i program Płatnik Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych
2010-04-19
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Operator pilarek łańcuchowych i kos spalinowych
2010-03-25
brak danych
Milicz Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu Szkolenie pod nazwą Mała przedsiębiorczość

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.