eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra - przetargiMiasto Jelenia Góra - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-01
2019-03-19
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych
2019-01-10
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Momocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze.
2019-01-10
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze
2018-12-21
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"
2018-12-13
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "Senior+"
2018-11-28
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra- Etap I Część III - Zespoł Szkoł Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 - Budynek B

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Jelenia Góra
Miasto Jelenia Góra - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-07
brak danych
Jelenia Góra usługi Miasto Jelenia Góra udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych.
2005-11-23
brak danych
Jelenia Góra roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Budowa Zespołu Obiektów Rekreacyjno - Rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Miasto Jelenia Góra
Miasto Jelenia Góra - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-21
2019-02-05
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych
2019-01-16
2019-01-31
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Przebudowa ulicy Krakowskiej oraz budowa parkingu "Park&Ride" przy ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn.: "Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej"
2018-12-28
2019-01-10
Jelenia Góra Usługi Miasto Jelenia Góra Publikacja ogłoszeń w prasie w 2019 r.
2018-12-07
2018-12-17
Jelenia Góra Usługi Miasto Jelenia Góra Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w 2019 roku
2018-12-07
2018-12-18
Jelenia Góra Dostawy Miasto Jelenia Góra Dostawa i montaż systemu obsługi sesji Rady Miejskiej w Jeleniej Górze
2018-12-07
2019-01-03
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie
2018-11-29
2018-12-07
Jelenia Góra Dostawy Miasto Jelenia Góra Dostawa agregatu chłodniczego do mobilnego lodowiska dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu przy ul. Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze
2018-11-26
2018-12-12
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II część III budowa boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu
2018-11-23
2018-12-11
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo-jezdny" w ramach zadania: "Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej (zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj)
2018-11-13
2018-11-28
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze przy ul. 1-go Maja 39/41 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
2018-11-08
2018-11-27
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Trasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w Jeleniej Górze w ramach zadania pn.: "Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej"
2018-10-31
2018-11-08
Jelenia Góra Usługi Miasto Jelenia Góra Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej w Jeleniej Górze na sezon 2018/2019
2018-10-25
2018-10-05
Jelenia Góra Dostawy Miasto Jelenia Góra Dostawa dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze
2018-10-24
2018-11-09
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze" w ramach zadania pn.: "Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry" w formule zaprojektuj i wybuduj
2018-10-12
2018-10-22
Jelenia Góra Dostawy Miasto Jelenia Góra Dostawa dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze
2018-10-09
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn."Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - obszar ulicy Spółdzielczej"
2018-10-05
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I
2018-10-05
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra etap I - roboty budowlane
2018-10-05
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I
2018-10-05
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra "Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra" etap I - remont II piętra

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Jelenia Góra
Miasto Jelenia Góra - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-06
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tegomodernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II część III budowa boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu.
2019-02-25
brak danych
Jelenia Góra Usługi Miasto Jelenia Góra Publikacja ogłoszeń w prasie w 2019 r.
2019-02-08
brak danych
Jelenia Góra Usługi Miasto Jelenia Góra Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Jeleniej Górze (luty-kwiecień 2019 r.)
2019-02-08
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie
2019-01-23
brak danych
Jelenia Góra Usługi Miasto Jelenia Góra Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w 2019 roku
2018-12-10
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicTrasa Czeska - Lubańska - Goduszyńska w Jeleniej Górze w ramach zadania pn."Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej"
2018-12-04
brak danych
Jelenia Góra Usługi Miasto Jelenia Góra Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej w Jeleniej Górze na sezon 2018/2019
2018-11-05
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Makroniwelacja terenów inwestycyjnych przy ul. Spółdzielczej i Thebesiusa w Jeleniej Górze
2018-10-05
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra "Poprawa infrastruktury dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze"
2018-09-18
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tegomodernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II część II usunięcie kolizji sieci SN.
2018-09-11
brak danych
Jelenia Góra Usługi Miasto Jelenia Góra Organizacja rowerowego weekendu "Jelenia Góra Trophy - Maja Race 2018" w ramach którego odbędą się dwie imprezy rowerowe XCO - wyścig MTB w formacie olimpijskim - kat. HC-UCI i Puchar Polski oraz Puchar Polski w Maratonie MTB, Bike Maraton - UCI MTB Maraton Series
2018-09-11
brak danych
Jelenia Góra Usługi Miasto Jelenia Góra Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn."Termomodernizacja oraz rewitalizacja budynku Ratusza Miejskiego zlokalizowanego w Jeleniej Górze na Pl. Ratuszowym nr 58"
2018-09-06
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w ramach Projektu pn. "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę" oraz remont nawierzchni odcinka jezdni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze. (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")
2018-09-04
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Jeleniej Górze - Jagniątków w ramach zadania"Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa" (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")
2018-08-30
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Mieście Jelenia Góra
2018-08-21
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I w ramach Projektu pn."Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry" (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")
2018-08-13
brak danych
Jelenia Góra Dostawy Miasto Jelenia Góra Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli" - dostawa pomocy dydaktycznych
2018-08-08
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze
2018-07-27
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wiejskiej 29 w Jeleniej Górze na potrzeby Dziennego Domu "SENIOR+"
2018-07-24
brak danych
Jelenia Góra Roboty budowlane Miasto Jelenia Góra "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tegomodernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II" - część I roboty rozbiórkowe

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Jelenia Góra
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.