eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Budowa Zespołu Obiektów Rekreacyjno - Rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych.Ogłoszenie z dnia 2005-11-23

POZYCJA 62319

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Jelenia Góra: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miasto Jelenia Góra, do kontaktów: Bogusław Gałka - Zastępca Prezydenta Miasta, Pl. Ratuszowy, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 7546170, 75 46 251, fax 075 7546159, 76 47 985, e-mail: ratusz_um@jeleniagora.pl, www.jeleniagora.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Zespołu Obiektów Rekreacyjno - Rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych. 2) Miejsce wykonywania: Jelenia Góra - dzielnica Cieplice. Kod NUTS: PL. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Oryginalny kod CPV: 45.21.21.72 - Ośrodki rekreacyjne Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.21.72 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): -----. 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Wykonanie dokumentacji technicznej wg koncepcji i budowa zespołu obiektów rekreacyjno - rehabilitacyjnych z wykorzystaniem wód termalnych. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): między 50000000 a 60000000. 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 31.12.2009. 8) Główne warunki finansowania i płatności: - inwestowanie ze środków własnych wykonawcy albo - w trybie partnerstwa publicznego - prywatnego z udziałem Miasta Jelenia Góra. 9) Inne informacje: Miasto oczekuje po publ.ogłosz. informacyjnego zgłaszania osobie uprawnionej do kontaktów -listów intencyjnych zainteresowanych podmiotów,zawierających propoz.formy finansowania zadania do 31.12.2005r.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: TERMY 2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 16.11.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.