eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych.Ogłoszenie z dnia 2006-02-07

POZYCJA 6935

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Jelenia Góra: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miasto Jelenia Góra, do kontaktów: Barbara Chrebor, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, tel. +48 75 7546136, fax +48 75 7546159, e-mail: wrg_um@jeleniagora.pl, www.jeleniagora.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Miasto Jelenia Góra, Stanisława Gawrylczuk, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, tel. +48 75 7546309, fax +48 75 7546290, e-mail: ksiegowosc_um@jeleniagora.pl, www.jeleniagora.pl. 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 66.13.00.00 - Usługi udzielania kredytu3 Kod CPV wg słownika 2008: 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 81131-81139. 2.3) Kategoria usług: 06 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Usługi udzielenia kredytu - wartość szacunkowa - 3 781 310 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, kredyt długoterminowy planuje się zaciągnąć m.in na zabezpieczenie wkładu własnego miasta na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. 3) Data wysłania ogłoszenia: 30.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.