eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Rogowo

Gmina Rogowo - przetargiGmina Rogowo - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-01
2020-06-10
Rogowo Usługi Gmina Rogowo "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogowo"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Rogowo
Gmina Rogowo - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-12
2020-03-20
Rogowo Dostawy Gmina Rogowo Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Rogowo
2020-03-05
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Złotniki, Gmina Rogowo"
2020-02-07
2020-02-17
Rogowo Dostawy Gmina Rogowo Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego
2020-01-28
2020-02-07
Rogowo Usługi Gmina Rogowo "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogowo"
2020-01-28
2020-02-05
Rogowo Dostawy Gmina Rogowo Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Rogowo
2019-12-31
2020-01-10
Rogowo Usługi Gmina Rogowo Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo
2019-12-31
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo "Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Rogowie"
2019-12-12
2019-12-20
Rogowo Usługi Gmina Rogowo "Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Rogowo na 2019 rok w wysokości 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100)"
2019-12-06
2019-12-16
Rogowo Usługi Gmina Rogowo "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogowo"
2019-12-05
2019-12-13
Rogowo Usługi Gmina Rogowo Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019-11-20
2019-12-04
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda na odcinku od km 0+000 do km 0+925
2019-11-08
2019-11-22
Rogowo Usługi Gmina Rogowo Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.400.00,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019-09-20
2019-10-08
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo Przebudowa drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Księże - Złotniki działka nr 85 i 84, obręb Grochowiska Księże oraz drogi wewnętrznej działka nr 11/3, 33/2 i 34/2, obręb Grochowiska Księże
2019-09-20
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo Przebudowa drogi gminnej nr 130566C relacji Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo, Gmina Rogowo
2019-08-21
2019-09-06
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo Przebudowa drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyniec-Pinino na odcinku od km 0+000 do km 0+380
2019-06-19
2019-07-04
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo Remont dróg gruntowych realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku
2019-05-30
2019-06-11
Rogowo Dostawy Gmina Rogowo Sukcesywna dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego dla Gminy Rogowo na sezon grzewczy 2019/2020
2019-04-30
2019-05-21
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo "Budowa odwodnienia północnych części ul. Przybrzeżnej i Bohaterów Września w m. Rogowo; Budowa odwodnienia południowych części ul. Przybrzeżnej i Bohaterów Września w m. Rogowo wraz z budową wylotu do jeziora przelewu studni chłonnych w m. Rogowo oraz Przebudowa drogi gminnej nr 130541C w ciągu ulicy Bohaterów Września od km 0+000 do km 0+432 wraz z łącznikiem dł. 66 m w m. Rogowo (dokończenia zadania) wraz z Przebudową drogi gminnej nr 130556C w ciągu ulicy Przybrzeżnej w Rogowie"
2019-04-02
2019-04-24
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Gościeszynie"
2019-03-14
2019-03-26
Rogowo Usługi Gmina Rogowo "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogowo"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Rogowo
Gmina Rogowo - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-11
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo " Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Złotniki, Gmina Rogowo"
2020-03-06
brak danych
Rogowo Usługi Gmina Rogowo "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogowo"
2020-03-05
brak danych
Rogowo Dostawy Gmina Rogowo "Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego"
2020-02-27
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo "Rozbudowę budynku Gminnego Przedszkola w Rogowie"
2020-02-21
brak danych
Rogowo Dostawy Gmina Rogowo Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Rogowo
2020-02-05
brak danych
Rogowo Usługi Gmina Rogowo "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo"
2020-01-23
brak danych
Rogowo Usługi Gmina Rogowo "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogowo"
2020-01-23
brak danych
Rogowo Usługi Gmina Rogowo "Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Rogowo na 2019 rok w wysokości 800 000,00 zł (słownieosiemset tysięcy złotych 00/100)"
2020-01-02
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda na odcinku od km 0+000 do km 0+925
2020-01-02
brak danych
Rogowo Usługi Gmina Rogowo Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019-11-26
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo "Przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Księże - Złotniki działka nr 85 i 84, obręb Grochowiska Księże oraz drogi wewnętrznej działka nr 11/3, 33/2 i 34/2, obręb Grochowiska Księże"
2019-11-26
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo "Przebudowa drogi gminnej nr 130566C relacji Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo, Gmina Rogowo"
2019-10-16
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo Przebudowa drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyniec-Pinino na odcinku od km 0+000 do km 0+380
2019-07-05
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo "Budowa odwodnienia północnych części ul. Przybrzeżnej i Bohaterów Września w m. Rogowo; Budowa odwodnienia południowych części ul. Przybrzeżnej i Bohaterów Września w m. Rogowo wraz z budową wylotu do jeziora przelewu studni chłonnych w m. Rogowo oraz Przebudowa drogi gminnej nr 130541C w ciągu ulicy Bohaterów Września od km 0+000 do km 0+432 wraz z łącznikiem dł. 66 m w m. Rogowo (dokończenia zadania) wraz z Przebudową drogi gminnej nr 130556C w ciągu ulicy Przybrzeżnej w Rogowie"
2019-07-05
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Gościeszynie"
2019-04-30
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo Rozbudowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872
2019-04-23
brak danych
Rogowo Usługi Gmina Rogowo "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogowo"
2019-03-01
brak danych
Rogowo Usługi Gmina Rogowo Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo.
2019-02-07
brak danych
Rogowo Dostawy Gmina Rogowo Dostawa oleju napędowego
2019-01-17
brak danych
Rogowo Roboty budowlane Gmina Rogowo "Zabezpieczenie terenu budowy w szczególności drogi gminnej w ciągu ul. Bohaterów Września i ul. Przybrzeżnej w Rogowie na okres zimowy 2018/2019"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Rogowo
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.