eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - przetargiAdministracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-14
2018-03-01
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Remont lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2018-02-13
2018-02-27
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty branży instalacyjnej w budynkach zarządzanych przez Spółkę "ADM" Bydgoszcz
2018-02-01
2018-02-19
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Świetlicowa 8 w Bydgoszczy
2018-01-31
2018-02-21
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-11-21
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Roboty ogólnobudowlane w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-07-04
brak danych
Bydgoszcz usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wykonanie usług polegających na wywozie nieczystości stałych typowych, selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, wywozie śmieci nietypowych na nieruchomościach będących w zarządzie Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-26
2018-02-13
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Przebudowa tarasu, chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy budynku mieszkalnym położonym w Bydgoszczy przy ul. Łukasiewicza 7
2018-01-25
2018-02-14
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych do przychodni w budynku przy ul. Żółwińskiej 4 zarządzanym przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2018-01-23
2018-02-09
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Budowa odwodnienia terenu nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 61 wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej
2018-01-22
2018-02-08
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Rozbiórka budynków przy ul. Leszczyńskiego 82 i Ugory 40 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2018-01-19
2018-01-29
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty branży instalacyjnej w budynkach zarządzanych przez Spółkę "ADM" Bydgoszcz
2018-01-18
2018-02-05
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z jego rozbudowaną częścią przy ul. Gołębiej 33 w Bydgoszczy
2018-01-18
2018-02-05
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2018-01-16
2018-01-31
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Miedza 7/12, Ugory 19/1, Kapuściska 5/31 i Nakielska 125/6 w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2018-01-15
2018-01-31
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 3/PM/2018 Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z budową węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Piotra Skargi 7, Piotra Skargi 9, Piotra Skargi 12 - zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM"
2018-01-12
2018-01-29
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Świetlicowa 8 w Bydgoszczy
2017-12-29
2018-01-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Świętojańskiej 17/6, Kościuszki 18/12, Dworcowej 30/2 i Podgórnej 1/17 - w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-12-21
2018-01-08
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Remont lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-12-06
2017-12-14
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji lokali mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM´´ Sp. z o. o. w Bydgoszczy
2017-11-30
2017-12-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-11-27
2017-12-05
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania okresowego czyszczenia i przeglądów przewodów kominowych - w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
2017-11-22
2017-12-08
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 142/PM/2017 Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego w Bydgoszczy, w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane.
2017-11-17
2017-12-04
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Docieplenie stropodachu lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Kiedrowskiego 2/94 i Bora Komorowskiego 6/103 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
2017-11-17
2017-12-05
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 141/PM/2017 Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy - w celu utworzenia 13 lokali socjalnych
2017-11-09
2017-12-01
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 4/10, Pomorskiej 88AI/12 i Żmudzkiej 9/3- w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-11-09
2017-11-27
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 138/PM/2017 Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-14
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 3/PM/2018 Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z budową węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Piotra Skargi 7, Piotra Skargi 9, Piotra Skargi 12 - zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM"
2018-01-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Świętojańskiej 17/6, Kościuszki 18/12, Dworcowej 30/2 i Podgórnej 1/17 - w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2018-01-22
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji lokali mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM´´ Sp. z o. o. w Bydgoszczy
2017-12-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-12-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Kościuszki 4/10, Pomorskiej 88AI/12 i Żmudzkiej 9/3- w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-12-28
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wybór usługodawcy w zakresie wykonywaniaokresowego czyszczenia, przeglądów - przewodów kominowych dla Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
2017-12-22
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 142/PM/2017 Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego w Bydgoszczy, w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane.
2017-12-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Rozbiórka budynków położonych w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 104, Kijowskiej 71 oraz Kościuszki 43 - zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-12-07
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Rozbiórka budynków przy ul. Zbożowy Rynek 6 i 11, Fordońskiej 56 oraz Żmudzkiej 7 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-11-30
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty branży instalacyjnej w budynkach zarządzanych przez Spółkę "ADM" Bydgoszcz
2017-11-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Sprawa 130/PA/2017 Rozbiórka obiektów muszli koncertowej wraz z widownią w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy
2017-11-24
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 133/PA/2017 Remont lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-11-15
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Sprawa 128/PA/2017 Rozbiórka budynków przy ul. Bydgoskiej 42 i ul. Topazowej 6 oraz zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-11-13
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 129/PM/2017 Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty branży instalacyjnej (gazowej) w budynkach zarządzanych przez Spółkę "ADM"
2017-10-30
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Roboty ogólnobudowlane w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy (ROM-3, ROM-4)
2017-10-27
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót rozbiórkowych budynków zarządzanych przez ,,ADM"
2017-10-18
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 115/PA/2017 Modernizacja instalacji oświetlenia w budynkach biurowych przy ul. Toruńskiej 36 oraz Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy
2017-10-16
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 121/PA/2017 Rozbiórka budynków przy ul. Bydgoska 42 oraz Żmudzka 8 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-10-13
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Babia Wieś 21/3 w budynku zarządzanym przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy
2017-10-13
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiellońska 36/17 w budynku zarządzanym przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM" w Bydgoszczy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.