eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - przetargiAdministracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-29
2020-06-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 73/PA/2020 Wykonanie robót elektrycznych oraz instalacji domofonowej w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy
2020-05-27
2020-06-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Roboty budowlane w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy
2020-05-27
2020-06-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Orlej 41/4 w Bydgoszczy wraz z budową instalacji gazowej, c.o. i c.w.u.
2020-05-27
2020-06-05
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 191, 190/5, 194, 200/3 w obrębie 128 - stanowiących zaplecze nieruchomości przy ul. Gdańskiej 7 i Gdańskiej 9 (wjazd na parking od strony ulicy Dworcowej pomiędzy budynkami Dworcowa 5 i Dworcowa 7).
2020-05-27
2020-06-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Budowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Fordońskiej 441/1 w Bydgoszczy
2020-05-25
2020-06-10
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Gnieźnieńskiej 28/ Jaskółczej oraz Wyzwolenia 45 w Bydgoszczy
2020-05-19
2020-06-04
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy
2020-05-18
2020-06-08
Bydgoszcz Dostawy Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 66/PA/2020 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) na rok 2021.
2020-05-15
2020-06-01
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 29/6 w Bydgoszczy.
2020-05-15
2020-06-01
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 44/PA/2020 Roboty dekarskie (remonty pokryć dachowych) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
2020-05-13
2020-06-01
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Budowa, rozbudowa i przebudowa instalacji gazowej. c.o. i c.w.u w lokalach mieszkalnych przy ul. Przemysłowej 24 oraz Wyzwolenia 45 w Bydgoszczy

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-07-04
brak danych
Bydgoszcz usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wykonanie usług polegających na wywozie nieczystości stałych typowych, selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, wywozie śmieci nietypowych na nieruchomościach będących w zarządzie Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-13
2020-05-27
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła cieplnego wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Graniczna 4 w Bydgoszczy.
2020-05-12
2020-05-25
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla budynków stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Bydgoszcz.
2020-05-11
2020-05-27
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na nieruchomościach zarządzanych przez "ADM" Sp. z o.o.
2020-05-11
2020-05-21
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej (branża gazowa) dla budynków zarządzanych przez Spółkę "ADM" w Bydgoszczy
2020-05-08
2020-05-18
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji technicznej (ekspertyzy) dla budynków zarządzanych przez Spółkę "ADM" w Bydgoszczy.
2020-05-07
2020-05-19
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej wydzielenia pomieszczenia WC w obrębie lokalu mieszkalnego przy ul. Harcerskiej 15B/10 w Bydgoszczy
2020-05-07
2020-05-25
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej dla lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 88/9 w Bydgoszcz
2020-05-06
2020-05-15
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków zarządzanych przez Spółkę "ADM" w Bydgoszczy
2020-05-06
2020-05-18
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 56/PA/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty rozbiórkowe
2020-05-05
2020-05-14
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Gdańska 7 i Gdańska 9 w Bydgoszczy
2020-05-04
2020-05-21
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wykonanie wiat śmietnikowych wraz z niezbędną infrastrukturą dla nieruchomości przy ul. Bora Komorowskiego 10 i Kiedrowskiego 2 w Bydgoszczy
2020-04-30
2020-05-18
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Rozbiórka oficyny mieszkalnej przy ul. Kościuszki 18 w Bydgoszczy
2020-04-30
2020-05-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Jackowskiego 26/3 w Bydgoszczy.
2020-04-29
2020-05-20
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 51/PM/2020 Przebudowa i remont budynków przy ul. Jasnej 21, Jasnej 24, Jasnej 26 i Jasnej 28 w Bydgoszczy wraz z ich kompleksową termomodernizacją, w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne
2020-04-29
2020-05-22
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 52/PM/2020 Przebudowa i remont budynków przy ul. Bielickiej 6, Ugory 18, Wrocławskiej 9 i Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy wraz z ich kompleksową termomodernizacją, w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne
2020-04-08
2020-04-24
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Chełmińskiej 22/10 w Bydgoszczy wraz z budową instalacji gazowej, c.o. i c.w.u.
2020-04-01
2020-04-16
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kasprzaka 12/18 w budynku zarządzanym przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
2020-03-25
2020-04-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Remont lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
2020-03-23
2020-04-15
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Bydgoszczy
2020-03-19
2020-04-09
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń sutereny w siedzibie Spółki ADM przy ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Chełmińskiej 22/10 w Bydgoszczy wraz z budową instalacji gazowej, c.o. i c.w.u.
2020-05-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowych branży gazowej dla lokali mieszkalnych zarządzanych przez "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
2020-05-04
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 28/PA/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty rozbiórkowe
2020-04-30
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków zarządzanych przez Spółkę "ADM" w Bydgoszczy
2020-04-30
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Remont lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
2020-04-29
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Bydgoszczy.
2020-04-21
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez Spółkę "ADM" w Bydgoszczy
2020-04-21
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia konstrukcji frontowego budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 9 w Bydgoszczy
2020-04-20
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Przebudowa wejścia do budynku położonego przy ul. Warmińskiego 11 w Bydgoszczy
2020-04-20
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wykonanie w 2020 roku okresowych 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy
2020-04-17
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 34/PA/2020 Remont lokali mieszkalnych w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy
2020-04-15
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 7/6 w Bydgoszczy
2020-04-09
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wykonanie w 2020 roku okresowej rocznej i 5-letniej kontroli stanu technicznego budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy
2020-04-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 41/PA/2020 Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mazowiecka 20
2020-04-08
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 29/PA/2020 świadczenie usług serwisu oprogramowania (tzw. obsługi pogwarancyjnej) systemu DOM-5 przez okres 3 lat tj. od dnia 01.02.2020r. do dnia 31.01.2023r.
2020-04-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Kiedrowskiego 2/82 i Kiedrowskiego 2/83 w Bydgoszczy w celu utworzenia dwóch niezależnych lokali mieszkalnych wraz z przebudową instalacji gazu i wentylacji.
2020-04-07
brak danych
Bydgoszcz Usługi Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wykonanie w 2020 roku okresowych (rocznych) przeglądów instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
2020-03-30
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Wykonanie instalacji domofonowej w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o. o. w Bydgoszczy
2020-03-24
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Herberta 4/57, Żółwińskiej 3A/3, Szpitalnej 23/4 i Okulickiego 5/6 w Bydgoszczy
2020-03-24
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. sprawa 19/PM/2020 Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Bohaterów Kragujewca 9/57 i Walecznych 4/36 w Bydgoszczy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.