eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.
Strzelecka 13B/---
47-230 Kędzierzyn-Koźle
woj. opolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2016 - 2019Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

8

Łączna wartość
wygranych przetargów

24 003 769 zł

Liczba zamawiających

7

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie opolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O. zamówień to 24 003 769,16 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2017 (5 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 5 325 769,79 PLN w ramach ogłoszonego przez Gmina Kędzierzyn-Koźle przetargu, którego przedmiotem było Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn."Rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka".

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 852 763,96 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Przebudowa ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku Przetarg ogłoszony był przez Gmina Głogówek.


Liczba udzielonych firmie TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2019 1 1 299 622,02 PLN 1
2017 5 15 611 872,00 PLN 4
2016 2 7 092 275,14 PLN 2
RAZEM: 8 24 003 769,16 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (7 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 22 704 147,14 zł). Przetargi, w których wygrywa firma TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemnePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Opole (2 przetargi na łączną kwotę 7 092 275,14 zł). Kędzierzyn-Koźle (2 przetargi na łączną kwotę 8 672 921,88 zł). Ujazd (1 przetarg na łączną kwotę 5 219 421,62 zł). Głogówek (1 przetarg na łączną kwotę 852 763,96 zł). Jemielnica (1 przetarg na łączną kwotę 866 764,54 zł).

Lista przetargów, w których firma TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-02-04 Izbicko

Gmina Izbicko
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulicEichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
1 299 622,02 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 1 299 622,02 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-07-18 Ujazd

Gmina Ujazd
Roboty budowlane

Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka
5 219 421,62 PLN
2017-05-17 Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn."Rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka"
5 325 769,79 PLN
2017-03-28 Jemielnica

Gmina Jemielnica
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Jemielnica w podziale na część 1 i 2
866 764,54 PLN
2017-03-10 Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.Zadanie 1PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa; Zadanie 2Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na terenie Gminy - kanalizacja deszczowa w ul. Piłsudskiego; Zadanie 3Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy - oświetlenie ul. Piłsudskiego.
3 347 152,09 PLN
2017-03-03 Głogówek

Gmina Głogówek
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
852 763,96 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 15 611 872,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-11-09 Opole

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Usługi

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ PAS DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ OBSZAR ZABUDOWANY MIEJSCOWOŚCI JANUSZKOWICE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI
2 511 422,12 PLN
2016-11-04 Opole

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Usługi

Remont nawierzchni w ciągu DK 94 na odcinku Skorogoszcz - Karczów od km 162+140 do km 170+900
4 580 853,02 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma TECHNICAL SOLUTIONS SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 7 092 275,14 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie