eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle - przetargiGmina Kędzierzyn-Koźle - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-19
2019-03-27
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Lenartowice - rejon ul. Połanieckich
2019-03-19
2019-03-27
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Utrzymanie czystości cmentarza wojennego przy al. Jana Pawła II
2019-03-12
2019-03-20
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa oraz montaż wyposażenia do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25 w ramach projektu pod nazwą: "Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa 7.6 - Konkurencyjny rynek pracy, Godzenie życia prywatnego i zawodowego. Miejsce realizacji
2019-03-07
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn."Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu"
2019-03-06
2019-03-21
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane w ramach zadania pn.: "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy" - część 1: Rozbudowa istniejącej sieci 0,4 kV oświetlenia ulicznego o oświetlenie mostku w ciągu ul. Nałkowskiej, część 2: Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Tołstoja i Nowowiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu.
2019-01-31
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania"Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3"
2018-12-28
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane w ramach zadania pn.PT i przebudowa Przedszkola nr 17
2018-12-21
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Zagospodarowanie wnętrz piwnic zamkowych wraz z dojściem do reliktu wieży w ramach zadania pn."Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu"
2018-12-18
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn."PT i przebudowa ulicy Łokietka w Kędzierzynie-Koźlu"
2018-12-17
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "PT i wykonanie hospicjum" - II POSTĘPOWANIE

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kędzierzyn-Koźle
Gmina Kędzierzyn-Koźle - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-04
2019-03-13
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa dla Publicznego Przedszkola Nr 10 prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej - II postępowanie.
2019-02-22
2019-03-04
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa i montaż kuchni podręcznych do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.
2019-02-22
2019-03-05
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2019-02-21
2019-03-01
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem.
2019-02-21
2019-03-04
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
2019-02-04
2019-02-19
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z altaną ogrodową na Plantach Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II.
2019-01-23
2019-02-04
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Doposażenie i remont placów zabaw na os. Kłodnica - doposażenie i remont placu zabaw przy ul. Jana Cybisa - wymiana starych i zużytych urządzeń zabawowych na nowe, utworzenie strefy fitness
2019-01-16
2019-01-28
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenach będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle niezarządzanych przez inne podmioty
2019-01-16
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle "Promocja Miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez sport świadczona przez klub siatkarski w roku 2019".
2018-12-20
2019-01-07
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa dla Publicznego Przedszkola Nr 10 prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.
2018-12-18
2019-01-04
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II - III POSTĘPOWANIE
2018-12-14
2019-01-04
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi w Kędzierzynie-Koźlu
2018-12-04
2018-12-12
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25 do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+'' 2018.
2018-11-30
2018-12-10
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu
2018-11-29
2018-12-07
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
2018-11-27
2018-12-12
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy: Część nr 1 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Sławięcickiej na wysokości posesji nr 73 w Kędzierzynie-Koźlu; Część nr 2 - Budowa oświetleń przejść dla pieszych w ul. Zwycięstwa i Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu.
2018-11-26
2018-12-04
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i
2018-11-23
2018-12-10
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z altaną ogrodową na Plantach Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II.
2018-11-21
2018-12-06
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie robót budowlanych- realizacja otwartego basenu i basenów krytych przy ulicy Mostowej w Kędzierzynie- Koźlu w celu utworzenia Kędzierzyńsko- Kozielskie Centrum Aktywności w ramach zadania budżetowego: "Kędzierzyńsko- Kozielskie Centrum Aktywności"
2018-11-14
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Przebudowa ulicy Sądowej w ramach zadania pn. Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi - II POSTĘPOWANIE

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kędzierzyn-Koźle
Gmina Kędzierzyn-Koźle - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-15
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2019-03-13
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa i montaż kuchni podręcznych do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.
2019-03-13
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Doposażenie i remont placów zabaw na os. Kłodnica - doposażenie i remont placu zabaw przy ul. Jana Cybisa - wymiana starych i zużytych urządzeń zabawowych na nowe, utworzenie strefy fitness
2019-03-11
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze GminyCzęść nr 1 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Sławięcickiej na wysokości posesji nr 73 w Kędzierzynie-Koźlu; Część nr 2 - Budowa oświetleń przejść dla pieszych w ul. Zwycięstwa i Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu.
2019-02-28
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II - III POSTĘPOWANIE
2019-02-01
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu
2019-01-30
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle "Promocja Miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez sport świadczona przez klub siatkarski w roku 2019"
2019-01-15
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie robót budowlanych- realizacja otwartego basenu i basenów krytych przy ulicy Mostowej w Kędzierzynie- Koźlu w celu utworzenia Kędzierzyńsko- Kozielskie Centrum Aktywności w ramach zadania budżetowego"Kędzierzyńsko- Kozielskie Centrum Aktywności"
2019-01-08
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- IV POSTĘPOWANIE
2018-12-28
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i
2018-12-21
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa i montaż regałów przesuwnych do dwóch pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2
2018-12-05
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25 do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+'' 2018
2018-12-05
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przystani kajakowej w Sławięcickim Parku w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE
2018-11-15
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania"Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3"
2018-11-05
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Zabezpieczenie obiektu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych realizowane w ramach zadania budżetowego"Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności"
2018-11-05
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2.
2018-11-02
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Remont i naprawa podpór mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego pn."PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica""- II postępowanie.
2018-11-02
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2018-2019
2018-10-31
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Remont pomnika na placu Pamięci Rodła wraz z ułożeniem kostki brukowej przy pomniku
2018-10-24
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych - Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe - III postępowanie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kędzierzyn-Koźle
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.