eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle - przetargiGmina Kędzierzyn-Koźle - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-16
2019-01-28
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenach będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle niezarządzanych przez inne podmioty
2019-01-16
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle "Promocja Miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez sport świadczona przez klub siatkarski w roku 2019".
2018-12-28
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane w ramach zadania pn.PT i przebudowa Przedszkola nr 17
2018-12-21
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Zagospodarowanie wnętrz piwnic zamkowych wraz z dojściem do reliktu wieży w ramach zadania pn."Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu"
2018-12-18
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn."PT i przebudowa ulicy Łokietka w Kędzierzynie-Koźlu"
2018-12-17
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "PT i wykonanie hospicjum" - II POSTĘPOWANIE
2018-11-14
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Przebudowa ulicy Sądowej w ramach zadania pn. Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi - II POSTĘPOWANIE
2018-11-14
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa wyposażenia obiektu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego
2018-10-08
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pieli
2018-10-04
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.,, PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu"
2018-10-03
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Kędzierzyn-Koźle
Gmina Kędzierzyn-Koźle - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-20
2019-01-07
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa dla Publicznego Przedszkola Nr 10 prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.
2018-12-18
2019-01-04
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II - III POSTĘPOWANIE
2018-12-14
2019-01-04
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi w Kędzierzynie-Koźlu
2018-12-04
2018-12-12
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25 do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+'' 2018.
2018-11-30
2018-12-10
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu
2018-11-29
2018-12-07
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
2018-11-27
2018-12-12
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy: Część nr 1 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Sławięcickiej na wysokości posesji nr 73 w Kędzierzynie-Koźlu; Część nr 2 - Budowa oświetleń przejść dla pieszych w ul. Zwycięstwa i Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu.
2018-11-26
2018-12-04
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i
2018-11-23
2018-12-10
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z altaną ogrodową na Plantach Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II.
2018-11-21
2018-12-06
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie robót budowlanych- realizacja otwartego basenu i basenów krytych przy ulicy Mostowej w Kędzierzynie- Koźlu w celu utworzenia Kędzierzyńsko- Kozielskie Centrum Aktywności w ramach zadania budżetowego: "Kędzierzyńsko- Kozielskie Centrum Aktywności"
2018-11-08
2018-11-16
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25 do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+'' 2018.
2018-11-07
2018-11-15
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- IV POSTĘPOWANIE
2018-10-30
2018-11-07
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa i montaż regałów przesuwnych do dwóch pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2
2018-10-18
2018-11-05
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II - II POSTĘPOWANIE
2018-10-16
2018-10-25
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przystani kajakowej w Sławięcickim Parku w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE
2018-10-15
2018-10-30
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania: "Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3"
2018-10-10
2018-10-19
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- III POSTĘPOWANIE
2018-10-04
2018-10-12
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Remont pomnika na placu Pamięci Rodła wraz z ułożeniem kostki brukowej przy pomniku
2018-10-02
2018-10-10
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2.
2018-10-01
2018-10-16
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Kędzierzyn-Koźle
Gmina Kędzierzyn-Koźle - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-15
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie robót budowlanych- realizacja otwartego basenu i basenów krytych przy ulicy Mostowej w Kędzierzynie- Koźlu w celu utworzenia Kędzierzyńsko- Kozielskie Centrum Aktywności w ramach zadania budżetowego"Kędzierzyńsko- Kozielskie Centrum Aktywności"
2019-01-08
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- IV POSTĘPOWANIE
2018-12-28
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i
2018-12-21
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa i montaż regałów przesuwnych do dwóch pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2
2018-12-05
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25 do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+'' 2018
2018-12-05
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przystani kajakowej w Sławięcickim Parku w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE
2018-11-15
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania"Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3"
2018-11-05
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Zabezpieczenie obiektu przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych realizowane w ramach zadania budżetowego"Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności"
2018-11-05
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2.
2018-11-02
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Remont i naprawa podpór mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego pn."PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica""- II postępowanie.
2018-11-02
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2018-2019
2018-10-31
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Remont pomnika na placu Pamięci Rodła wraz z ułożeniem kostki brukowej przy pomniku
2018-10-24
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych - Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe - III postępowanie
2018-10-17
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Dostawy Gmina Kędzierzyn-Koźle Zakup sprzętu komputerowego - EU - Obywatel.IT - II POSTĘPOWANIE
2018-10-09
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku krematorium w filii byłego Obozu Pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Spacerowej-II postępowanie
2018-10-09
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza naprzeciwko posesji nr 3 - II POSTĘPOWANIE
2018-10-03
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
2018-10-03
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku w Kędzierzynie-Koźlu.
2018-10-02
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Usługi Gmina Kędzierzyn-Koźle Dokumentacja projektowo-kosztorysowa utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Mostowej nr 1 - II POSTĘPOWANIE
2018-10-01
brak danych
Kędzierzyn-Koźle Roboty budowlane Gmina Kędzierzyn-Koźle Przebudowa ul. Korfantego w ramach zadania PT i przebudowa ul. Korfantego w Kędzierzynie-Koźlu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Kędzierzyn-Koźle
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.