eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-22
2019-08-06
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Zakończenie prac antykorozyjnych na obiektach MS-6 i MS-7 drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odcinek Poznań-Wronczyn
2019-07-19
2019-08-05
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad BUDOWA 80 STANOWISK DO POMIARU RUCHU DROGOWEGO Z PODZIAŁEM NA 7 CZĘŚCI
2019-07-19
2019-08-05
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie "Remont mostu drogowego przez rzekę Narew w ciągu drogi krajowej nr 62 w km 219+938 w m. Wierzbica"
2019-07-19
2019-07-30
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Serwis i naprawa samochodów służbowych dla GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Gnieźnie
2019-07-19
2019-07-30
Kielce Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Obsługa gospodarcza biura Oddziału i świadczenie usług porządkowych wraz z dostawą środków higieny dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z podziałem na VII części
2019-07-19
2019-08-06
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Naprawa jezdni autostrady A2 na PPO Stryków w km 358+200."
2019-07-18
2019-07-26
Lublin Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Wykonanie corocznego przeglądu zadrzewienia rosnącego w pasach drogowych dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w latach 2019-2021.
2019-07-18
2019-07-26
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Administrowanie i serwisowanie sprzętu komputerowego, sieci komputerowej oraz oprogramowania w GDDKiA Oddział w Białymstoku
2019-07-17
2019-07-26
Rzeszów Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wsparcie eksperckie oraz wykonanie opinii eksperckich oceniających techniczną poprawność: zakresu badań geologicznych, rozwiązań projektowych tuneli, zabezpieczeń osuwisk dla drogi ekspresowej S19 na odcinkach: węzeł Babica (bez węzła) - węzeł Domaradz (z węzłem) dł. ok. 23,72 km (km ok.: 21+650 - 45+365), węzeł Domaradz (bez węzła) - węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 22,84 (km 45+365 - 68+200), węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) - węzeł Dukla (z węzłem) dł. ok 10,29 (km 68+200 - 78+289,66), węzeł Dukla (bez węzła) - Barwinek (granica państwa) dł. ok. 18,18 (km 78+289,66 - 96+467,02)
2019-07-17
2019-08-02
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Projekt i budowa systemu łączności drogowej do urządzeń ITS na terenie Oddziału GDDKiA w Łodzi - budowa światłowodu."
2019-07-16
brak danych
Wrocław Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych nr A4,8,5,35,35a,39 na terenie Rejonu Wrocław Zadanie 1 - roboty na nawierzchniach bitumicznych
2019-07-16
brak danych
Poznań Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Srocko - oświetlenie drogowe pomiędzy MOP I a MOP III w ciągu drogi S5, dz 70/1, 62 - 060 Srocko, gm. Stęszew, obręb Wronczyn
2019-07-16
2019-07-31
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wykonanie remontu na sieci drogowej na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów Rejon w Krośnie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z podziałem na poniższe części: Część I: Remont drogi krajowej nr 19 na odcinkach: - od km 277+200 do km 278+205 w miejscowości Trzciana - od km 278+275 do km 279+000 w miejscowości Trzciana - od km 279+900 do km 282+150 w miejscowości Tylawa Część II: Remont drogi krajowej nr 19 na odcinku od km 204+800 do km 206+900 w miejscowości Lutoryż Część III: Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 248+400 do km 249+550 w miejscowości Rymanów Część IV: Remont drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 196+850 do km 196+970, od km 194+600 do km 196+300, od km 200+640 do km 200+750
2019-07-16
2019-07-31
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu dla Kontraktu pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód".
2019-07-15
2019-07-30
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim.
2019-07-15
2019-07-24
Szczecin Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Technologii -Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Szczecin" - z podziałem na 3 części
2019-07-11
2019-07-26
Warszawa Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych, dla zadań: Zadanie 1) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej nr S8 na odcinku Radzymin - Wyszków. Zadanie 2) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 Warszawa - Białystok na odcinku od km 50+500 do km 63+298,38 wraz z węzłami Lucynów, Wyszków Południe, Wyszków Północ (obwodnica Wyszkowa)
2019-07-11
2019-07-31
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rozbudowa autostrady A-4 w rejonie gminy Leśnica - Poprawa odwodnienia autostrady A-4 w rejonie gminy Leśnica
2019-07-10
2019-08-06
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: Niegosławice Wschód, Niegosławice Zachód
2019-07-09
2019-07-24
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Remont obiektów mostowych w ciągu dróg krajowych nr 94 i 19: Część 1. Remont mostu przez rzekę Mleczka w miejscowości Przeworsk, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice - Korczowa w km 634+093. Część 2. Remont wiaduktu nad linią kolejową i drogą gminną w m. Zarzecze, w ciągu drogi krajowej nr 19 km 412+197.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-25
brak danych
Kraków usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Opracowanie dokumentacji technicznej mostu na rzece Skawa w miejscowości Sucha Beskidzka w km 43+731 drogi krajowej Nr 28 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim.
2006-04-21
brak danych
Lublin usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Usługi elektryczne.
2006-04-14
brak danych
Lublin roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Przebudowa - DK nr 12 odc. Stołpie - Chełm; 6,1 km.
2006-03-29
brak danych
Katowice roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Budowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z drogami dojazdowymi.
2006-03-29
brak danych
Katowice usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Nadzór nad realizacją zadania: rozbudowa węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych.
2006-03-28
brak danych
Łódź usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi DK71 - Aleksandrów Łódzki,projekt rozbudowy sygnalizacji świetlnej wraz z korektą skrzyżowania, Plac Kościuszki - Warszawska.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa dk 1 gr. woj. pom.kuj - Krośniewice 280+429 - 288+725.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rozbudowa drogi krajowej Nr 2 - odcinek 1.
2006-03-23
brak danych
Łódź roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przebudowa drogi krajowej nr 2 - odcinek 2.
2006-03-22
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Usługi dozoru i ochrony mienia w budynku Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze oraz w budynkach Rejonu GDDKiA (podział zamówienia na 8 części).
2006-03-21
brak danych
Zielona Góra usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy)na obwodnicę m. Krosno Odrzańskie droga krajowa nr 29.
2006-03-20
brak danych
Zielona Góra roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 27 odcinek Żary - Bieniów km 22+750 - 27+910.
2006-03-15
brak danych
Warszawa usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie NADZÓR INWESTORSKI przy wzmocnieniu przez przebudowę nawierzchni drogi krajowej Nr 61 na odc. Laski - Różan w km 72+700 - 93+500.
2006-03-14
brak danych
Warszawa roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Budowa drogi S-8 Konotopa-Powązkowska w Warszawie.
2006-03-13
brak danych
Gdańsk usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w GDDKiA O/Gdańsk w latach 2007-2009.
2006-03-10
brak danych
Warszawa dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia.
2006-03-08
brak danych
Gdańsk dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
2006-03-07
brak danych
Gdańsk roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 25 Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 202 I DROGĄ POWIATOWĄ NR 2512G NA ODCINKU OD KM 42+177 DO KM 42+607
2006-03-03
brak danych
Białystok roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białymstoku budowa obwodnicy Augustowa.
2006-02-22
brak danych
Olsztyn usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy, przebudowy, odnowy nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA oddział w Olsztynie.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-12
2019-07-22
Poznań Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Dostawa i montaż kotłów c.o. wraz z urządzeniami.
2019-07-10
2019-07-19
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Modernizacja oraz przełożenie dwóch zestawów pomiarowych SRT-3, na nowe nośniki Mercedes Sprinter 319 CDI, dla GDDKiA Oddziału w Olsztynie
2019-07-08
2019-07-17
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Bieżące utrzymanie, naprawa i obsługa stacji meteorologicznych, znaków zmiennej treści, stacji ciągłego pomiaru ruchu, kamer zlokalizowanych przy drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach oraz obsługa Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na autostradzie A-4 (odc. Bielany Wrocławskie - Sośnica).
2019-07-05
2019-07-15
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wykonanie monitoringu oraz dwóch analiz porealizacyjnych dotyczących efektywności zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery tworzonej przez drogę ekspresową S3 Nowa Sól - Legnica (A4) wraz z Węzłem Legnica w latach 2019-2024
2019-07-05
2019-07-16
Warszawa Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń dukujących i kopiujących oraz podzespołów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Rejonów i jednostek podległych
2019-07-05
2019-07-15
Bydgoszcz Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Monitoring funkcjonalności oraz skuteczności przejść dla zwierząt i przepustów zlokalizowanych na odcinku obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 Etap I od DK 15 do DK 25 od km 4+880 do km 22+968 oraz na drogach dojazdowych wraz z określeniem zagospodarowania oraz stanu technicznego obiektów oraz wskazaniem ewentualnych działań minimalizujących zjawisko barierowości i śmiertelności zwierząt w latach 2019-2022
2019-07-05
2019-07-15
Łódź Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Zarzadzanie projektem: "Rozbudowa skrzyżowania DK 12 z drogą powiatową nr 2930E w miejscowości Głuchów gmina Tuszyn w zakresie od km 334+800.00 do km 335+305.00".
2019-07-04
2019-07-19
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 46 odc. od km 40+100 do km 40+446 i od km 43+933 do km 44+040 oraz drogi krajowej nr 46c - obw. Otmuchowa od km 0+000 do km 3+405 o dł. 3,850 km
2019-07-04
2019-07-19
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Przebudowa odcinka DK 58 w miejscowości Mierki - zadanie awaryjne
2019-07-04
2019-07-16
Białystok Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wykonanie ekspertyzy technicznej obejmującej prawidłowość wykonania dybli w dylatacjach pozornych skurczowych płyt betonowych nawierzchni drogi ekspresowej S8 z podziałem na części: Część I odcinek Ia: Wyszków - węzeł Poręba (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00. Część II odcinek Ib: węzeł "Poręba" (bez węzła) - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04.
2019-07-03
2019-07-18
Łódź Dostawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi "Sukcesywna dostawa tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby GDDKiA Oddział w Łodzi wraz z Rejonami"
2019-07-03
2019-07-16
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Kompleksowy nadzór inwestorski z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz nadzór w 5-letnim okresie gwarancyjnym przy realizacji zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.n.: Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i droga objazdową
2019-07-03
2019-07-18
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 38, 40, 45, 88 i 94 administrowanych przez GDDKiA O/Opole Rejon w Kędzierzynie-Koźlu w okresie do 31.12.2020 r.
2019-07-03
2019-07-18
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Remont elewacji budynku garaży i magazynu ogólnego Obwodu Drogowego w Wałbrzychu
2019-07-02
2019-07-17
Łódź Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Wymiana dylatacji na moście w ciągu A2 w km 318+599
2019-07-02
2019-07-11
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi w zakresie naprawy i przeglądów samochodów służbowych obejmujące pojazdy Rejonu w Kaliszu
2019-07-01
2019-07-17
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 12 W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEL W RAMACH PBDK - PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA I KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
2019-07-01
2019-07-16
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Przebudowa drogi krajowej nr 3 oraz drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia drogowego realizowane w ramach zadania "Budowa wiaduktu nad drogą krajową nr 3 ciągu drogi w wojewódzkiej nr 331 w Polkowicach"
2019-07-01
2019-07-16
Szczecin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu dla Kontraktu pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód".
2019-06-28
2019-07-15
Rzeszów Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wymiana dylatacji blokowych na dylatacje jedno- i wielomodułowe na moście przez rzekę Wisłoka w miejscowości Jaworze Górne w km 139+789 DK NR 73 Wiśniówka - Jasło

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-22
brak danych
Gdańsk Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W TCZEWIE
2019-07-18
brak danych
Lublin Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych przy drodze ekspresowej S17 (12) z podziałem na 2 częściCzęść 1MOP kat. I "Wierzchowiska" Część 2MOP kat. I "Bystrzejowice".
2019-07-18
brak danych
Opole Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 41a - obw. Prudnika na odc. od km 0+000 do km 3+143 o dł. 3,143 km
2019-07-17
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Usługa ochrony mienia, budynków i posesji. Ochrona fizyczna całodobowaRejon Głogów, Obwód Utrzymania Drogowego - Lubin przy DK S3
2019-07-17
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Remont (nakładka) drogi krajowej nr 58 na odc. Warchały - Sawica w km 44+000 - 50+000
2019-07-16
brak danych
Opole Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Brzegu w okresie 48 miesięcy.
2019-07-16
brak danych
Katowice Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont budynku socjalno-gospodarczego na terenie Obwodu Drogowego w Brzezince
2019-07-15
brak danych
Katowice Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wykonanie ekspertyz technicznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogachautostrada A1 odcinki A1a, A1c, A1d, autostrada A4, S1, DK11, DK44, DK46f, DK86 z podziałem na dwie części
2019-07-11
brak danych
Warszawa Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Usługi w zakresie przeglądów, napraw bieżących i napraw blacharskich samochodów służbowych będących w dyspozycji Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2019-07-11
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w m. Siąszyce
2019-07-11
brak danych
Wrocław Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Ochrona fizyczna całodobowa terenu budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ
2019-07-10
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wymiana barier ochronnych na moście przez Gwdę w m. Piła, dk 11, km 181+110 wraz z wykonaniem izolacjo-nawierzchni kap chodnikowych
2019-07-10
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 29 W KM 53+855 NAD KANAŁEM ODRY W MIEJSCOWOŚCI KROSNO ODRZAŃSKIE
2019-07-08
brak danych
Poznań Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Usługi sprzątania w budynkach GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Środzie Wlkp.
2019-07-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rozbudowa skrzyżowania na DK 25 w m. Kuśnierz - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
2019-07-08
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu "SLURRY SEAL" układanej na zimno w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
2019-07-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Wykonanie oznakowania poziomego prawej jezdni drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Poznań - Wronczyn
2019-07-05
brak danych
Poznań Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Kontynuacja wykonania ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie WE-3 w km 5+157 drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Poznań - Wronczyn
2019-07-04
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Bieżące utrzymanie dróg krajowych w zakresie robót na nawierzchniach bitumicznych w latach 2019-2020 na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie.
2019-07-04
brak danych
Olsztyn Usługi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Usługi interwencyjno-utrzymaniowo-zabezpieczające w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie - zamówienie uzupełniające (podobne)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.