eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk

Dane wykonawcy:

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk
10A
59-216 Pątnów Legnicki
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2009 - 2014Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

12

Łączna wartość
wygranych przetargów

336 094 zł

Liczba zamawiających

11

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk zamówień to 336 094,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2010 (5 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 71 500,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Miasto Jelenia Góra przetargu, którego przedmiotem było Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra - III etap.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 9 400,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany drewnianej stolarki okiennej w budynku administracyjnym przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu Przetarg ogłoszony był przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu.


Liczba udzielonych firmie Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2014 1 49 815,00 PLN 1
2013 2 38 868,00 PLN 2
2012 1 21 894,00 PLN 1
2011 2 87 613,00 PLN 2
2010 5 128 504,00 PLN 4
2009 1 9 400,00 PLN 1
RAZEM: 12 336 094,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (12 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 336 094,00 zł). Przetargi, w których wygrywa firma Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Usługi gospodarki budowlanej, Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, Usługi projektowania architektonicznego, Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztówPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Opole (2 przetargi na łączną kwotę 27 578,00 zł). Wrocław (2 przetargi na łączną kwotę 37 924,00 zł). Kołobrzeg (2 przetargi na łączną kwotę 69 400,00 zł). Skierniewice (1 przetarg na łączną kwotę 30 800,00 zł). Rudna (1 przetarg na łączną kwotę 16 113,00 zł).

Lista przetargów, w których firma Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-03-07 Wałbrzych

Gmina Wałbrzych
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budynku dydaktycznego oraz opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania polegającego na termomodernizacji budynku sportowego, przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Specjalnym nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu.
49 815,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 49 815,00 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-04 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb remontu budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szajnochy 5 (pl. Solny 12) we Wrocławiu
27 798,00 PLN
2013-04-29 Głuchołazy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach
Usługi

Przebudowa kawiarni i szatni DUL
11 070,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 38 868,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-10-30 Kobierzyce

Gmina Kobierzyce
Usługi

Wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy ośrodka zdrowia w miejscowości Tyniec Mały.
21 894,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 21 894,00 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-07-28 Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Jelenia Góra - III etap
71 500,00 PLN
2011-05-04 Rudna

Gmina Rudna
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Wysokie
16 113,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 87 613,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-09-07 Opole

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
Usługi

P/22/2010 PROJEKT DŹWIGU OSOBOWEGO
18 178,00 PLN
2010-05-20 Kołobrzeg

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
Usługi

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego nadbudowy wschodniego skrzydła parterowego (oznaczonego w dokumentacji symbolem B) w Zakładzie Przyrodoleczniczym nr 1 w Kołobrzegu.
30 400,00 PLN
2010-04-06 Skierniewice

Urząd Miasta Skierniewice
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach
30 800,00 PLN
2010-03-29 Wrocław

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługi

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBIÓRKI BUDYNKU BIUROWO - SZTABOWEGO NR 15, W KOMPLEKSIE 7785 ORAZ BUDYNKU WARSZTATOWEGO NR 47, W KOMPLEKSIE 7788 W ŚWIĘTOSZOWIE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLEŃ NA ROZBIÓRKI W DOLNOŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WE WROCŁ
10 126,00 PLN
2010-02-05 Kołobrzeg

Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
Usługi

Wykonanie projektu wielobranżowego wraz z kompletem kosztorysów, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla zadania pn. Przebudowa pawilonu I Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego SŁONECZKO w Kołobrzegu
39 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 128 504,00 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-09 Opole

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Usługi

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany drewnianej stolarki okiennej w budynku administracyjnym przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu
9 400,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jarosław Mikołajczyk najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 9 400,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie