eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Miasta Skierniewice

Urząd Miasta Skierniewice - przetargiUrząd Miasta Skierniewice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-18
2020-04-02
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej"
2020-03-16
2020-03-24
Skierniewice Usługi Urząd Miasta Skierniewice Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: " Ławeczki multimedialne z bajkami I. Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice ( teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewic) "
2020-03-11
2020-03-26
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2"
2020-03-03
2020-02-12
Skierniewice Usługi Urząd Miasta Skierniewice Założenie bazy danych GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) dla miasta Skierniewice
2020-03-03
2020-03-11
Skierniewice Usługi Urząd Miasta Skierniewice Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: 1. " Siłownia plenerowa przy lesie-budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej/ Działkowej dz.nr 106", 2. " Spełniamy marzenia maluchów-budowa placu zabaw dla dzieci ( Ośrodek Grabskie Sioło, Budy Grabskie ", 3. " Altana w ogrodzie ( ul. Batorego)".
2020-03-03
2020-03-18
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice "Wymiana nawierzchni tartanowej na stadionie lekkoatletycznym OSiR przy ul. Tetmajera 7"
2020-03-02
2020-03-10
Skierniewice Usługi Urząd Miasta Skierniewice Opracowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację drugiej części zabytkowego Parku Miejskiego w Skierniewicach
2020-02-18
2020-03-04
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice "Konserwacja oznakowania poziomego w ulicach miasta Skierniewice"
2020-02-14
2020-03-02
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice "Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych instalacji oświetlenia ulicznego: w ul. Miłej, ul. Nowobielańskiej przy boisku, sięgaczu ul. Waryńskiego, ul. Młynarskiej (od ul. Prostej do ul. Feliksów), na fragmencie ul. Skrzypka, w sięgaczu ul. Kolbe oraz doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych - Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej w Skierniewicach."
2020-02-11
2020-02-26
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Świetlica Twoim drugim domem - remont i adaptacja pomieszczeń TPD Skierniewice dla potrzeb dzieci i młodzieży (ul. Rybickiego)" realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.
2020-02-10
2020-02-25
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102"
2020-02-05
2020-02-20
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz szkolnej przestrzeni placu zabaw i gier plenerowych" realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.
2020-02-03
2020-02-20
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Remont/ przebudowa ulicy Warszawskiej na odc. od ul. Domarasiewicza do ul. Kolbego
2020-02-03
2020-02-12
Skierniewice Dostawy Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem logotypu Miasta Skierniewice
2020-01-31
2020-02-10
Skierniewice Dostawy Urząd Miasta Skierniewice Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Skierniewice
2020-01-30
2020-02-14
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Konopnickiej w Skierniewicach" realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.
2020-01-30
2020-02-14
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu - Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji"
2020-01-27
2020-02-04
Skierniewice Usługi Urząd Miasta Skierniewice Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku "Rybaczówka" nad zbiornikiem zalew Zadębie przy ulicy Gajowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - etap II "
2020-01-20
2020-02-05
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice "Wykonanie remontów nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni z kostki betonowej i kostki kamiennej oraz wymiany krawężników i obrzeży betonowych w ulicach miasta Skierniewice w 2020r."
2020-01-17
2020-02-03
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Świetlica Twoim drugim domem - remont i adaptacja pomieszczeń TPD Skierniewice dla potrzeb dzieci i młodzieży (ul. Rybickiego)" realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Miasta Skierniewice
Urząd Miasta Skierniewice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-18
brak danych
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Konopnickiej w Skierniewicach" realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.
2020-03-18
brak danych
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Świetlica Twoim drugim domem - remont i adaptacja pomieszczeń TPD Skierniewice dla potrzeb dzieci i młodzieży (ul. Rybickiego)" realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj.
2020-03-17
brak danych
Skierniewice Dostawy Urząd Miasta Skierniewice Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Skierniewice
2020-03-16
brak danych
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Remont/ przebudowa ulicy Warszawskiej na odc. od ul. Domarasiewicza do ul. Kolbego
2020-03-05
brak danych
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice "UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH I ŻWIROWYCH W MIEŚCIE SKIERNIEWICE w 2020r."
2020-03-05
brak danych
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice "Wykonanie remontów nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni z kostki betonowej i kostki kamiennej oraz wymiany krawężników i obrzeży betonowych w ulicach miasta Skierniewice w 2020r."
2020-03-02
brak danych
Skierniewice Usługi Urząd Miasta Skierniewice Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku "Rybaczówka" nad zbiornikiem zalew Zadębie przy ulicy Gajowej w ramach zadania inwestycyjnego pn."Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - etap II "
2020-03-02
brak danych
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice "Naprawy cząstkowe jezdni masą mineralno-asfaltową z recyklera, "na zimno" i interwencyjne oraz emulsją i grysem ulic miasta Skierniewice w 2020r."
2020-02-11
brak danych
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego"
2020-01-31
brak danych
Skierniewice Usługi Urząd Miasta Skierniewice Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO w 2020r.
2020-01-29
brak danych
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Część I"Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana", Część II"Budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej w Skierniewicach"
2020-01-22
brak danych
Skierniewice Usługi Urząd Miasta Skierniewice Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Skierniewice usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
2020-01-17
brak danych
Skierniewice Usługi Urząd Miasta Skierniewice Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego w Skierniewicach" w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Piłsudskiego i Zwierzynieckiej"
2020-01-07
brak danych
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach.
2019-12-30
brak danych
Skierniewice Usługi Urząd Miasta Skierniewice Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn."Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej" w Skierniewicach
2019-12-20
brak danych
Skierniewice Dostawy Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem logotypu Miasta Skierniewice
2019-12-19
brak danych
Skierniewice Usługi Urząd Miasta Skierniewice "Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz remonty ulicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Skierniewice"
2019-11-15
brak danych
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Mini Park trampolin ze strefą rekreacji i relaksu"
2019-10-29
brak danych
Skierniewice Roboty budowlane Urząd Miasta Skierniewice Zaprojektowanie i budowa podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021
2019-10-29
brak danych
Skierniewice Usługi Urząd Miasta Skierniewice Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn"Termomodernizacja budynku przy ul. Kozietulskiego 3" w Skierniewicach.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Miasta Skierniewice
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.