eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Łódzki › Przebudowa i remont pomieszczeń usługowych parteru i piwnic w budynku frontowym wpisanym do ewidencji zabytków położonym przy Pl. Kościuszki 4 w Aleksandrowie Łódzkim

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-10-28

Aleksandrów Łódzki: Przebudowa i remont pomieszczeń usługowych parteru i piwnic w budynku frontowym wpisanym do ewidencji zabytków położonym przy Pl. Kościuszki 4 w Aleksandrowie Łódzkim
Numer ogłoszenia: 288323 - 2008; data zamieszczenia: 28.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206088 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2, Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121018, 7121620, faks 042 7121780.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont pomieszczeń usługowych parteru i piwnic w budynku frontowym wpisanym do ewidencji zabytków położonym przy Pl. Kościuszki 4 w Aleksandrowie Łódzkim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa i remont pomieszczeń usługowych parteru i piwnic w budynku frontowym wpisanym do ewidencji zabytków położonym przy Placu T. Kościuszki 4 w Aleksandrowie Łódzkim, powiat zgierski dz. nr ew. gr. 79/2 obręb A-3, A-1. Zakres zamówienia obejmuje: -usunięcie: tynków wewnętrznych, sufitów, ścianek drewnianych, murowanych i GK, drzwi, okien, posadzek ceramicznych, drewnianych i betonowych, dachu, instalacji wraz z armaturą, wykonaniu przebić w ścianach murowanych, stropie i dachu -oczyszczenie elewacji frontowej, -ogólnobudowlane: postawienie nowych ścianek działowych z bloczków gazobetonowych, ścian zewnętrznych warstwowych, docieplenia ścian budynku, wykonaniu i montażu drzwi i okien wraz z parapetami, przemurowaniu i udrożnieniu kominów, zamurowaniu otworów, -wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami i orynnowaniem z blachy aluminiowej lub tytanowa-cynkowej, -wykonanie tynków renowacyjnych, renowacji elewacji frontowej z gzymsami, -wykonanie izolacji p. wilgociowych pionowych zewnętrznych i wewnętrznych, -wykonanie poziomej izolacji ścian metodą iniekcji ciśnieniowej, -ułożenie płytek granitowych, terakoty i glazury na ścianach po wcześniejszym przygotowaniu podłoży; malowanie ścian i sufitów po wcześniejszym przygotowaniu podłoży, -zabezpieczenie elewacji frontowej powłoki antygrafiti, -wykonanie nowych instalacji: elektrycznych, telefonicznych, informatycznych, domofonowej, odgromowej wraz z montażem osprzętu, oraz wykonanie pomiarów elektrycznych; -wykonanie nowych instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych w tym wykonanie podłączeń hydraulicznych i sanitarnych oraz montaż armatury sanitarnej (zlewozmywaki, umywalki, muszle ustępowe, brodzik z kabiną, baterie); centralnego ogrzewania z montażem nowych grzejników i pieca na gaz ziemny; -wykonanie instalacji gazu wraz z montażem urządzeń (licznik, kocioł co, kuchenka) -wykonanie utwardzeń terenu, -wykonanie nowych i przemurowanie istniejących kominów wentylacyjnych; -wykonanie sufitów podwieszonych, obudowy kanałów wentylacji, -wymiana balustrad środkowej klatki schodowej, -wymiana stolarki drzwiowej; -montaż okiennych parapetów, -uporządkowanie zieleni w bezpośrednim otoczeniu budynku Ponad to w zakres robót wchodzi: wymiana głównego przewodu zasilania elektr. wraz z szafą, wymiana studzienki wodomierzowej wraz z wyposażeniem wzmocnienie stropu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45.26.27.00 - Przebudowa budynków 45.26.28.00 - Rozbudowa budynków 45.41.00.00 - Tynkowanie .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1017017.59 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 101701759
  • Oferta z najniższą ceną: 101701759 oferta z najwyższą ceną: 114897928
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.