eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szklarska Poręba › Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Osiedle Podgórze 1D-1E w Szklarskiej Porębie ogłasza konkurs na remont elementów drewnianych balustrad balkonowych (od wewnątrz i od zewnątrz balkonów), szalówki drewnianej elewacji, nadbitki dachowych okapu dachów, końcówek krokwi, skrajnych (wiatrowych) krokwi, oraz daszków na wejściami do budynków, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Osiedle Podgórze 1D-1E w Szklarskiej Porębie.OGŁOSZENIE Z DNIA 2020-03-25


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Podgórze 1D-1E w Szklarskiej Porębie
Adres: BANKOWA 32, 58-500 JELENIA GÓRA
Województwo: dolnośląskie

Telefon: 508-568-606
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Waldemar Bielak
Telefon: 508-568-606
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Osiedle Podgórze 1D-1E w Szklarskiej Porębie ogłasza konkurs na remont elementów drewnianych balustrad balkonowych (od wewnątrz i od zewnątrz balkonów), szalówki drewnianej elewacji, nadbitki dachowych okapu dachów, końcówek krokwi, skrajnych (wiatrowych) krokwi, oraz daszków na wejściami do budynków, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Osiedle Podgórze 1D-1E w Szklarskiej Porębie.

Miasto: Szklarska Poręba

Województwo: dolnośląskie

Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: inne

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2020-04-03


TREŚĆ PRZETARGU

Zaproszenie nie jest objęte przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.).

 Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Jednostka organizująca konkurs ofert

 Zarządzanie Nieruchomościami WESTA s.c.

58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 32, tel./fax 75 74-23-845

e-mail: biuro@westa.jgora.pl, www.westa.jgora.pl

Zamawiający:  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Osiedle Podgórze 1D-1E,
58-580 Szklarska Poręba

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont elementów drewnianych balustrad balkonowych (od wewnątrz i od zewnątrz balkonów), szalówki drewnianej elewacji, nadbitki dachowych okapu dachów, końcówek krokwi, skrajnych (wiatrowych) krokwi, oraz daszków na wejściami do budynków, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Osiedle Podgórze 1D-1E w Szklarskiej Porębie.

 2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia

II-III kwartał 2020 r. (do uzgodnienia)

 3. Miejsce oraz termin  składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 03.04.2020 r. do godz. 1400 w biurze zarządcy nieruchomości: Zarzadzanie Nieruchomościami WESTA s.c. z siedzibą przy ul. Bankowej 32, 58-500 Jelenia Góra.

Dopuszcza się elektroniczną formę składania ofert na adres poczty elektronicznej: biuro@westa.jgora.pl, lub w.bielak@westa.jgora.pl.

 4. Osoby do kontaktu

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są:

Waldemar Bielak ( 75 74 23 845, 508-568-606, e-mail: w.bielak@westa.jgora.pl

5. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 30 dni od daty do składania ofert określonej w punkcie 3 niniejszego zaproszenia.

O wynikach wyboru zostanie powiadomiony Oferent, którego oferta została zaakceptowana. Powiadomienie nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 6. Kryteria wyboru oferty

Cena, doświadczenie zawodowe, referencje/portfolio firmy, okres gwarancji

 7. Termin związania ofertą

60 dni

 8. Wykaz wymaganych dokumentów od oferentów

1)     Oferta wykonawcy,

2)     Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG,

3)     Referencje/portfolio wykonawcy potwierdzające wykonywanie prac o podobnym
charakterze,

4)     Kserokopia polisy ubezpieczenia OC oferenta,

 9. Dodatkowe informacje

Obowiązującą formą rozliczenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

 10. załączniki do pobrania

http://www.westa.jgora.pl/pl/172/zaproszenia-do-skladania-ofert.html

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.