eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej, na terenie miejscowości Jachówka i Bieńkówka w gminie Budzów-dwa etapy: ZADANIE ,,A" Budzów do Jachówka nr 79 w Gminie Budzów - Etap I ZADANIE ,,B" Jachówka nr 79 do Bieńkówka w Gminie Budzów - Etap IIOGŁOSZENIE Z DNIA 2020-02-28


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.
Adres: ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Województwo:

Telefon: 12628-11-751
e-mail: zobacz email


Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Mistarz
Telefon: 12 628-11-751
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej, na terenie miejscowości Jachówka i Bieńkówka w gminie Budzów-dwa etapy: ZADANIE ,,A" Budzów do Jachówka nr 79 w Gminie Budzów - Etap I ZADANIE ,,B" Jachówka nr 79 do Bieńkówka w Gminie Budzów - Etap II

Miasto: Kraków

Województwo: małopolskie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-03-12


TREŚĆ PRZETARGU

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16
31-060 Kraków

ogłasza przetarg nieograniczony niepubliczny (zamówienie inne niż zamówienie publiczne) prowadzony w formie elektronicznej na:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej, na terenie miejscowości Jachówka i Bieńkówka w gminie Budzów-dwa etapy:
ZADANIE ,,A"
Budzów do Jachówka nr 79 w Gminie Budzów - Etap I
ZADANIE ,,B"
Jachówka nr 79 do Bieńkówka w Gminie Budzów - Etap II

Postępowanie PSGKR.ZZSP.902.65.20.

Termin publikacji postępowania na platformie w dniu 28.02.2020 o godzinie 12:30
Miejsce publikacji postępowanie: https://www.zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/id/49795

1. Planowany termin otwarcia ofert:
zgłoszenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w terminie do dnia 12 marca 2020 roku do godz. 10:00. Po tym terminie zgłaszanie zostanie automatycznie zablokowane.
2. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SIWZ.
3. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z terminami wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy - OPZ.
Wszelkie pytania, odpowiedzi oraz modyfikacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą zamieszczane na platformie aukcyjnej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, za nie zapoznanie się Wykonawców z zamieszczanymi informacjami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujbezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.