eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o - przetargiZarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-30
2020-10-15
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 104 w Gliwicach
2020-09-30
2020-10-15
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie robót polegających na remoncie i dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, wykonaniu instalacji AZART, domofonowej, odgromowej , uziemiającej i ekwipotencjalnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego 500 w Gliwicach
2020-09-30
2020-10-15
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotłów gazowych z zamkniętą komora spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,5,7,10,15 oraz dobudowy przewodu wentylacyjnego dla lokalu mieszkalnego nr 7 i dobudowy przewodów powietrzno - spalinowych dla lokali mieszkalnych nr 1,3,7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kłodnickiej 11-11a w Gliwicach, oraz doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotła gazowego wraz rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienek
2020-09-30
2020-10-15
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotłów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. oraz kuchenek gazowych, doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotła gazowego wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienek oraz dobudowy przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach oficyn (w lokalach gminnych) przy Placu Piastów 8 w Gliwicach
2020-09-18
2020-10-05
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Gliwicach, wprowadzenie instalacji C.W.U. i C.O. gazowej
2020-09-16
2020-10-01
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie remontu pomieszczeń łazienek, uporządkowanie i dobudowę przewodów wentylacji w budynku przy ul. Bojkowskiej 15-17 w Gliwicach
2020-09-16
2020-10-01
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku pry ul. Szarej 14 w Gliwicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na instalację gazową i pracami towarzyszącymi
2020-09-01
2020-09-16
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie remontu, termomodernizacji, przebudowy łazienek wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych, uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych, remontu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 7 w Gliwicach
2020-09-01
2020-09-16
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Beskidzkiej 3 w Gliwicach, wprowadzenie etażowego C.O. gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"
2020-09-01
2020-09-16
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Rybnickiej 6 w Gliwicach, wprowadzenie etażowego C.O. gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"
2020-08-17
2020-09-01
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U./gaz, remontu budynku oraz dobudowy kanałów kominowych przy ul. Zabrskiej 3 w Gliwicach
2020-08-17
2020-09-01
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy ul. Sikorskiego 134 w Gliwicach
2020-08-04
2020-08-24
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaszubskiej 19 w Gliwicach, przebudowę lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, dobudowę przewodu kominowego, wykonanie wewnętrznej instalacji C.W.U. i C.O. dla potrzeb lokalu wraz z robotami towarzyszącymi
2020-07-14
2020-07-22
Gliwice Usługi Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonywanie usług w zakresie stałego utrzymania czystości nieruchomości TBS oraz nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Gliwicach.
2020-06-25
2020-07-10
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Olchowej 26A w Gliwicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na instalację gazową wraz z pracami towarzyszącymi
2020-06-24
2020-07-09
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Rolników 254 w Gliwicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na instalację gazową wraz z pracami towarzyszącymi
2020-06-02
2020-06-17
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie robót polegających na wydzieleniu pomieszczeń łazienek, remoncie klatek schodowych, wprowadzeniu C.O. i C.W.U. z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz innych robót towarzyszących w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Lotników 75 w Gliwicach
2020-06-02
2020-06-17
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Królewskiej Tamy 25-31 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi
2020-06-02
2020-06-17
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Królewskiej Tamy 9-15 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi
2020-06-02
2020-06-17
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Królewskiej Tamy 17-23 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-08-04
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 48 w Gliwicach wraz ze zmianą ogrzewania, wprowadzeniem gazu, regulacją w zakresie przewodów kominowych, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz pracami towarzyszącymi
2020-08-04
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 6 w Gliwicach, wprowadzenie etażowego C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"
2020-08-04
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 60 w Gliwicach, wprowadzenie etażowego C.O. gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"
2020-08-04
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 56 w Gliwicach, wprowadzenie etażowego C.O. gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"
2020-06-22
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie robót polegających na wydzieleniu pomieszczeń łazienek, remoncie klatek schodowych oraz wprowadzeniu CO i CWU z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz innych robót towarzyszących w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy u. Lotników 59 w Gliwicach
2020-06-22
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. Daszyńskiego 6 i 8 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. i C.W.U. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi
2020-06-22
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie remontu i przebudowy budynku przy ul. Daszyńskiego 263 w Gliwicach (działka nr 4, obręb Wójtowa Wieś) wraz z rozbiórką komórek gospodarczych (część budynku o nr ewidencyjnym 25 i budynek o nr ewidencyjnym 26)
2020-06-10
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. dla lokali mieszkalnych nr 27/7, 27B/10 27F/15, 27F/16 oraz lokali użytkowych U-4, U-5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Siemieńskiego w Gliwicach oraz doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotów gazowych wraz z rozprowadzeniem instalacji cieplej wody do kuchni i łazienek oraz wydzielenie łazienki w lokalu mieszkalnym nr 7 i podwyższenie ścianki działowej łazienki w lokalu nr 10
2020-06-10
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kasprowicza 6 w Gliwicach w celu wyodrębnienia lokalu mieszkalnego pełniącego funkcję rodzinnego domu dziecka (mieszkanie dla rodziny zastępczej)
2020-06-10
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie robót polegających na wydzieleniu pomieszczeń łazienek, remoncie klatek schodowych oraz wprowadzeniu CO i CWU z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz innych robót towarzyszących w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy u. Lotników 2-4 w Gliwicach
2020-06-01
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. oraz dobudowy przewodów wentylacyjnych i przewodu spalinowego, doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotła gazowego wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienki dla lokali mieszkalnych nr 1, 7, 10 i 13 oraz wydzielenie łazienek w lokalach mieszkalnych nr 1 i 13 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piwnej 4 w Gliwicach (działka nr 282, obręb ewidencyjnyCentrum)
2020-06-01
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotłów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. dla lokali mieszkalnych nr 5, 6 13, 14, 15 oraz lokalu użytkowego U-2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 15 w Gliwicach oraz doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotów gazowych wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienek oraz wydzielenie łazienki w lokalu mieszkalnym nr 14
2020-05-06
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 60 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"
2020-05-06
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 70 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"
2020-05-06
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Jana Pawła II 11 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. i C.W.U. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I"
2020-05-04
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan dla lokali mieszkalnych nr 2, 3, 6, 8, 9 i 10 oraz wydzielenie łazienki dla lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Wrocławskiej 13 w Gliwicach
2020-03-12
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
2020-01-29
brak danych
Gliwice Usługi Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonywanie usług w zakresie całodobowej obsługi technicznej zasobów TBS, zasobów własnych oraz zasobów komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
2020-01-29
brak danych
Gliwice Usługi Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowej termomodernizacji, zmiany systemu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi 7 budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Gliwice
2020-01-24
brak danych
Gliwice Usługi Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości na terenach niezabudowanych, koszenia trawy i przycinania żywopłotów wraz z wywozem skoszonej trawy i odpadów z cięcia żywopłotów, zbierania liści wraz z ich wywozem oraz odśnieżania chodników i przejść wraz z ich posypywaniem

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.