eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - przetargiZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-24
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie pogotowia technicznego w zakresie robót budowlanych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 w latach 2020 i 2021 - roboty podobne nr 1 do umowy 169/18/NZ/GN/PS z 20.11.2018 (ZP/PN/Rb/83/18).
2020-11-24
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga Połu-dnie m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 w latach 2020 i 2021 - roboty podobne nr 1 do umowy 191/18/NZ/GN/PS z 28.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/83/18).
2020-11-24
brak danych
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dostawa i montaż materiałów do wyposażenia terenów zewnętrznych.
2020-11-24
2020-12-09
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Roboty budowlane instalacyjne polegające na konserwacji instalacji sanitarnych, naprawie i wymianie zużytych elementów instalacji w nieruchomościach będących w 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na okres od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 01.01.2021) do 31.12.2021 r.
2020-11-23
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nie-ruchomości Nr 7 w roku 2020 i 2021 - roboty podobne do umowy nr 175/18/NZ/GN/PS z dnia 22.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/90/18).
2020-11-23
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Dotyczypostępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie prac remontowych w za-kresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 w latach 2020 i 2021- roboty podobne 1 do umowy nr 172/18/NZ/GN/PS z dnia 20.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/90/18)
2020-11-23
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nie-ruchomości Nr 5 w roku 2020 - roboty podobne do umowy nr 174/18/NZ/GN/PS z dnia 21.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/90/18).
2020-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 7 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawyDNZP.261.6.2020
2020-11-23
2020-12-02
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy "Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy śródmieście m. st. Warszawy"
2020-11-23
2020-12-01
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
2020-11-23
2020-12-01
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2020-11-23
2020-12-01
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek
2020-11-23
2020-12-08
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy naprawy oraz usuwanie awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w terenach zewnętrznych w 2021 r.
2020-11-23
2020-12-01
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2020-11-20
2020-12-07
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Naprawy i roboty konserwacyjne w budynkach, lokalach i na terenach wraz z pogotowiem w branży budowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawyw 2021 roku
2020-11-20
2020-11-30
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2020-11-20
2020-11-30
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Pielęgnacja drzew i krzewów na terenach osiedlowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2020-11-19
brak danych
Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy świadczenie usług konserwacyjnych w branży domofonów w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 1-6 dot. ADK-1,4)
2020-11-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Remont elewacji, kominów oraz wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Jezuickiej 2 w Warszawie
2020-11-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Roboty dodatkowe przy wykonaniu przebudowy lokalu użytkowego na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" budynku przy al. Armii Ludowej 9 w Warszawie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2005-11-28
brak danych
Warszawa usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wyk.bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwania i zabezpieczania awarii oraz wyk.czynnośći usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych na terenie 4 ADM-ów w budynkach administrowanych przez ZGN Mokotów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-16
2020-11-24
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Wykonanie dokumentacji technicznej - wykonanie oceny technicznej robót budowlanych, zgodnie z postanowieniem PINB IIIOT/300/2020
2020-11-13
2020-11-23
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Dostawa nowego sprzętu komputerowego (50 szt. laptopów oraz 50 szt. Stacji Dokujących) dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy m.st. Śródmieście
2020-11-13
2020-11-23
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony nieruchomości zarządzanych przez ZGN Ochota
2020-11-12
2020-11-23
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wywóz gruzu, odpadów poremontowych i innych gabarytów włącznie z elektrośmieciami oraz śniegu wraz z ich załadunkiem z terenów administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2020-11-12
2020-11-20
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Dostawa i serwis urządzeń klimatyzatorów wraz z całą niezbędną instalacją dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2020-11-12
2020-11-20
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2020-11-12
2020-11-20
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy sprzątanie placów zabaw
2020-11-10
2020-11-18
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy usługi bieżącej konserwacji, utrzymywania w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw instalacji domofonowych i instalacji anten zbiorczych znajdujących się w budynkach stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2020/2021 r.
2020-11-09
2020-11-17
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej lokalowej instalacji gazowej w łazience z podłączeniem PG i pomieszczeniu kuchni wraz z podłączeniem KG 4 pł z piekarnikiem w lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Tynieckiej 40 w Warszawie
2020-11-09
2020-11-17
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Usługę sprzątania budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021.
2020-11-06
2020-11-23
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki (5 lok.).
2020-11-06
2020-11-23
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Wymiana pieca na pompę ciepła w budynku mieszkalnym przy ul. Przewodowej 139a m 1 w Warszawie.
2020-11-06
2020-11-23
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola TZOM Młynów (5 pustostanów)
2020-11-06
2020-11-23
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych, stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki - 4 lokale (Nowolipie 20 lok. 76, Nowolipie 21 lok. 10, Gibalskiego 6 lok. 24, Dzielna 11 lok. 25)
2020-11-06
2020-11-16
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Ochrona mienia i budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie
2020-11-06
2020-11-20
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej
2020-11-06
2020-11-13
Warszawa Dostawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Zakup oprogramowania i komputera przenośnego na potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie
2020-11-06
2020-11-20
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz Remont lokalu komunalnego mieszkalnego - pustostanu: ul. Krasińskiego 29 m. 19 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2020-11-05
2020-11-20
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy "Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Gładkiej 9 będącego w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy"
2020-11-05
2020-11-13
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych w komunalnym zasobie mieszkaniowym oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych - Gersona 42 i Witkiewicza 3 administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.112.2020

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-24
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Naprawy i roboty konserwacyjne w budynkach i na terenach wraz z pogotowiem w branży budowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku
2020-11-23
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Świadczenie usług konserwacyjnych w branży gazowej (w tym przeglądy roczne) w budynkach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych - na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście, Administracje Domów Komunalnych Nr 2
2020-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Rozbiórka budynku położonego na działce nr 44/6 obręb 4-02-26 w Warszawie
2020-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Stalowej 54 w Warszawie. Oznaczenie sprawyDNZP.261.93.2020
2020-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Kowieńskiej 23 w Warszawie. Oznaczenie sprawyDNZP.261.94.2020
2020-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki przy ul. Piaskowej 9 m. 68, 69, 70, 71, 72, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 170, 171, 172, 173, 174, 175, w Warszawie.
2020-11-23
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie elektrycznej. Oznaczenie sprawyDNZP.261.101.2020
2020-11-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie w branżachogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie w branżachogólnobudowlanej i elektrycznej.
2020-11-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Remont pustostanów lokali mieszkalnych ( 6 pustostanów - 6 części). Oznaczenie sprawyDNZP.261.104.2020
2020-11-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola, TZOM Młynów (5 pustostanów).
2020-11-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy remont pustostanów lokali mieszkalnych będących w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanych przez ZGN Wola, TZOM Młynów (5 pustostanów).
2020-11-19
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Prace związane ze świadczeniem usług Pogotowia w zakresie usuwania awarii elektrycznych w budynkach komunalnych i wspólnotowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnot mieszkaniowychGersona 42 i Witkiewicza 3. Oznaczenie sprawyDNZP.261.103.2020
2020-11-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanejroboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie - teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3 i Nr 5. Oznaczenie sprawyDNZP.261.110.2020
2020-11-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wykonanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w roku 2020na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 roboty podobne nr 2 do umowy nr 186/18/NZ/GN/PS z dnia 27.11.2018 r. (ZP/PN/Rb/95/18).
2020-11-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Naprawy, remonty i modernizacje chodników, nawierzchni ulic z trylinki, płytki i kostki betonowej na terenie AN-5 i AN-7 administrowanym przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2020 roku - zamówienie podobne do umowy nr 62/18/NZ/GN/PS z dnia 06.06.2018 r. (ZP/PN/Rb/28/18).
2020-11-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Konserwacja w branży ogólnobudowlanej w budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracji Domów Komunalnych Nr 2
2020-11-17
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Kompleksowa usługa codziennej dezynfekcji budynków stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracje Domów Komunalnych Nr 2, Nr 3, Nr 5
2020-11-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanejroboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie - teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 oraz Wspólnoty mieszkaniowe - Gersona 42 i Witkiewicza 3. Oznaczenie sprawyDNZP.261.99.2020
2020-11-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ oraz części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w sprawności technicznej w zakresie sanitarnej. Oznaczenie sprawyDNZP.261.100.2020
2020-11-16
brak danych
Warszawa Usługi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doposażenie w etażową instalację ogrzewania i ciepłej wody oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazu do podłączenia dwufunkcyjnego kotła gazowego w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. J. Dąbrowskiego 19 w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.