eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wyk.bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwania i zabezpieczania awarii oraz wyk.czynnośći usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych na terenie 4 ADM-ów w budynkach administrowanych przez ZGN Mokotów.Ogłoszenie z dnia 2005-11-28

POZYCJA 63270

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, do kontaktów: Marzenna Niecikowska, ul. Irysowa, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8535756, fax 022 8494712, e-mail: dzial-tz@zbk-mokotow.polbox.pl, www.zbkmokotow.waw.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyk.bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwania i zabezpieczania awarii oraz wyk.czynnośći usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych na terenie 4 ADM-ów w budynkach administrowanych przez ZGN Mokotów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 88640. 2.3) Kategoria usług: 1 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750.000,00 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: zamówienie będzie składało się z 4 części. Realizacja 2006 r.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności usłuugowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych na terenie 3 domów admin.przez ZGN w Dzielnicy Mokotów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 88640. 2.3) Kategoria usług: 1 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750.000,00 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: zamówienia składa się z 3 części. Realizacja 2006 r.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych okresowych kontroli usuwania i zabezpieczania awarii oraz in. czynności usługowych w branży ogólnobudowlanej na terenie 4 ADM-ów administrowanych przez ZGN Mokotów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 88640. 2.3) Kategoria usług: 1 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750.000,00 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: postępowanie będzie składało sie z 4 części. Realizacja 2006 r.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych okresowych kontroli usuwania i zbezpieczaniia awarii oraz in. czynności usługowych w branzy ogólnobudowlanej na terenie 3 DOM-ów administrowanych przez ZGN Mokotów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 88640. 2.3) Kategoria usług: 1 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750.000,00 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: postępowanie będzie składało sie z 3 części. Realizacja 2006 r.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyk.bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwnia i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalcji elektrycznych na terenie 4 DOM-ów administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Mokotów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.71.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 88640. 2.3) Kategoria usług: 1 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750.000,00 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: . 5) Inne informacje: zamówienie składa się z 4 części. Realizacja 2006 r.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych usuwania i zabezpiecznia awarii oraz wykonywanie czynności usługowych niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznej na terenie 3 DOM-ów administrowanych przez ZGN Mokotów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.71.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 88640. 2.3) Kategoria usług: 1 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750.000,00 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: postępowanie będzie składało się z 3 części. Realizacja 2006 r.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyk.bieżących przeglądów konserwacyjnych całodobowego usuwania przestojów dźwigów oraz innych czynności usługowych niezbędnych do utrzymania stałego ruchu dźwigów osobowych i towarowych w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Mokotów. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 50.75.00.00 - Usługi w zakresie konserwacji wind Kod CPV wg słownika 2008: 50.75.00.00 - Usługi w zakresie konserwacji wind 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 88640. 2.3) Kategoria usług: 1 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750.000,00 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje: zamówienie składa się z 4 części. Realizacja 2006 r.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: TZ/IV/47/2005, TZ/IV/48/2005, TZ/IV/49/2005, TZ/IV/50/2005, TZ/IV/51/2005, TZ/IV/52/2005, TZ/IV/53/2.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 22.11.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren adminstracji Służewiec. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 850000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Madalińskiego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 800000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Falęcka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 565000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Konduktorska. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren DOM Wierzbno. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 310000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren DOM Wiśniowa. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 288000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren DOM Polkowska. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 345794 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: administracja Służewiec. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 620400 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Madalińskiego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 680000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Falęcka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 356282 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.00.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Konduktorska. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 420000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Wierzbno. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Wiśniowa. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 290000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.70.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Polkowska. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 429907 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.71.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Służewiec. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 254125 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.71.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Madalińskiego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 200000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.71.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Falęcka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 281794 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.71.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren adminstracji Konduktorska. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 280000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.71.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Wierzbno. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 50000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.71.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Wiśniowa. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 250000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 51.71.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88460. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Polkowska. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 233645 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.75.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren admnistracjia Służewiec. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 461832 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.75.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Madalińskiego. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 274093 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.75.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Konduktorska i Falęcka. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 65400 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.75.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 88640. 2) Rodzaj i zakres: teren administracji Wierzbno, Polkowska, Wiśniowa. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 24098 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.