eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargiZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-16
2022-12-02
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie wymiany platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach NZOZ przy ul. Kórnickiej 24 i Ziębickiej 16A w Poznaniu
2022-11-09
2022-12-02
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu hali sportowej w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 36/38"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-21
2022-11-29
Poznań Usługi ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24 i ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu w podziale na 2 części.
2022-11-10
2022-11-25
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przebudowa trzech lokali użytkowych w zespole pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu.
2022-11-03
2022-11-15
Poznań Dostawy ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup energii elektrycznej
2022-10-24
2022-11-04
Poznań Usługi ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świadczenie usług konserwacji dźwigów i platform schodowych na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 4 części
2022-10-24
2022-11-04
Poznań Usługi ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świadczenie usług transmisji danych, dostępu do Internetu oraz głosowych usług telekomunikacyjnych w technologii VOIP dla potrzeb Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
2022-10-20
2022-11-10
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji ogrzewania w budynków komunalnych w Poznaniu w podziale na 4 części
2022-10-13
2022-11-04
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części
2022-10-11
2022-10-28
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych w Poznaniu w podziale na 5 części.
2022-10-06
2022-10-21
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie izolacji budynku komunalnego położonego przy ul. Nowowiejskiego 23 w Poznaniu.
2022-09-23
2022-10-07
Poznań Dostawy ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dzierżawa urządzeń wielofunk. wraz z usł. rozliczania kosztów tych urządzeń oraz usł. serwisu i monit. stanu tech. ww. urz. oraz dost. tych urz. do wsk. lok. także dost. mat. ekspl. i oprogramowania.
2022-09-06
2022-09-23
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu hali sportowej w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 36/38
2022-08-29
2022-09-09
Poznań Dostawy ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dzierżawa urządzeń wielofunk. wraz z usł. rozliczania kosztów tych urządzeń oraz usł. serwisu i monit. stanu tech. ww. urz. oraz dost. tych urz. do wsk. lok. także dost. mat. ekspl. i oprogramowania.
2022-08-23
2022-09-07
Poznań Usługi ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji budownictwa komunalnego przy ul. Kopanina w Poznaniu.
2022-08-04
2022-08-26
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ulicy Hulewiczów w Poznaniu na odcinku od ulicy Obornickiej do ulicy Herbowej w związku z budową chodnika wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu
2022-08-03
2022-08-26
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie remontu klatki schodowej budynku wielorodzinnego wraz z wymianą pionów instalacji sanitarnych i elektrycznych przy ul. Akacjowej 7 w Poznaniu.
2022-08-03
2022-08-24
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oraz elewacji w budynku komunalnym położonym przy ul. Wodnej 3/4 w Poznaniu
2022-08-02
2022-08-10
Poznań Usługi ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o."
2022-07-19
2022-08-04
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie wymiany platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Św. Wawrzyńca 26a i 26b w Poznaniu oraz wymiany dźwigu osobowego w budynku przy ul. Szwajcarskiej 5 w Pozn
2022-07-08
2022-07-25
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wbudowanie zespołu 4 pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Szczepankowo 72D w Poznaniu
2022-07-07
2022-07-22
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oraz elewacji w budynku komunalnym położonym przy ul. Wodnej 3/4 w Poznaniu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-19
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Prace polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 4 części
2022-11-17
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Modernizacje dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 3 części)
2022-11-17
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie wymiany platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Św. Wawrzyńca 26a i 26b w Poznaniu oraz wymiany dźwigu osobowego w budynku przy ul. Szwajcarskiej 5 w Pozn
2022-11-16
brak danych
Poznań Dostawy ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zakup energii elektrycznej
2022-11-14
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oraz elewacji w budynku komunalnym położonym przy ul. Wodnej 3/4 w Poznaniu
2022-11-12
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 9 części
2022-09-28
brak danych
Poznań Usługi ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o."
2022-09-27
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie dachu hali sportowej w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 36/38
2022-09-14
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ulicy Hulewiczów w Poznaniu na odcinku od ulicy Obornickiej do ulicy Herbowej w związku z budową chodnika wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu
2022-09-12
brak danych
Poznań Usługi ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi kotłowni gazowych na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o., w podziale na 2 części
2022-08-25
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oraz elewacji w budynku komunalnym położonym przy ul. Wodnej 3/4 w Poznaniu
2022-08-11
brak danych
Poznań Usługi ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o."
2022-08-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie robót budowlanych w zwolnionych komunalnych lokalach mieszkalnych w Poznaniu w podziale na 9 cz.
2022-08-04
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku położonego przy ul. Opolskiej 58 w Poznaniu, tzw. ,,NZOZ"
2022-08-03
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 18 części
2022-08-01
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie, izolacji pionowych ścian zewnętrznych zagłębionych w gruncie w budynkach pozostających w obszarze modernizacji płyty Starego Rynku w Poznaniu - w podziale na 3 części
2022-08-01
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonywanie robót, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku NZOZ na os. Marysieńki 25 w Poznaniu
2022-07-29
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie robót budowlanych w 600 zwolnionych komunalnych lokalach mieszkalnych o powierzchni ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu
2022-07-29
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oraz elewacji w budynku komunalnym położonym przy ul. Wodnej 3/4 w Poznaniu
2022-07-29
brak danych
Poznań Roboty budowlane ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ulicy Hulewiczów w Poznaniu na odcinku od ulicy Obornickiej do ulicy Herbowej w związku z budową chodnika wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.