eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU - przetargiWOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-17
2023-09-26
Toruń Dostawy WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla potrzeb WOTUiW w Toruniu
2023-09-12
2023-09-26
Toruń Dostawy WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Dostawa Komputerów i Serwerów do Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu przy ul. Włocławskiej
2023-08-08
2023-08-24
Toruń Dostawy WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Dostawa Mebli do Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu przy ul. Włocławskiej
2023-03-14
2023-03-22
Toruń Usługi WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Catering dla pacjentów WOTUiW w 2023 i 2024 r.
2022-09-29
2022-10-10
Toruń Usługi WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Zakup i wdrożenie usług teleinformatycznych służących podniesieniu cyberbezpieczeństwa w WOTUiW w Toruniu
2022-09-13
2022-10-03
Toruń Roboty budowlane WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Kontynuacja budowy budynku opieki zdrowia - Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu przy ul. Włocławskiej
2022-04-07
2022-04-19
Toruń Usługi WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania inwestycyjnego
2022-02-18
2022-02-28
Toruń Usługi WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Catering dla pacjentów WOTUiW w 2022 r.
2021-09-20
2021-10-05
Toruń Roboty budowlane WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Zaprojektowanie i remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 w Toruniu
2021-07-12
2021-07-28
Toruń Roboty budowlane WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Zaprojektowanie i remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 w Toruniu
2021-02-16
2021-02-23
Toruń usługi WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w 2021 r.
2021-02-16
2021-02-23
Toruń Usługi WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w 2021 r.
2021-02-16
2021-02-25
Toruń Usługi WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w 2021 r.
2018-12-19
2018-12-28
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu : CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2019
2018-12-04
2018-12-18
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2019
2018-07-23
2018-08-03
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalność leczniczą
2017-11-22
2017-12-06
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2018
2017-10-26
2017-11-09
Toruń Roboty budowlane Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWIA - CAŁODOBOWEGO MŁODZIEŻOWEGO ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ
2017-10-06
2017-10-23
Toruń Roboty budowlane Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWIA - CAŁODOBOWEGO MŁODZIEŻOWEGO ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ
2017-09-20
2017-10-05
Toruń Roboty budowlane Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWIA - CAŁODOBOWEGO MŁODZIEŻOWEGO ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU
WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-04-06
brak danych
Toruń Usługi WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Catering dla pacjentów WOTUiW w 2023 i 2024 r.
2022-11-08
brak danych
Toruń Dostawy WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Zakup i wdrożenie usług teleinformatycznych służących podniesieniu cyberbezpieczeństwa w WOTUiW w Toruniu
2022-11-08
brak danych
Toruń Roboty budowlane WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Kontynuacja budowy budynku opieki zdrowia - Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu przy ul. Włocławskiej
2022-06-07
brak danych
Toruń Usługi WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania inwestycyjnego
2022-04-01
brak danych
Toruń Usługi WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU Catering dla pacjentów WOTUiW w 2022 r.
2021-03-25
brak danych
Toruń Usługi WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w 2021 r.
2021-01-18
brak danych
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2021
2019-01-16
brak danych
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu CATERING - PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW W SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2019
2018-08-22
brak danych
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Część I ZamówieniaUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieUbezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II ZamówieniaUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalność leczniczą
2017-12-19
brak danych
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Catering-przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów WOTUiW w systemie tacowym na rok 2018.
2017-12-05
brak danych
Toruń Roboty budowlane Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu BUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWIA - CAŁODOBOWEGO MŁODZIEŻOWEGO ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ.
2017-01-13
brak danych
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2017
2017-01-04
brak danych
Toruń Dostawy Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy od 01.01.2017 do 31.12.2017
2016-01-13
brak danych
Toruń Dostawy Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy od 01.01.2016 do 31.12.2016
2016-01-13
brak danych
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2016
2015-10-12
brak danych
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieCzęść I ZamówieniaUbezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II ZamówieniaUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
2015-01-12
brak danych
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM
2015-01-08
brak danych
Toruń Dostawy Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2015
2014-11-20
brak danych
Toruń Roboty budowlane Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Rozbudowa Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień ul. Tramwajowa 2/4
2014-09-29
brak danych
Toruń Usługi Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoCzęść I ZamówieniaUbezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk Część II ZamówieniaUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.