eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - przetargiUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-26
2020-12-07
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-11-23
2020-12-02
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa leków dla ośrodków współpracujących w badaniu SECURE na potrzeby Katedry Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-11-20
2020-11-30
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-19
2020-11-27
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywne usługi drukowania i dostawy materiałów poligraficznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-11-19
2020-11-27
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa systemu endoskopowego - kapsułka endoskopowa do obrazowania jelita cienkiego dla dzieci na potrzeby II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-11-13
2020-11-23
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa komory laminarnej na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-11-13
2020-11-23
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-11-12
2020-11-20
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa aparatury do elektroterapii na potrzeby Zakładu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-11-12
2020-11-20
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-11-10
2020-11-18
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-11-09
2020-11-17
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Rozbudowa spektrometru dichroizmu kołowego o akcesorium umożliwiające pomiary DRCD na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-11-06
2020-11-17
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Całodobowa ochrona nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 8, na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-11-03
2020-11-12
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Prenumerata naukowych czasopism wydawców zagranicznych wraz z seriami i suplementami na 2021 rok
2020-10-28
2020-11-06
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-10-23
2020-11-03
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich dostawa i wdrożenie platformy e-learningowej w ramach projektu "Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (umowa o dofinansowanie nr POWR. 03.05.00-00-Z085/17/00). Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" (nr sprawy: UMW/AZ/PN-109/20)
2020-10-22
2020-10-30
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w zakresie przyjmowania, przemiesz-czania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów do nadawcy po wy-czerpaniu możliwości ich doręczenia do adresata.
2020-10-20
2020-10-29
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-10-20
2020-10-28
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa szczepionek przeciw grypie wraz z wykonaniem szczepień pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-10-15
2020-10-23
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Tłumaczenia pisemne oraz tłumaczenia ustne, korekty tekstów oraz uwierzytelnienia tłumaczeń na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-10-06
2020-10-15
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-10-05
2020-10-14
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa aparatu stereotaktycznego do mikroiniekcji domózgowej gryzoni na Katedry i Zakładu Biofizyki i Neurobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-09-29
2020-10-08
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-09-29
2020-10-08
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia w pomieszczeniu biurowym Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-27
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-11-23
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-11-19
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa aparatu stereotaktycznego do mikroiniekcji domózgowej gryzoni na Katedry i Zakładu Biofizyki i Neurobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-11-18
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa mikroskopu oraz osprzętu cyfrowego do mikroskopu na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-11-18
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-11-16
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa rękawic , środków sanitarno-medycznych, masek i fartuchów na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu . Przedmiot zamówienia podzielono na 3 (trzy) części osobno oceniane część A - Rękawice, Część B - Środki sanitarno-medyczne Część C - Maski i fartuchy
2020-11-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-administracyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej ( media), po rozbiórce istniejącego budynku obręb Plac Grunwaldzki, AM-32, działka nr 24/3 przy ul. Mikulicza-Radeckiego 4a na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ( w systemie zaprojektuj- wybuduj).
2020-11-13
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadaniaprzebudowa i remont budynku użyteczności publicznej, dawnej Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, położonego przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 50-52 we Wrocławiu (w systemie zaprojektuj - wybuduj)
2020-11-13
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-10-23
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu szkoleń trenerskich w ramach realizacji projektu"Dolnośląscy liderzy Medycyny - wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"
2020-10-15
brak danych
Wrocław Usługi Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe podróże służbowe oraz pośrednictwo w procesie uzyskiwania i zakupu wiz na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-10-15
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-10-08
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mieszczącej się w Domu Studenckim "Bliźniak" przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12 (nr sprawyUMW/AZ/PN-71/20)
2020-09-24
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa kamery do mikroskopu wraz z monitorem na potrzeby Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-09-24
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-09-23
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa mikroskopów edukacyjnych oraz osprzętu cyfrowego do mikroskopu na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-09-22
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-09-16
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2020-09-11
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2020-09-11
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.